Óbuda-Békásmegyer önkormányzati képviselője

Béres András

Horthy lett Orbán Viktor példaképe?

2017. június 24. - Béres András

horthy1.jpg

 

    Az utóbbi napokban több új kísérlet történt Horthy Miklós rehabilitálására. A III. kerület egyik panziója kertjében  szobrot állítottak a volt kormányzónak. Az eseményen felszólalt a Magyarok Világszövetségének elnöke is, Orbán Viktor pedig a nemzetet vezető, kivételes államférfiúnak nevezte Horthyt. Pozitív példaként emlegette -a normális értékrendű emberek számára vállalhatatlan - Horthy korszakot.

 

Horthy Miklós az Antant akaratából, kegyetlen fehérterror alatt  került hatalomra. Elcsalt választás után lett a király nélküli királyság, szabad választásokon soha meg nem erősített kormányzója. Fián keresztül dinasztiát akart alapítani. Tekintélyelvű, antidemokrata vezető volt. Amikor nem volt megfelelő a politikai helyzet választásokat csaltak el, korlátozta a sajtó szabadságát, egyes politikai ellenfeleit illegalitásba kényszerítette és esetenként kivégeztette. Nem tudott rendet tartani a hadseregében, amely így számos terrorakciót és háborús bűnt követett el, melyekért később az ártatlan magyar lakosságon álltak bosszút. A 3 millió koldus országa maradtunk, eközben a kormány Kastélyszállót építetett hitelből. Zsidótörvényeivel megelőzte Hitlert és Mussolinit. Országlása során a magyar tudományos, kulturális és üzleti élet pótolhatatlan veszteségeket szenvedett. Egy értelmetlen háborúban feláldozta a 2. Magyar Hadsereget. Faji alapon tett különbséget magyar és magyar között és hozzájárult több mint félmillió zsidó és roma származású honfitársa meggyilkoláshoz. Bukása után egy megszállt, kirabolt, lerombolt ország maradt az utókorra, melynek lakossága durván megosztott maradt és a történelmi sebek a mai napig nem gyógyultak be teljesen. Az általa elkövetett hibák és bűnök árát a magyar emberek tömegei fizették meg.

Horthy történelmi összteljesítménye erősen negatív, lejjebb részletesen összefoglalom, hogy melyeket tartom fő történelmi bűneinek. Aki ezeket ismeri, az aligha tartja példaképnek a kormányzót. Mindez leginkább a történészek dolga, elemezzék ők a múltat.

 Vajon miért akarja 2017-ben szalonképessé tenni Horthyt Orbán Viktor?

Vajon Orbánnak tényleg szívügye az oktatás és a legjobb múltbéli példákat épp  Horthy idejében találta meg, egy olyan korban, amikor a tehetséges fiatalok tömegesen voltak kénytelenek emigrálni, hogy Amerikában kapjanak Nobel díjat? Aligha,  különben stadionok helyett iskolákat építenének, nem lehetetlenítenék el az oktatási rendszert és nem bezárni akarnák a CEU-t hanem támogatnák.

Akkor miről szól ez az egész?

Aki ma Horthyt élteti, az általában egy tekintélyelvű, szélsőjobboldali rendszerre, a határrevízióra, a nyíltan felvállalt antiszemitizmusra és sovinizmusra tekint vissza nosztalgiával. Ezekkel kacsint össze ma politikai haszonszerzésből Orbán és Lázár, és éppen ezért nem hagyhatjuk szó nélkül az ilyen üzeneteket.

Egy szabad és modern Magyarország nem egyeztethető össze Horthy nosztalgiával. Vagy Horthy vagy EU. A XXI. század Európájában nem lehet helye a faji diszkriminációnak és a sovinizmusnak.

Talán megtetszett Orbánnak az ellehetetlenített ellenzék mellett bebetonozott királyi hatalom, egy olyan rendszer, amely a demokratikus típusú parlamenti váltógazdálkodásnak még a lehetőségét is kizárja? Horthy ellenforradalma elutasította a francia forradalom eszméit és 1848-as és az 1918-as polgári forradalmak vívmányait, így akarja Orbán is elárulni 1956 és 1990 elveit? Beszéljünk inkább Horthyról, mint a plakáttörvényről, a korrupcióról, az egészségügy és az oktatás helyzetéről, vagy az Andorra elleni focivereségről?

A magyar történelem meghamisítása és sok százezer áldozat emlékének megcsúfolása lenne Horthy rehabilitálása. A Horthy korszak mérhetetlen szenvedést jelentett Magyarországnak és szörnyű következményei voltak. Súlyos hiba, sőt aljas bűn egy kis figyelemelterelés, pillanatnyi politikai haszonszerzés és néhány jobbikos szavazó visszacsábítása érdekében jó színben feltüntetni a XX. század legtragikusabb időszakát.

Úgy tűnik kevesen emlékeznek már arra mi történt a XX század első felében. Lapozzuk fel a történelemkönyvet! Ki is volt valójában Horthy Miklós?  Miért volt felelős? Miért vállalhatatlan ma?  Ki mellett állt ki Orbán? 

1. Horthyt sosem választották meg legitim módon és antidemokratikus kormányzott

1919-ben a Tanácsköztársaság bukása után Horthy már több 10 000 fős Siófokon állomásozó  hadsereggel rendelkezett. Ennek ellenére kivárta, hogy a románok megszállják Budapestet, majd a románok kivonulása után az Antant felhatalmazásával bevonult a fővárosba. Sokak szerint a Nemzeti Hadsereg főparancsnokaként Horthy Miklóst felelősség terheli a különítményesek kegyetlenkedéseiért. Az úgynevezett fehérterror egyesek szerint több száz, mások szerint több mint 1000 főnyi áldozatáért, akik főként nem a kommunista rémtettek (a vörösterror) elkövetői, hanem a Tanácsköztársasággal rokonszenvező közemberek voltak. Emellett gyakran a Tanácsköztársasághoz nem köthető zsidó származású személyek is áldozatául estek a megtorlásoknak. A fehérterror bűncselekményei folytatódtak a budapesti bevonulás után is. A Nemzeti  Hadsereg tagjai kereskedőket fosztogattak, a nyílt utcáról hurcoltak el embereket, akiket a különítmények szállásain kínoztak, sokukat meg is gyilkolták. Számos nemi erőszakot is elkövettek.

A fehérterror alatt Horthy részt vett a választások ellehetetlenítésében, az így felállt Parlament megszüntette a köztársaságot és Horthy fegyvereseinek jelenlétében megválasztották a király nélküli királyság kormányzójának. Így egy elcsalt választás után került hatalomra, úgy hogy 24 éven keresztül újabb kormányzóválasztás nélkül uralkodott. Királyok módjára előre, fiát nevezte ki örökösének.

Hatalomra kerülése alatt is ezrek halálát okozta a terror, és később is korlátozta a sajtó szabadságát, illegalitásba kényszerítette a kommunistákat és többször börtönbe vetette sőt néha ki is végeztette politikai ellenfeleit. Még a 30-as években tartott választásokat is olyan események árnyalták, mint az endrődi sortűz.

2. A Horthy rendszer az európai fasizmus előfutára volt

A konszolidáció után Horthy lett Mussolini és Hitler első szövetségese. A magyar intézkedések például szolgáltak a fasiszta diktatúrák kialakítása során.

Európa első zsidótörvényét a Horthy rendszer vezette be még 1920-ban.

Az 1931-es biatorbágyi merényletet kihasználva, melynek semmilyen politikai vonatkozása nem volt, statáriumot hirdettek. Ezután több ellenzéki politikust végeztek ki, kizárólag politikai meggyőződésük miatt.

("Sallaira és Fürstre emlékezz proletár! ")

Csak ezt követte Németországban a Reichstag 1933-as felgyújtása utáni intézkedéssorozat, mely során Hitler gyakorlatilag felszámolta a demokráciát. Igaz a németek akkor még nem mentek olyan messzire, mint Horthyék, hisz ők csak kiutasították az országból a koncepciós per alá vont Dimitrovot. 

A Horthy rendszer által saját elhatározásból hozott zsidótörvények származás - még csak nem is egy választott vallás - alapján  bélyegezték meg magyar állampolgárok százezreit. Korlátozták továbbtanulásukat, megtiltották nekik a házasságot a nem zsidókkal, sőt még a szexuális kapcsolatot is. A közhivatalokból, a színházi élet formálásából és a kereskedelemből teljesen kitiltották őket.

3. Horthy rendszere egy szűk elitnek kedvezett és 3 millió koldus országát jelentette

            Divat gazdasági konszolidációt emlegetni a Horthy rendszerrel kapcsolatban. Sajnálatos módon azonban Németországgal ellentétben Magyarországon a nyomor általános maradt. A 3 millió koldus országa maradtunk. Az állandóan éhes József Attila verseiből jól megismerhetjük milyen nyomorban élt a magyar munkásság akkoriban. Mindeközben, már akkor is divatosak voltak a presztízsberuházások. Ebben a szomorú gazdasági helyzetben a Bethlen kormány népszövetségi hitelből palotaszállót épített Lillafüreden.

4. Horthy értelmetlenül és felkészületlenül lépett be a világháborúba, ebben a háborúban Magyarország is méltatlan és bűnős szerepet játszott


         Horthy Magyarországa értelmetlenül és feleslegesen üzent hadat a Szovjetuniónak és az USÁ-nak. Ebben az időben szovjetek még Magyarország Kárpátaljára vonatkozó területi igényét is elfogadták. Hadüzenetre tellett, de nem sikerült felkészíteni a háborúra a 2. Magyar Hadsereget. Szerencsétlen katonákat az időjárásnak nem megfelelő ruházatban, gyenge fegyverzettel küldték el meghalni a Szovjetunióba. 1942 áprilisában pedig 200 000 katona és 50 000 munkaszolgálatos ment a doni frontra, ahol 1943 elején katasztrofális vereséget szenvedtek.

Jugoszlávia megszállása miatt Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságot követett el. Az alábbi búcsúlevelet hagyta Horthynak:

„Főméltóságú Úr!

Szószegők lettünk – gyávaságból –a nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét.

A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet.

Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok.”

     Horthynak a fehérterror után, később sem sikerült rendet tartania a hadseregében, amely így több alkalommal is háborús bűnöket követett el. Sajnos a bosszú sem maradt el:

     A magyar honvédség a függelemsértő, németbarát tisztek parancsára (a német hadvezetés utasítása szerint) elkövette az újvidéki mészárlást (az ún. Hideg Napokat). Az áldozatok száma 3800 körül volt. A magyar kormány elrendelte a bűnösök megbüntetését, amely során négy tisztet halálra ítéltek. Azonban a németek a kivégzés előtt Németországba menekítették őket, ahol az SS-ben kaptak szolgálati beosztást. Ehhez kapcsolódóan megemlítendő, hogy a jugoszláv partizánok 1944 és 1945 között, illetve az azt követő időszakban etnikai alapú népirtást hajtottak végre. A délvidéki népirtás során 40–50 ezer (egyes források szerint akár 70–80 ezer) ártatlan, magyar nemzetiségű személyt végeztek ki. Sokakat megkínoztak és koncentrációs táborba hurcoltak, ahol éhen haltak. 

A keleti fronton harcoló magyar katonák egyes becslések szerint 1944-ig összesen közel 100 000 civil és 24 000 hadifogoly kivégzésében vettek részt. http://hvg.hu/itthon/20130306_A_magyar_katonak_nepirtast_hajtottak_veg

       Sajnos a bosszú itt sem maradt el, a Vörös Hadsereg katonái más szomszédos országokhoz  képest kegyetlenebben bántak a magyar lakossággal, tömeges volt a nemi erőszak és mintegy 130 000 embert vittek el „Málenkij robot”-ra.

 

5. A magyar holokauszt 

     Gyakran mentegetik Horthyt azzal, hogy amíg hatalmon volt, Magyarországon biztonságban voltak a zsidók, ezzel szemben minisztertanácsi határozat nyomán már 1941. július 15-én megindult a magyar állampolgárságukat igazolni nem tudó zsidók összegyűjtése, kiutasítása és kitelepítése. Erre Kárpátalján Kozma Miklós kormányzói biztos, az ország belterületén pedig Keresztes-Fischer belügyminiszter adott utasítást. Szűk hónap alatt 19 426 személyt deportáltak a magyar hatóságok.

csillag.jpg

 

      A kamenyec-podolszkiji gettóba zsúfolt zsidók – köztük a Magyarországról kiűzöttek – megsemmisítésére augusztus 27–28-án került sor. A gettó lakóit menetoszlopokban a várostól északra vezényelték, és egy volt szovjet lőszerraktár mellett levetkőztették őket, értéktárgyaikat elvették, majd gépfegyverekkel tömegsírokba lőtték őket. Jeckeln parancsnoksága alá tartozó egységek 23 600 zsidót lőttek agyon három nap leforgása alatt Kamenyec-Podolszkijban. Ez volt a holokauszt történetének első olyan tömegmészárlása, ahol az áldozatok száma ötszámjegyű volt.

     Horthy alatt vezették be a munkaszolgálat intézményét. 1938-1945 Magyarországon, a keleti fronton és a németeknek átadott századokban legalább hetvenezer zsidó munkaszolgálatos pusztult el embertelen körülmények között. A helyzetet a szintén munkaszolgálatban meggyilkolt Radnóti Miklós versei mutatják be.

    A zsidó és roma holokauszt összesen több mint félmilliós emberveszteséget jelentett hazánknak, az áldozatok a munkaszolgálatban, a magyar hatóságok brutalitása nyomán, a halálmenetekben, haláltáborokban, tömeges kivégzésekben veszítették életüket. A  holokauszt minden tizedik, míg a legnagyobb megsemmisítő tábor, Auschwitz-Birkenau minden harmadik áldozata magyar állampolgár volt.

    Horthyék teljesen felkészítették a magyar közigazgatást a tömeges deportálásra. Pontosan tudták mely állampolgárok számítanak zsidónak és hol lehet őket megtalálni. Létrehoztak egy olyan csendőrséget, amely semmi kivetnivalót nem talált csecsemők, gyerekek, terhes nők tömeges deportálásában. Évtizedes propaganda segítségével a régebben toleráns magyar lakosság többségét érzéketlenné tették zsidó honfitársaik szenvedésével és diszkriminálásával kapcsolatban.

A Horthy által kinevezett Sztójay kormány idején Magyarországról 437 ezer embert vittek el Németországba. Másképpen fogalmazva: a nácik mindössze 8 hét alatt több embert tudtak elhurcolni Magyarországról, mint négy és fél év alatt 14 megszállt és csatlós államból. Eichmann embereinek és a fegyelmezetten együttműködő helyi hatóságoknak Hollandiában több mint két év kellett, azt Endre Lászlóék kevesebb, mint két hét alatt megcsinálták. Amihez a szlovák bábállam kollaboránsainak hét hónapra volt szüksége, azt a Horthy-rendszerben szocializálódott magyar hatóságok egyetlen hét alatt végrehajtották. Ha a magyar kormány csak annyira lelkesen küldi a zsidókat a gázkamrákba, mint a náluk semmivel sem kevésbé antiszemita szlovák kollégáik 1942-ben, akkor a deportálások nálunk 234 hétig tartottak volna. Ebben az ütemben az utolsó vonatok valamikor 1948 novemberében érték volna el Auschwitz-Birkenaut. Majd négy évvel a tábor felszabadulása után. Ha megelégedtünk volna a Nyugat-Európában náci szempontból legsikeresebb holland deportálási akció sebességével, akkor a 437 ezer magyar zsidó elszállítása nagyjából 492 hétig tartott volna. Közel tíz évig. Az utolsó vonatok valamikor 1953. október végén indultak volna. Néhány héttel azelőtt, hogy Puskásék  6:3-ra legyőzték az angol válogatottat a Wembleyben. Az „évszázad mérkőzésére” azóta is büszkék vagyunk. Az „évszázad deportálására” ne legyünk!

http://www.hetek.hu/hatter/201405/egy_valodi_hungarikum_az_evszazad_deportalasa

A „zsidótlanítást” végrehajtó magyar szervek viselkedése még Adolf Eichmannt is elképesztette. A magyar zsidók deportálásának német irányítója következőket mondta a magyarországi deportálásokról:

„Egyes esetekben embereimet megrázta a magyar csendőrség embertelensége. Dieter Wisliceny [SS-Hauptsturmführer, Eichmann közeli munkatársa] beszámolt róla, hogy bár nem mindenhol, de néhány kerületben a rendőrök úgy hajtják a zsidókat a vagonokba, mint a barmot a vágóhídra.”


Elie Wiesel Nobel-békedíjas erdélyi születésű zsidó származású Holokauszt-túlélő a következőket jelentette ki „Horthy Magyarország kormányzójaként hatszázezer magyar zsidó deportálásáért volt felelős, akiket Auschwitzba szállítottak. Valami rettenetes tévedés van abban, ha valaki ezek után rehabilitálni akarja őt.

6. A numerus clausus , a munkaszolgálat, majd a deportálások pótolhatatlan veszteségeket okoztak a magyar tudományos életnek és kultúrának.

Több későbbi magyar Nobel díjast üldöztek el a zsidótörvények, így járt Wigner Jenő, Gábor Dénes, Oláh György, Harsányi János. A szintén Nobel díjas Elie Wieselt, Kertész Imrét és Herskó Ferencet Magyarországról deportálták, de sikerült túlélniük.
Szintén a Horthy rendszer elől menekült el Teller Ede, Neumann János és Kármán Tódor is.
Munkaszolgálatosként ölték meg Radnóti Miklóst, Szerb Antalt és Rejtő Jenőt. Örkény István és Zelk Zoltán túlélték a munkaszolgálatot. Gelléri Andor Endre, Szomory Dezső is a vészkorszak áldozata lett.
Az olimpiai bajnokokat sem kímélték, Petschauer Attila és Kabos Endre is Horthy munkaszolgálatosaként halt meg.

A Horthy rendszer megbélyegezte a hazai ipar számos vezető személyiségét, Goldberger Leó textilgyárost, Kner Imre nyomdászt, Richter Gedeon gyógyszergyár alapítót, Wolf Emilt a Chinoin alapítóját Aschner Lipótot a Tungsram vezérigazgatóját és a Wiess Manfrédot a Csepel Művek tulajdonosát . Többségük a holokauszt áldozata lett. A Horthy rendszer elől menekült el Bíró László a golyóstoll feltalálója és Bartók Béla zeneszerző is.

7. A Horthy rendszer végeredménye szőrnyű kudarc

      Horthy uralkodása legvégén, a kudarccal szembesülve próbált javítani, de már késő volt. Románia átállása után  leállíttatta a deportálásokat, ezzel sok budapesti zsidó életét megmentette, de lemondatása után újraindultak a halálvonatok. Ezután késve végrehajtott egy kiugrási kísérletet, de a németbarát tiszti kara elszabotálta a parancsot. Ezek az utolsó kétségbeesett lépések helyesek voltak ugyan, de addigra az általa felépített rendszer elsodorta magát a kormányzót is.

A történelem gyakran megbocsátóbb az olyan személyekkel szemben, akik bár kegyetlenek és embertelenek voltak, ténykedésük hatására történelmi jelentőségű fejlődéshez segítették közösségüket. Horthy után azonban egy elvesztett háború, egy lerombolt, német szövetségesei által kirabolt és a szovjetek által megszállt ország, milliós emberveszteség és egy sérelmektől megosztott társadalom maradt. Eközben az ország területe egyetlen négyzetkilométerrel sem nőtt. Egyértelmű kudarc volt a végeredmény.

hid.jpg

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://beresandras.blog.hu/api/trackback/id/tr3012617917

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

morph on deer 2017.06.25. 21:50:37

Már miért ne lehetne "elfogult"?
Teljes joggal teszi!

Mint ahogy neked is jogod van ezzel vitatkozni, érvelni, és/vagy egy "tárgyilagos"(!) cikket/posztot írni!

Ez egy ilyen műfaj!

morph on deer 2017.06.25. 22:06:30

Ó, de szép!
Tényleg, igazán aranyos, amikor a náci szimpatizánsok azzal védik Horthyt, hogy "... de hiszen zsidókat mentett!"
- Identitászavar támadt, kedveseim?
Ejnye már..!

Ha - mondjuk - te személyesen lemészárolsz kilencszáznyolcvan embert, de az utolsó húsznál elmerengsz a várható következményeken, és életben hagyod őket, kvázi "megmented az életüket", akkor az a húsz ezt nyilván megköszöni és hálás lesz!

Mit is bizonyít mindez?
Azt hogy: "Na ugye milyen jó ember voltál? Hiszen őket is megölhetted/ölethetted volna, de nem tetted, mert aranyból van a szived, bizony... állítsunk is szobrot neked!
És igazságos is vagy ám! Mert nemcsak az ártatlanokat ölted meg, hanem a bűnösöket is! Minden tiszteletet megérdemelsz!
Bizony!

Na, hogy tetszik?

Demokrata Hungarofil 2017.06.25. 22:18:01

Horthy Miklós világhírű győzelemre vezette a Monarchia hajóhadát, szétverték az otrantói hajózárat és megverték az ellenük küldött hajóhadat is! Mindezek mellett Horthy Miklós igazi gentleman módjára kimentette a tengerből az elsüllyesztett hajók legénységét, amihez hasonlót az ellenség nem igen tett...A Zenta hadihajót elsüllyesztő húsz-szoros francia túlerő, nemhogy nem tett kísérletet a tengerészek megmentésére, hanem egyenesen meggéppuskázta a vízben vergődő embereket...

Demokrata Hungarofil 2017.06.25. 22:22:00

A judeo-bolsevik patkányforradalom szétrombolta az ezeréves Magyarországot, terrorizálta, tömegesen gyilkolta a lakosságot, véres polgárháborúba taszította a számos ellenség által megtámadott országunkat. - Az ún. "fehérterror" ezekért a judeo-bolsevik rémtettekért állt arányos bosszút.

Demokrata Hungarofil 2017.06.25. 22:23:33

Horthy Miklóst a közakarat emelte a kormányzói székbe és nem az Antant, ahogyan a judeo-bolsevik hazugság-propaganda hirdeti...

Demokrata Hungarofil 2017.06.25. 22:27:11

Numerus clausus a lakossági vallási számaránnyal arányos továbbtanulási arányt tett lehetővé, mely ellen becsületes, értelmes ember nem emelhet kifogást. - Sok nyugati egyetemen volt hasonló szabály, mellesleg a Szovjetunió 74 éves fennállása alatt is hasonló szabályt érvényesített nemzetiségi tekintetben, mégsem kifogásolták sohasem a zsidók.

Demokrata Hungarofil 2017.06.25. 22:29:41

A két vh. közötti rendszer kiegyensúlyozott, jobboldali színezetű parlamentáris demokrácia volt. Üldözték az emberi társadalomra veszélyes nézeteket, így a kommunistákat és a nyilasokat is.

Demokrata Hungarofil 2017.06.25. 22:33:14

Szálasit, a nyilasvezért Horthy Miklós börtönbe záratta.

Demokrata Hungarofil 2017.06.25. 22:36:10

A Lengyelország elleni német agresszió annyira fölháborította Horthyt, hogy egyrészt nem engedte meg Hitlernek, hogy Magyarországon keresztül vonuljon föl, vagy szállítson utánpótlást, másrészt a lengyelek mellett harcoló légió felállításán gondolkodott. Rengeteg lengyel és zsidó menekülhetett hazánkon keresztül...

Demokrata Hungarofil 2017.06.25. 22:43:21

A zsidótörvényeket, melyek több fokozatban nehezítették meg a zsidónak minősített magyar állampolgárok sorsát, nem öncélból vagy zsidó-gyűlöletből, hanem az európai gazdasági-hatalmi helyzethez való kényszerű alkalmazkodásból hozta meg a magyar országgyűlés. A Kisantant, hogy teljesen megfojtsa hazánkat, összehangolt vámháborút folytatott ellenünk, legfontosabb piacunkká ezért Németország vált, mely 1938-ra kb. 50%-os külker. partnerünkké vált. Nagy Britannia képviselője azzal utasította el közeledésünket, hogy ők nyomorba nem invesztálnak...

MIx 2017.06.25. 22:54:16

Jó tíz éve láttam egy interjút Horthy akkor még élő menyével.
Azt mondta apósáról:

"Miklós bácsi jó ember volt, mindig annak adott igazat, akivel utoljára beszélt."

Na ilyen egy jó magyar politikus!

meszena 2017.06.25. 23:06:20

A III. kerületi szoboravatást Horthy rehabilitációjaként bemutatni, na az meglehetősen komolytalan témafelvetés. Ez vezeti fel ugyanis az izzadságszagú írást.
Utána sikerül az összes, a kommunizmus alatt sulykolt egyoldalú, végtelenül leegyszerűsítő és demagóg toposzt felsorolni.
A baloldal beszorult a Rákosi és Kádár rendszer hazugságaiba, amit a mai liberálisok is hűségesen majmolnak.

meszena 2017.06.25. 23:12:52

A vád is a szokásos hazugság, mert Orbán nem akarja szalonképessé tenni Horthyt. Az igazság az, hogy az egyoldalú Horthy kép kizárólag a balliberális oldal állandóan ismételgetett dogmája, a gondolkodó emberek (akik képesek voltak túllépni a kommunista agymosáson) mindig is árnyaltabban ítélték meg a kormányzó szerepét.

HgGina 2017.06.25. 23:39:25

@Aldou Raine: Érdekes. Főleg az akasztásos duma. Mondjuk, valóságalapja nem sok van. Egyetlen fotó ismert erről, ami a "Bibó Dénes akaszt Tab községben" címen vált ismertté, és sok éve kiderült már róla, hogy nem parasztokat, nem baloldaliakat, nem zsidókat akasztottak, hanem rablást elkövető katonaszökevényeket.
És ha valamit, akkor a Tanácsköztársaságot illik vörösterrornak nevezni, nem az azt eltakarító rendszert. Az sajnálatos, hogy nem sikerült az írmagját is kiirtani a vörösterror vezetőinek és a bandájának.
Aztán a megszólítás kifogásolása is csak egy szokásos ajvékolás. Az "Excellenciás Úr" bizonyos beosztás fölött protokoll által előírt.
Az "agyhalott blogger" megnevezés meg csak történelmi szükségszerűség.

csentecsa 2017.06.26. 00:11:35

@Aldou Raine: Ferenc Jóska idejében is volt felsőház, és a mai brit parlamentben is van. Magyarország királyság maradt Horthy-korszak alatt is, Hothy pedig ennek kormányzója volt, akárcsak korábban Hunyadi.

csentecsa 2017.06.26. 00:15:05

@Aldou Raine: A fehérterrort megelőzte a vörösterror. Többnyire olyan kommunista direktóriumi tagokat akasztottak, akik a vörös időkben visszaéltek a hatalmukkal.
Dédnagyapámat pl. nem bántották, pedig dikertóriumi tag volt a községben.

csentecsa 2017.06.26. 00:18:40

@morph on deer: Magyarországon a német megszállás után kezdődött a zsidók deportálása. Míg pl. Szlovákiában, vagy a Vichy köztársaságban német megszállás nélkül is megtörtént. A románok pedig saját hatáskörben kiírtották a besszarábiai zsidókat, nem is beszélve a brutális fővárosi pogromokról..

Tamás Csacsicska 2017.06.26. 00:56:22

@DFK:

Minden relatív, ugye? A németek a nem Magyarországon élő, a deportálásokat túlélőknek 25-35.000 (leírom, nehogy tévedés legyen - huszonöt- és harmincötezer) Nyugatnémet Márka kártérítést fizettek. A Magyar Állam elegánsan visszautasította az ilyen kárpótlást - az édesapám pl. anno úgy 1965 körül, 6.000 forintot kapott csak azért, mert Auschwitzban a Buena Műveknél dolgoztatták. Kádárék úgy ítélték meg, hogy ez éppen elég lesz. A németek csodálkoztak a dolgon, de nem látták akadályát annak, hogy a nyugaton élőknek adott kárpótlás töredékét fizessék ki.

Utána sokáig nagy csönd volt, majd jött dr. Antall József rezsimje, a kárpótlásokkal. Persze először azokat a nem zsidó hazánkfiait kárpótolták (ez volt a kárpótlási jegy), akiktől Rákosiék vettek el bármit (államosítottak), azután jöttek az oroszok által malenkij robotra elhurcoltak (a politikai foglyok), legvégén pedig azok a zsidók, akiket a Magyar Állam deportált a németek irányítása alatt. Mondanom sem kell, mire az elhurcolt zsidók, vagy azok túlélői kaptak kárpótlási jegyeket (ez valamikor 1993 vége felé történt), addig a kárpótlási jegyek egy kalap szart sem értek. Lényegében semmit sem lehetett kapni értük, a nepperek fillérekért vásárolták meg ezeket.

A következő megmozdulás Horn Gyula nevéhez fűződik: neki sikerült is 2002 elejére időzíteni a zsidók kárpótlásának kérdését - sajnos a végrehajtás elmaradt, mert mint tudjuk, Horn alaposan elszámította magát, így Torgyán Józsi feltette Orbán fejére a koronát - és a Fidesz ugyancsak mélyen beleszart a kérdésbe. Annyi történt, hogy 1998 novemberében - mondván, hogy csak erre van lehetőség - minden, a deportálásban meghalt zsidó után kifizettek kerek 30.000 forintot (a már említett 107 USD forintbéli értékét). Ezt a hatalmas összeget az érintettek jelentős része visszaküldte Orbánnak, a kurva anyja sűrű említésével.

Sajnos a deportálás olyan eredményes volt, hogy a koncentrációs táborokban komplett családokat sikerült átsegíteni a másvilágra, így senki sem maradt, aki a 30.000 forintért kardoskodhatott volna. Ezért kaptak a zsidó szervezetek kárpótlást.

A kárpótlást végül az első Gyurcsány kormány idején zárták le, a korábbiakhoz képest magasabb, de a németek kárpótlásához sokkal kisebb összegekkel. Mire erre sor került, addigra a közvetlenül érintettek (akik deportálva voltak és túlélték a német attrakciót) nagyjából kihaltak, az örökösök pedig ez ilyen kárpótlások töredékét kapták.

Ez tehát a történet a mai napig.

Túl a dolgok anyagi vetületén, szeretném a tisztelt figyelmedet arra felhívni, hogy akiket elgázosítottak, vagy más módon megöltek - azokat "ipari módon" takarították el Hitlerék. A deportáltak többsége rendes, bűntelen magyar állampolgár volt, akiket mindenféle ítélet nélkül végeztek ki. Az én tágabb családom is érintett volt ebben - ha csak a gázkamrákba küldött 12 éven aluli gyermekeket számolom, akkor ők éppen négyen voltak. Nem tudom, hogy mennyi idős vagy: vannak-e gyermekeid vagy sem - azért mégis próbáld beleélni magad abba, hogy mit tettek Hitlerék velük. Mit követtek el, hogy gázzal ölték meg őket, értették-e ezek a gyerekek egyáltalán, hogy pár napos marha-vagonokban való utazás után, a szüleiktől elválasztva mit tettek meg velük. Bele tudod-e élni magad abba, hogy a gyermekeiktől elszakított szülők mit érezhettek - már ha maguk is túlélték a gyakorlatias kiírtást - amikor szembesülniük kellett azzal, hogy a szeretteiket vadállati módon megsemmisítették?

Horthy pedig pontosan tudta, hogy mi fog történni a deportáltakkal, az un. Auschwitz Jegyzőkönyvet éppen a menye adta a kezébe (Horthy Istvánné) 1944 márciusában. Horthy csak akkor kapott észbe, amikor a 2. Honi Hadseregből írmag sem maradt, de leginkább akkor, amikor szövetségesek 1944. június 6-án partra szálltak Normandiában és a Vörös Hadsereg előtt letette a fegyvert Románia. Nem kellett nagy ész ahhoz, hogy még egy demenciában szenvedő katona is lássa: a háború elveszett és bizony, lesz is felelősségre vonás. Ekkor megmozdult ugyan a budapesti zsidók érdekében, akik így „megúszhatták” a deportálást. Azért a pesti gettó sem volt virágvasárnap és még ott is nagyon sokan meghaltak.

Összességében Horthy Miklós nem volt ártatlan Magyarország legalább 600.000 fős veszteségében: Bécsben eladta az országot területi igényeiért, amiből a végén semmi sem lett. Amennyiben a dolog tényleg érdekel, akkor nézz utána a Steven Spilberg által alapított Steven Spielberg Film and Video Archive anyagoknak (a világ jobbik felén élő, egykori deportáltak által elmondott tanúvallomásoknak), ami éppen azért készült, hogy a közvetlenül érintettek történeteinek nyoma maradjon.

morph on deer 2017.06.26. 01:05:43

@csentecsa:
Én ezt nem vitattam, de nem is tartom mérvadónak ebben az összefüggésben.

Én a magyarázgatások visszásságaira próbáltam felhívni a figyelmet, mert a jelek szerint kevesen gondolják végig amit hangoztatni szoktak.

Véleményem szerint akkor járnánk a legjobban, ha békében hagynánk - pro és kontra - a kérdést. Talán még pár generáció szükséges ahhoz, hogy végre valóban számot merjen vetni ez az ország a múltjával.
Jelenleg csak az számít, hogy ki maszatol jobban, kinek fontosabb még néhány szavazat a tisztességnél.

Sosem tudtam hősként tekinteni azokra, akik mások életével játszadoznak.
Az meg végképp megbocsáthatatlan, ha azokat az ostoba, a katonákat - embereket - szándékosan a húsdarálóba hajtó tömeggyilkosokat próbálja valaki "nemzeti hőssé" mosdatni..!

Azért kiváncsi lennék, hogy pl. Sharif Horthy hogyan illik bele a "nemzetthy" világképébe a pár Horthy-rajongónak, főleg így manapság. Biztosan érdekes lehet a magyarázat...

Aquincum 2017.06.26. 03:01:21

@csentecsa: Bocsánat, de Hunyadit egy lapon említeni Hortyval - ez durva! Horty lehetett egy jó tengerésztiszt, de "kiváló államférfiú"?? Ne vicceljünk!

Aquincum 2017.06.26. 03:05:19

@laci_52: Tévedek a szövetségesek. Ez az ember keményen bűnös volt sok százezer magyar állampolgár haláláért. Szégyen, hogy a mostani rezsim, élén a miniszterelnökkel, rehabilitálni próbálja.

Aquincum 2017.06.26. 03:12:14

@meszena: De igenis akarja! Ugyan miért emlegeti Hortyt "kiváló államfériúként"? Természetesen nem azt mondja, hogy "mától szalonképessé teszem" ikszipszilont.

Aquincum 2017.06.26. 03:15:04

@Demokrata Hungarofil: Judeo-bolsevik?? De szép ez a náci nyelvhasználat, a patkánnyal kombinálva! Felfogja, milyen retorikát használ?

Aquincum 2017.06.26. 04:03:02

@Demokrata Hungarofil: Jól látok, becsületet és értelmet emleget a zsidótörvények kapcsán?? Szomorú, hogy mai magyar emberek képesek ennyire primitív, ordas eszméket hangoztatni.

chrisred 2017.06.26. 05:17:48

@laci_52: Miért nyilvánvaló? Azt elfogadom, hogy azoknak a szövetséges vezetőknek a szemében, akik szintén követtek el háborús bűntetteket, nem számítottak Horthy tettei. De ezt nem nekik, hanem Magyarországnak kellett volna eldöntenie.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.26. 05:41:21

@Sörös Mérenc:

1. Egyetlen bíróság se ítélne el emiatt. Mivel nincs törvény, mely tiltaná ezt.

2. Nem azt mondtam, hogy nem volt, hanem azt: minimális áldozatszáma volt.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.26. 05:43:00

@Tamás Csacsicska:

A magyar antiszemitizmus ma minimális, s a csökkenés oka a migránsválság.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.26. 05:45:57

@Tamás Csacsicska:

"Nem ismerek olyan nyugati országot, ahol a politikusok - nyíltan vagy akár burkoltan – zsidóznának, vagy aljas módon rájátszanának a kérdésre (lásd: Orbán és a Századvég)."

Orbán még sose zsidózott, a Jobbik igen, de manapság ők se nagyon.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.26. 05:50:28

@morph on deer:

Most kivételesen igazad van. Horthy nem volt zsidómentő, mert ha igen, akkor Szálasi nála is nagyobb zsidómentő volt, hiszen ő is leállította a deportálást, a németek kérése ellenére. Pedig ő gyakorlatilag a németek bábja volt.

Az alap: a vezető, aki kiadja saját állampolgárait egy idegen hatalomnak nem nevezhető semmiképpen jó politikusnak. Horthy már csak ezért is negatív figura.

rasztaszív 2017.06.26. 06:30:18

jó összefoglaló,de horthy kapcsán a katolicizmus politikai szerepvállalásáról "megfeledkezni" - minimum vakság.főleg,ha már orbánhoz hasonlítjuk...

tombadillo 2017.06.26. 07:00:22

@P. J. Fry: mondjuk ő maga mondta:"egész életemben antiszemita voltam ..."

de ez ne zavarjon.

DFK 2017.06.26. 07:07:13

@Tamás Csacsicska: a nagyapám, aki ítélet nélkül ült Rákosi alatt, egy fillért se kapott.
Arra jól emlékszem, hogy a zsidók hangoskodtak a komcsik áldozatainak kárpótlása ellen. Mondván, rég volt, fátylat rá.
Egyébként csak kérdem, mennyi az a pénz, amitől már nem fájna a holokauszt?
És hány ország kárpótoljon és hányszor?
Az USA nem felelős érte? Hiszen nem bombázta az Auschwitzba vezető vasutat. Ezzel engedte a deportálásokat.

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 07:25:58

A környező országok, mint Szlovákia, Románia, Szerbia ill. Horvátország is egymást túllihegve versenyeztek a Harmadik birodalom kegyeiért. Sorra vezették be a zsidótörvényeket. Belgrád hamar bejelentette, hogy megoldották a zsidókérdést, Szlovákia önként felajánlotta összes zsidóját Hitlernek, Románia pedig kérés nélkül bestiális kegyetlenséggel végzett vagy félmillió zsidóval...

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 07:35:03

A Barbarossa hadművelet, a német támadás megindulása, és példátlan sikerei, a vetélytárs Szlovákia és Románia azonnali csatlakozása Hitler hadseregéhez, fokozta Magyarország kiszolgáltatottságát a Harmadik Birodalomnak. A zsidó menekültekből Kárpátalján kialakuló zsidó enklávé felvetette annak veszélyét, hogy Hitler ezt ürügynek tekinti annak megszállásához, ill. hazánk megszállásához, melyet már 1940-ben tervbe vett a német hadvezetés, a lengyelek melletti kiállásunk miatt. - Tehát ebben a kritikus helyzetben a zsidó menekültek vissza toloncolása oda, ahonnan jöttek, kényszerű, biztonságpolitikai lépés volt. - A magyar nemzet öncél és nem azért jött létre, hogy a nemzetközi zsidóságért föláldozza létét!

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 07:40:15

1941. június 26-án a Gonosz Birodalma, Szovjetunió légiereje több ponton mért csapást a Magyar Királyságra! Rahónál meggéppuskázták a gyorsvonatot, 3 halott, Kassára 29 bombát dobtak, 32 halott, több száz sebesült, Munkácsot is támadták, szabotőreik pedig robbantottak a Nagytétényi Lőszergyárban és felgyújtották a balatonfűzfői Nitrokémia ipartelepét, mely lőport gyártott. Másnap reggel az almásfüzitői kőolajfinomítót próbálták felgyújtani. - Ezekkel a támadásokkal egyidejűleg megtámadták, bombázták a semleges Bulgária kikötővárosát, Várnát is...

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 07:43:11

@Aquincum: A tárgyilagosság szól belőlem.

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 07:47:03

Horthy Miklós, akit az aljas judeo-bolsevik propaganda antiszemitaként állít be, megszerveztette két lengyel csodarabbi megmentését! "Az év közepén Horthy személyes parancsára szervezte meg Ujszászy a Gestapo körözési listájának élén álló, a bochniai gettóban bujkáló belzi csodarabbi, Áháron Rokéách, és testvére, Mordecháj kimenekítését a német megszállás alatt álló Lengyelországból.[j 17][j 18][j 19] A két rabbi szakállát és pajeszát leborotválták, és elfogott orosz tábornokoknak álcázták őket, mint akiket Budapestre szállítanak kihallgatásra.[j 20] Megérkezésük után még nyolc hónapon keresztül, 1944 januárjáig bújtatták őket, végül a két szökevény a szükséges iratokkal ellátva, a Románián át Törökországba induló Orient Expresszen hagyta el az országot."

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 07:50:30

Minden másképpen van, mint ahogyan a győztes ellenség hazugság propagandistái mind a mai napig hirdetik! vitéz nagybányai Horthy Miklós kiváló magyar ember volt, gáncs nélküli lovag!

csentecsa 2017.06.26. 12:49:31

@Aquincum: Közjogi értelemben kormányzó volt mindkettő, ennyi állítottam. Vagyis egy királyság irányítója, de nem király..

Attilajukkaja 2017.06.26. 12:57:14

@MIx:
"Miklós bácsi jó ember volt, mindig annak adott igazat, akivel utoljára beszélt."

Na ilyen egy jó magyar politikus!"

Orbán is ezt csinálja, ha nála erősebekkel találkozik. Remélem, neki nem engedjük meg azt, hogy háborúba vagy csődbe vigye az országot!

csentecsa 2017.06.26. 13:04:12

@rasztaszív: Pálne hogy református volt..

Attilajukkaja 2017.06.26. 14:08:59

@Demokrata Hungarofil:
"Minden másképpen van, mint ahogyan a győztes ellenség hazugság propagandistái mind a mai napig hirdetik! vitéz nagybányai Horthy Miklós kiváló magyar ember volt, gáncs nélküli lovag!"
:o)))))
Ilyen jót régen nevettem!
Gáncs nélküli lovag? Hát egyszer sem esett el a lóval? Biztos?
Mert amúgy rengetegszer megbukott.
Sajnos sok ezer magyar ember élete árán. :o(

morph on deer 2017.06.26. 16:07:40

@csentecsa:
"Napoleon? Julis Caesar?"
Bizony ők is!
Különösen utálom a 'hódító' háborúkat, de igazából nincs olyan háború amelyiknek kezdeményezésével egyet tudnék érteni. A cél nálam nem szentesíti az eszközt, ilyen "eszközt" pedig semmi.
Eleve nem vagyok erőszakpárti, semmilyen formában.

rasztaszív 2017.06.26. 17:07:19

@csentecsa: és?akkor már nem is volt ilyen?

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 18:36:51

Tehát hazánk ellen több ponton végrehajtott, sok áldozatot követelő, oktalan, barbár szovjet támadás után mást nem is tehetett a kormány, konstatálta a hadiállapot beálltát. Minden jogunk megvolt, az agresszor elleni küzdelemre.

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 18:42:31

Mikor Hitler már szinte egész Európa diktátora volt, követelte Horthytól a magyar zsidókat. Horthy Miklós erre azt válaszolta, hogy magyar állampolgárokat nem ad ki. - Ha kiadta volna őket, ma nem tudná oly sok hálátlan zsidó gyűlölni őt.

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 18:47:04

Magyarország német megszállását USA-NBR kettős szervezte meg. Hogy kb. 100 ezer német katonát elvonjanak a nyugati frontról, elhitették a magyar vezetéssel, hogy partra szállnak majd a Balkánon és folyosót nyitnak felénk Trieszt vagy Fiume felől...Kamu küldöttségeket is indítottak, hogy Hitler bedühödjön és megszállják hazánkat a németek...Tehát a magyar zsidók tömegeinek pusztulását a győztesek okozták.

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 18:52:54

A Harmadik Birodalom 100 ezer katonával szállta meg hazánkat a Tisza vonaláig. Saját haderőnk a szovjet agresszor ellen harcolt keleten. Horthy Miklósnak nem volt más választása, névleg, hatalom nélkül hivatalban maradt, hogy alkalom adtán beavatkozhasson a végjátékba. - A németek hadi munkára kértek a kollaboráns kormánytól 100 ezer zsidót, majd megint és megint...Ezt akkor Horthy, katonák, hatalom nélkül sehogyan sem tudta volna megakadályozni. Edmund Veesenmayer volt Magyarország tényleges ura, Hitler helytartója, aki a háború után talán hat évet ült ezért...

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 18:58:26

Amikor gyengült a német szorítás, Horthy rögtön megszervezte a csendőrpuccs meghiúsítását, mellyel több százezer budapesti zsidó életét mentette meg. - Tessék mondani, melyik szomszédos ill. európai állam vezetője mentette meg zsidók százezreit rajta kívül?

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 19:07:12

Idézet Vajna Gábor nyilas belügyminiszter 1945. márciusi 15-i beszédéből, melyet a Győri Nemzeti Hírlap közölt:"Október 16-án délután, amikor Szálasi Ferenccel utoljára láttam az akkor már német védelem alatt álló áruló kormányzót, rövid, párperces beszédben búcsúzásképpen azt mondotta: „Kedves Szálasi! Arra kérem, vigyázzanak a magyarországi zsidókra, legyenek velük szemben irgalmasok, mert igen nagy értékes munkát végeztek, nekik köszönhetjük gyáriparunkat és sokban kultúránkat.” Szálasi felemelte fejét, csak annyit mondott: „Köszönöm, tudomásul veszem, vigyázni fogok magyar nemzetemre. A zsidókkal pedig úgy fogok elbánni, ahogy azok az utolsó száz esztendő alatt velünk elbántak.” Ezek voltak az utolsó szavak, kézfogás és meghajlás nélkül távozva."

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 19:13:42

"A két európai- és világ hegemóniára törő őrült birodalom élet-halál harcából semmiképpen sem maradhattunk ki, mindkettővel határosak lévén."

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 19:19:07

Így hát Ghyczy külügy- és Csatay honvédelmi miniszter, valamint Szombathelyi vezérkari főnök kíséretében 1944. március 17-én útra keltem. […] Sok mindenféle részlet elhomályosodott emlékezetemben, arra azonban egészen pontosan emlékszem, hogy kiszállásom előtt kétszer is magamhoz vettem pisztolyomat és megint kétszer vissza is tettem. Tudtam, hogy – eltérően Hitler tábornokaitól – nem motoznak meg fegyver után, azonban a bíráskodás joga magasabb Lényt illetett meg. Pisztolyom a vonatban maradt.
Hitler már március 18-án, az első tárgyaláson tényként közölte Magyarország megszállását. Horthy mérhetetlenül felháborodott:

Ha mindenben végleges elhatározott dologgal állok szemben, akkor semmi célja sincs további megbeszélésünknek. Elutazom.
Kiviharzott a helyiségből egyenesen lakosztályába, és parancsot adott az utazás előkészítésére. Ki tudja, ha a76 éves kormányzó zsebében ott a pisztoly, dühében talán tényleg megteszi?

Attilajukkaja 2017.06.26. 19:26:16

@Demokrata Hungarofil:
"Tessék mondani, melyik szomszédos ill. európai állam vezetője mentette meg zsidók százezreit rajta kívül?"
Talán azok, akik nem is tűzték ki célul a zsidók kiirtását?

Nem tudom pontosan, de te biztosan meg tudod válaszolni, hány zsidót mentett meg Svájc, Hollandia vagy Norvégia miután az utóbbi kettőnél elmúlt a náci megszállás. De akár közben is. Vagy, hogy a cseh kormány hány zsidót deportált államilag szervezetten? Szerintem te jobban tudod, mint én.

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 19:33:07

Remélem, hogy gyermekeink még megérik, hogy minden magyar város jelentős közterületet nevez el Magyarország kormányzójáról, vitéz nagybányai Horthy Miklósról és Horthy szobrok ezrein dolgoznak majd a szobrászok...

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 19:40:05

@Attilajukkaja: 1.A még független cseh kormány az összes zsidó menekültet visszaadta Hitlernek. 2.Svájc a Harmadik birodalom sebezhetetlen bankja és külkereskedelmi vállalata volt! 3. Hitler felkínálta a világ országainak a zsidókat, még azt is ajánlotta, hogy odaszállítja őket saját költségén, de egyetlen országnak, az USA-t is beleértve sem kellettek! - Ezzel szemben, Magyarország, melynek egyébként is kb. milliós zsidósága volt, beengedte ill. átengedte a lengyelek százezreit, köztük rengeteg zsidót is.

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 19:41:09

@Attilajukkaja: A szlovák kormány az összes zsidót önként felajánlotta Hitlernek.

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 19:43:01

Norvégiában meglehetősen antiszemita szokások és törvények voltak. Nem is tudom, hogy keverte őket ide?

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 19:46:13

@Attilajukkaja: Tisztelt blogtársam! Ajánlom, hogy ne higgyen senkinek sem, különösen ne a magyar ellenes kommancs propagandának! Minden információt tételesen, nyitottan a valóságra, ellenőrizzen le! Én így tettem.

Demokrata Hungarofil 2017.06.26. 19:52:15

@Aquincum: Mivel a "Tanácsköztársaság" vezetői egytől-egyig zsidó származásúak voltak, ill. az őket hatalomra segítő szabadkőműves, magyar ellenes csoport is, ezért a jelzőjük tudományosan judeo, a bolsevikot ugye nem kell magyaráznom?

Attilajukkaja 2017.06.26. 20:03:48

@Demokrata Hungarofil:
"Ajánlom, hogy ne higgyen senkinek sem,"
Köszönöm. Ezt fogom tenni. Elsősorban magának nem hiszek el semmit!

"Magyarország, melynek egyébként is kb. milliós zsidósága volt, beengedte ill. átengedte a lengyelek százezreit, köztük rengeteg zsidót is."
Alig várom az erről szóló dokumentumokat. /linkeket/
Köszönöm a választ!

11110000 2017.06.26. 20:33:01

@Andriska 07:
Szerintem Betlehemet akartál.
Azzal is pont ugyanannyira lenne értelmes.

11110000 2017.06.26. 20:35:30

@Demokrata Hungarofil: .
Horthy csak orbánhoz képest volt tisztességes.
Amúgy egy tömeggyilkos, akinek több százezer magyar élete szárad a lelkén. Meg 1,5 millió kivándorló, Viktor még csak félmilliónál tart.

11110000 2017.06.26. 20:42:18

@Demokrata Hungarofil:
Arról se feledkezzünk meg, hogy ez a nagyon emberséges Horthy megtizedeltette a saját hajójának embereit. Azaz minden tizediket agyonlövette. Azt is, aki ártatlan volt, csak épp 10-zel osztható helyen állt a sorban.

Gondolj bele, ha Kádár ezt teszi 56 után...

Horthy egy hóhér volt.
A magyarok hóhéra.

11110000 2017.06.26. 20:49:19

@Demokrata Hungarofil:
Nem, belőled az ostobaság szól ki s mély sötétségből.

11110000 2017.06.26. 20:53:47

@Demokrata Hungarofil:
Te mitől téptél be ennyire?
Mert magadtól nem lehetsz ennyire sötét, idióta hülye barom, ilyen kevés aggyal már rég megfulladtál volna, mert levegőzni sem tudnál.

Zoltán Erdei 2017.06.26. 23:47:54

Az 1. pontot ("Horthyt sosem választották meg legitim módon és antidemokratikus kormányzott") át kellene írni. Csak a címre gondolok.

chrisred 2017.06.27. 05:01:41

@Demokrata Hungarofil: Ezen a sztorin mindig jót nevettem. Egy alternatív valóságban, ahol Horthy önálló akarattal és jellemmel rendelkező ember, talán a zsebében lett volna a pisztoly.

tompa10 2017.06.27. 06:40:13

@Demokrata Hungarofil: egy koncepcio nelkuli toketlen volt, nem o mentette meg. De kerdesedre valaszolva: pl Dania

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 18:21:43

@Attilajukkaja: Maga a legfrappánsabb bizonyíték. Semmi rosszat nem tudnak rábizonyítani vitéz nagybányai Horthy Miklósra.

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 18:26:46

@11110000: Ön judeo-bolsevista hazugságpropagandát idéz az ötvenes évekből. - Ennek pontosan az ellenkezője az igazság, Horthy nem végeztetett ki senkit sem. "Cattarói matrózlázadás - A lázadás összeomlása után a rögtön összeülő hadbíróság a felkelés négy vezetőjére halálbüntetést, hét másikra életfogytiglant szabott ki, valamint 385 tengerészt hosszabb-rövidebb idejű börtönbüntetésre ítélték, akik közül egy kivétellel mindegyik kegyelmet kapott még a háború folyamán.[3] Háborús időben lezajlott lázadásért ez kiemelkedően enyhe büntetésnek nevezhető.

A lázadásba azonban belebukott Njegovan parancsnok, ezért az uralkodó, IV. Károly ezután számos magasabb beosztásban lévő tisztet megelőzve Horthy Miklóst nevezte ki a flotta élére.

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 18:27:29

"Sztereotípiák[szerkesztés]
A cattarói matrózlázadást a későbbi, főleg kommunista történetírás mint a Monarchia egyik nagy szégyenét írta le és általában „leverésről”, „véres megtorlásról” írtak a valóságtól teljesen elrugaszkodva, adatok és források figyelembevétele nélkül. Napjainkban is sűrűn előfordul, hogy Horthy Miklóst vádolják a „leveréssel”. Ezzel a képpel a mai napig sok ember nem szakított, lehet találni ilyen jellegű írásokat.[4] Szintén a marxista történetírók igyekeztek mindig bizonyítani azt a vádat, hogy Horthy tevékenyen részt vett a hadműveletben, sőt vezette azt. Ez teljes valótlanság, ugyanis Seidensacher ellentengernagy vezette az erőket, a hadbíróság ítéletét Franz von Keil és Fiedler Pál tengernagyok írták alá, Károly István tengernagy hagyta jóvá. Horthy, mint az SMS Viribus Unitis parancsnoka, egyébként is alárendeltje volt Seidensachernak és el sem mozdult Pólából.[5]

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 18:31:53

@tompa10: Ezt az abszolút hazugságot, amit állít, a kommancsok próbálták belemosni az emberek agyába. - Horthy Miklós rendkívül népszerű volt, köztiszteletnek örvendett, természetes kultusza alakult ki, amire az aljas, tömeggyilkos, hazaáruló kommunisták végtelenül irigyek voltak.

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 18:34:31

@tompa10: "Dániában 8 ezer zsidó élt, befolyásuk és vagyonuk jelentéktelen volt. A németek 1940 áprilisában ellenállás nélkül foglalták el az országot, ráadásul a norvégokhoz hasonlóan a dánokat is árjáknak tartották, ezért a megszállók az első két és fél évben mérsékelten viselkedtek. A dán király, a kormány és a közigazgatás a helyén maradt. Amikor a Birodalmat 1942 novemberétől Koppenhágában képviselő Werner Best felvetette, hogy a "zsidókérdést meg kellene oldani", a dán kormány kilátásba helyezte lemondását, ezért Best nem erőltette az ügyet. 1943-tól erősödött fel a dán ellenállási mozgalom tevékenysége, augusztusban a német megtorlások miatt a kormány lemondott. Hitler szeptemberben engedélyezte a zsidók deportálását, ezt azonban több tényező is akadályozta: a Dániában állomásozó Wehrmacht erők parancsnoka ellenezte az akciót, és nem engedte, hogy katonái részt vegyenek benne, a dán zsidók vezetőit német diplomaták és magas rangú dán hivatalnokok egyaránt tájékoztatták a nácik terveiről.

A zsidók összeszedése 1943. október1-én indult. A németeket kísérő dán rendőrök megakadályozták, hogy a nácik bemenjenek a zsidók lakásába, ezért csak azt vitték el, aki a dán rendőrök figyelmeztetése ellenére ajtót nyitott. A razzia csekély eredménnyel járt: mindössze 477 zsidót fogtak el, őket sem Auschwitzba, hanem a theresienstadti "mintagettóba" szállították. A deportálások hírére szinte az egész dán társadalom a zsidók védelmére kelt, és megkezdődött Svédországba menekítésük. Tiltakozott X. Keresztély dán király, több egyházi vezető. A zsidókat elrejtette a lakosság, a rejtekhelyekről taxisok ingyen szállították őket a kisebb kikötőkbe, a hajósok ingyen keltek át velük a Dániát Svédországtól elválasztó tengerszoroson. Ha a zsidóknak mégis fizetniük kellett, akkor a dánok összeadták a viteldíjat. A tengeri mentési akciót segítette a német haditengerészet is, amely egyszerűen úgy tett, mintha nem venné észre a megélénkült vízi forgalmat. Három hét alatt 7200 dán zsidó érte el a megmenekülést jelentő svéd partokat. A dán kormány folyamatosan érdeklődött a deportált dán zsidók helyzete felől, 1944 nyarán a Nemzetközi Vöröskereszt delegációjával együtt dán küldöttség ellenőrizte a theresienstadti viszonyokat. Eichmann gondosan előkészítette a propaganda szempontjából fontos látogatást: a munkaképteleneket Auschwitzba vitette, a gettó házait kifestették, az utcákat kitakarították, a fejadagokat megnövelték, nagy sietséggel mozit, kávézót nyitottak. A vizit a nácik szempontjából sikeres volt, a nemzetközi küldöttség elégedett volt a látottakkal. A dán zsidókat távozásuk után sem merték bántani. A holokauszt során 60 dán zsidó halt meg."

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 18:38:40

@tompa10: "Ami a zsidókat illeti, ők sosem voltak Dániában sokan. 1940-ben nagyjából 7-8000 fő élhetett az országban, főleg balti bevándoroltak ősei. Eleinte a kompromisszum érdekében még a német vezetők (köztük Werner Best „kormányzó”) is azt javasolták Hitlernek, hogy ne nagyon bolygassa itt a zsidókérdést, amit a Führer egy ideig érdekes módon meg is fogadott. Így tehát Dánia az egyedüli német megszállás alatti ország, amely semmilyen, a dán zsidókat bármiben is hátrányosan megkülönböztető törvényt nem fogadott el! 1943-ra azonban, részben a „nemzetközi helyzet fokozódása”, részben az erősödő dán ellenállás, részben pedig az Endlösung kiszélesedése következtében (nem is beszélve egy, a király részéről nem kellően meghálált führeri születésnapi köszöntőről) megszűnt a türelmi időszak, és a németek „ellenséges területnek” nyilvánítva az országot elszánták magukat a deportálások megkezdésére."

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 18:42:48

" Amikor a dániai Gauleiter elrendelte a zsidóság deportálását, a kormány valamennyi tagja lemondott, és a lakosság mindenütt azon szorgoskodott, hogy elrejtse a menekülőket, továbbá átsegítse őket a határon (ámbár a halászok, akik az átszállítást végezték, alaposan megkérték az életmentő fuvar árát). Négyszázötven embert, a zsidóság 5 százalékát deportálták a szörnyű theresienstadti lágerbe, amely azonban mégsem haláltábor volt: ötvenen lelték halálukat a dán zsidók közül."

tompa10 2017.06.28. 18:46:53

@Demokrata Hungarofil: Ne röhögtess! :) Túltoltad a Demokrata olvasását. Maradjunk abban, hogy úgy szerették, mint Orbánt - és akkor mindenki gondolhat, ami jól esik. :D

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 18:55:13

@tompa10: 1. A dánokat Hitler germán édestestvér-népnek tekintette, nem úgy, mint minket, akiknek az Ázsiába kitelepítendő szolganép szerepét szánta és a Kárpát-medencét németjeivel kívánta betelepíteni. Tehát a dánoknak ezerszer többet megengedett, mint nekünk, akiknek a fővárosát Judapest-nek gúnyolták a németek. 2. Dániában nem nagyon ismerhették a zsidókat, ezért bátran kiállhattak mellettük, mert a kb. 8 ezer fő 0,16%-a az ötmilliós lakosságnak. Ezzel szemben nálunk min. 10% körül volt a zsidó származásúak aránya és ez az arány nagyjából 150 év alatt keletkezett egy a Habsburgok által ránk kényszerített invázióból.

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 18:57:00

@11110000: Az Ön válasza tökéletesen kifejezi azt a közeget, melyet képvisel és amitől, már szerencsére megszabadult az ország.

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 19:00:27

@11110000: A 2008-ban kitört Gyurcsány-válság olyan csapást mért a magyar gazdaságra, a magyar népre, mely messze túlszárnyalja az 1930-as nagy válságét. A Gyurcsány-válság a kilátástalan, munkanélküli tömegeket átsöpörte az EU éppen akkoriban megnyíló feneketlen munkaerő piacára.

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 19:12:28

@Attilajukkaja: "A menekültek fogadása, és a lengyel hazai ellenállás szerveződése[szerkesztés]
Lengyelország megtámadását követően, a németek továbbra is próbára tették a magyar kormány lengyelek iránti barátságát. Szeptember 7-én gróf Csáky István külügyminiszter Ribbentroppal való találkozásakor elutasítást kapott Románia megtámadásának kérelmében. Bizonyos lengyel területek átadására vonatkozó felajánlást azonban Csáky egyértelműen elutasította. Úgy tartotta, hogy emögött Berlin átvonulási terve állhatott. Szeptember 9-én egy kérés hangzik el telefonon, megnevezve a Kassa-Homonna-Lupko vasútvonalat csapatszállítások céljára, amelyre válaszul Csáky megtagadta a vasútvonalak használatának engedélyezését. Később ezt jegyzék formájában a budapesti német követnek is átnyújtották. Hitler nem tekintette a kérést ultimátumnak, de ezek után magyaroknak mindig szóvá tette a kérés elutasítását.

Az első menekültek 1939. szeptember 10-től - azt követően, hogy a Szovjetunió hátba támadta Lengyelországot - egyenként, kisebb csoportokban, majd 17-től tömegesen lépték át a magyar határt. A Teleki-kormány pozitív hozzáállása a polgári és katonai menekültek fogadásához meghatározó volt, mivel a közös magyar-lengyel határ és a magyar lakosság lelkes és együtt érző fogadtatása önmagában nem lett volna elegendő. Vitatott kérdés, hogy milyen számban érkeztek Magyarországra lengyel menekültek. Egyes becslések 100-140 ezerre teszik ezt a számot, más feldolgozások 50-55 ezer közé. A különbség több okból is adódhat. Az első hónapokban nem készült pontos statisztika, ugyanakkor a magyar-lengyel határ és a jugoszláv-magyar határ is nyitva állott, így sokan átmenetileg sem telepedtek le Magyarországon. A számlálást nehezítette, hogy a nyilvántartási listákon több személy sokszor ugyanazon a néven szerepelt. Erre az eljárásra főleg a németekkel szemben kialakult állapotok miatt volt szükség. Létezik olyan köztes álláspont is, mely szerint 70 ezer körüli létszámban érkeztek lengyel menekültek hazánkba.

A francia földön működő emigrációs kormány polgári és katonai hálózat kiépítésébe kezdett, annak érdekében, hogy előbb a katonai, majd a polgári kapcsolatait kiépítse a megszállt Lengyelországgal. Mindezt segítette, hogy Magyarország, Románia, Jugoszlávia és Olaszország semleges volt a lengyelek ügyében. A cél az volt, hogy minél ütőképesebb lengyel hadsereg állhasson fel Franciaországban. 1939 decemberében, majd 1940 januárjában három országban kezdték meg illegális katonai bázisok kiépítését: Romániában, Litvániában és Magyarországon.

A három ország bázisai közül a magyarországi „W-set”, „Romek”, „Liszt” és „Pestka” fedőnevű táborok maradtak fönn a háború végéig. Feladatuk a katonai kapcsolattartás és a katonák szervezett formában történő átmenekítése, evakuációja Franciaországba.

A magyarországi lengyel menekült szervezetek szerepet töltöttek be az emigráns kormány és a hazai ellenállás között. 1939. november 13-án megalakult a Fegyveres Harci[4]Szövetség elnevezésű földalatti hadsereg (ZWZ), a későbbi Honi Hadsereg, amelynek élére Kazimierz Sosnkowskit nevezte ki Sikorski miniszterelnök. Ez a hadsereg szolgáltatta a kormány hazai katonai erejét.

Esterházy János a csehszlovákiai Egyesült Magyar Párt elnöke közvetítő- és segítségnyújtó szerepe tette többek között lehetővé, hogy Sosnkowski tábornok álruhában Ungvárra érkezhessen, majd Władysław Sikorski miniszterelnökkel találkozhasson, és megbeszélést folytasson 1939 őszén, Budapesten. Esterházy János édesanyja - Elżbieta Tarnowska lengyel grófnő - és húga a családjával és rokonaival Lengyelországban élt. A politikus a továbbiakban is jelentős szerepet vállalt a lengyel polgári és katonai menekültek magyarországi elszállásolásának és ellátásának megszervezésében. Ő a szlovák parlament tagja volt szlovákiai magyar képviselőként, így mentelmi jogát élvezve autójában lengyeleket szállított át a szlovák-magyar határon. Segítséget nyújtott a lengyel műkincsek Nemzeti Múzeumban való tárolásának intézésében, továbbá a banki lerakatok Magyar Hitelbankban történő biztonságos elhelyezésben. A németeknek kiadott vagy elfogott lengyel katonák érdekében is felhasználta szlovák hatósággal való kapcsolatait.[5]

A menekültügy rendezése érdekében már 1939. szeptember 17-től megkezdte együttműködését a lengyel kormány a Teleki-kormánnyal. A megbízottak (Kobylansky, a lengyel külügyminiszter kabinetfőnöke, Jerzy Nowak a Lengyel Nemzeti Bank elnöke, továbbá számos kormánytisztviselő) többször jártak Budapesten. A megbeszélések eredményeként 1939. szeptember 22-én létrehozták a Magyar-Lengyel Menekültügyi Bizottságot."

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 19:18:26

@Attilajukkaja: "A lengyel katonák evakuálása és a lengyel menekültek szociális ellátórendszere[szerkesztés]
A Honvédelmi Minisztérium 1939. szeptember 22-i álláspontja szerint alapelvnek tekintették, hogy a lengyel katonai menekültek nem hadifogoly státuszban, hanem csak háborús okok miatt (internált), azaz kényszerlakhelyre telepített külföldiként élhessenek Magyarországon.

Szeptember 17-én Csáky így ír napi jelentésében a budapesti lengyel nagykövethez intézett közleményéről: 1. Átverődő katonák: hadi jog gyakorlata alapján lefegyverezzük, és internáló táborokba vezetjük őket. 2. Civil menekültek: különbséget teszünk azok között a, akik magukat el tudják látni, illetőleg saját anyagi eszközeikkel fenn tudják magukat tartani;b, akik támogatásra szorulnak. Az a.) kategóriába tartozókat úgy kezeljük, mint bármely idegent, aki magyar földre lép. A b.) kategóriába tartozókat ellenben menekültek táborába confináljuk.

A katonai internáltak mostohább körülmények közé kerültek, mint a polgáriak. Száznegyvenegy katonai tábort létesítettek, amelyeket hirtelen kellett előállítani. A legénységet és az alacsonyabb rendfokozatú tiszteket zárt táborokban - iskolákban, falvakban, gyárépületekben - szállásolták el. A törzstiszteket külön tiszti táborokba helyezték, szanatóriumokban, szállodákban, nyaralókban lakhattak. A száznegyvenegy katonai tábor alig fél év alatt huszonegyre csökkent, mivel a katonák többsége továbbutazott a Franciaországban szerveződő hadseregbe.

1939 késő őszétől az „evakuáció” már szervezett formában működött. Korábban egyénileg utaztak, s a Menekültügyi Bizottság segítette őket okmányokkal és pénzzel. Politikusok, magas rangú katonatisztek (például Kazimierz Sosnkowski; Stanislaw Sosabowski, az 1. Önálló Lengyel Ejtőernyős Dandár majdani parancsnoka; Stanisław Maczek, a 10. gépesített lovasdandár parancsnok; továbbá Zygmund Bohusz-Szyszko, aki részt vett dandárjával Narwikért folyó harcokban) éltek az átutazás lehetőségével.

A Honvédelmi Minisztérium 21. osztályának keretében a lengyel katonák képviselete alosztályként működhetett és szélesebb hatáskörrel rendelkezhettek a polgárinál. Az evakuáció második szakaszát 1940 májusától kezdték meg, ekkor már Angliába, mivel Franciaország német megszállás alá került. A katonai menekültek ügye ekkor a Honvédelmi Minisztériumban Baló Zoltán ezredes, majd Utassy Zoltán ezredes hatásköre alá tartozott.

A polgári menekültek között nagy számban voltak nők és gyerekek, ezért a Teleki kormány kihasználva a magyar törvények rugalmasságát szociális síkon rendezte a polgári menekültek sorsát. Ezt a feladatot a Belügyminisztérium IX. Szegény Ellátási és Általános Segélyezési (szociális) osztálya látta el. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter idősebb Antall Józsefet bízta meg az osztály vezetésével, aki a lengyel menekültügyet az 1944-es német megszállásig kormánymegbízottként intézte. Hivatalosan csak a polgári menekültek tartoztak hozzá, valójában a katonai internáló táborok létrehozásáról és működtetéséről is kellett gondoskodnia. Az evakuáció első szakaszának befejezésével a polgári menekültek áttérhettek az egyéni ellátás rendszerére. Képzettségük és családjuk létszámától függően külön napidíjakban részesülhettek. A családtagok után járó segélyt akkor is megkaphatták, ha munkát vállaltak. A katonák zsoldot kaptak. A Magyar-Lengyel Menekültügyi Bizottság, a Magyar-Lengyel Egyesületek Szövetsége, a Magyar Vöröskereszt Egylet a kezdetektől támogatta a menekülteket, hiszen a segély csak a mindennapi létet biztosította. A lengyel politikusok később kiváltak a Magyar-Lengyel Menekültügyi Bizottságból és megalakították a Lengyel Polgári Bizottságot. Ez a bizottság képviselte a lengyel menekültek ügyét a magyar kormányzat irányába.

A szociális gondoskodás azonban nem merült ki a segélyezésekben. Fontos feladatuknak tartották a fentebb említett illetékesek az oktatás és az egészségügyi ellátás rendszerének megvalósítását.[4]

Elemi és középoktatás oktatás: Az oktatásügy azért is kiemelkedő fontosságú, mivel 1939 októberében kétszáz középiskolást és háromszáz elemi iskolást volt Zamárdiban, akik többségükben szülők nélkül jutottak el Magyarországra. Hivatalosan csak az elemi és a szakmunkás oktatást ismerhették el a német hatóságok miatt, a közép és felsőfokú oktatást nem. 1940 őszétől Balatonboglárra helyezik át az elemi és középiskolát, amely Ifjúsági Tábor név alatt folytatja tovább működését Varga Béla plébános, kisgazdapárti képviselő által. Európa akkori egyetlen lengyel tannyelvű és tantervű középiskolájaként működött. A Lengyel Intézet szoros kapcsolatban állt több iskolával (kadarkúti, keszthelyi, nagykanizsai, egri stb. elemi iskolák), ezzel is segítve munkájukat. A lengyel zsidó gyerekek oktatását és lakhatását is megoldották, amelyek közül kiemelendő a váci Lengyel Tiszti Árvák Otthona."

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 19:19:15

"A lengyel zsidó gyerekek oktatását és lakhatását is megoldották, amelyek közül kiemelendő a váci Lengyel Tiszti Árvák Otthona."

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 19:30:21

1. A II. vh. előtt és alatt a németek ill. az általuk márka százezrekkel támogatott nyilas mozgalmak akarták a magyarokat a zsidók ellen fölhasználni, uszítani aljas, hazug propagandával.
2. A győztes, gyarmatosító szovjet agresszor ill. bérenceik, a kommunisták pedig a zsidókat használták föl a magyarok elleni uszításra, teljesen alaptalan, hazug propagandával.
3. Mai helyzet: NEZSIMA pedig azért nyomatja tovább a szovjet szellemű magyar ellenes hazugság propagandát, azért szervez választások környékére átlátszó önprovokációkat, mert az ellentétek szításával akarja megakadályozni a hazai zsidóság egyre gyorsuló békés asszimilációját a keresztény társadalomhoz.

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 19:41:35

@Demokrata Hungarofil: "Numerus clausus alkalmazására számos példa van a történelemben. A magas zsidó hallgatói arány korlátozására vezettek be numerus clausust különböző időtartamokra Oroszországban 1887–1917 között, az Amerikai Egyesült Államokban az 1920-as években (Harvard, Columbia, Yale, Pennsylvania), Kanada egyes egyetemein az 1920–1940-es években, Romániában 1926-ban, Németországban 1933-ban, Lengyelországban 1937-től (az 1923-as próbálkozást a Népszövetség meghiúsította)."[

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 19:43:04

@Demokrata Hungarofil: Magyar numerus clausus - "A törvényben a zsidó kifejezés nem szerepelt,"

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 19:47:53

Idézet Szalay Károly cikkéből: "Az eddig megjelent írásokból tényszerűen bizonyított, hogy Horthy és környezete antikommunista és antináci (nyilasellenes) volt. Tény és való, dokumentálható, hogy ezt a két politikai mozgalmat Horthy üldözte. Szálasi és Rákosi Mátyás egy időben és ugyanazon börtönben raboskodott a kormányzó jóvoltából. A két szélsőséges eszme hirdetése tiltott volt, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy Horthy egy pillanatig sem fogadta el Hitler zsidóellenes tevékenységét."

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 19:53:15

A magyar kormányzóhelyettes és a Casablanca című film

Írta Bern Andrea - 2015. 03. 26.
1942. február 12-én tárgyalta a magyar parlament képviselőháza a kormányzóhelyettesi törvényjavaslatot. Hónapok óta mindenki tisztában volt azzal magyar közéleti körökben, hogy a tisztségnek Horthy István a várományosa, a kormányzó idősebbik fia. A kormányzó szűk körei előző nyár eleje óta lobbiztak államfővé választása érdekében. Nagyjából fél év alatt a döntéshozók többségét meggyőzték, hogy a német befolyás erősödése szükségessé teszi az kormányzói utódlási jog biztosítását számára.

A törvénytervezet parlamenti vitájának idejére a kérdés így gyakorlatilag már eldöntött volt, a leendő kormányzóhelyettes megválasztását csupán a Magyar Nyilaskeresztes Párt és Imrédy Béla Magyar Megújulás Mozgalma ellenezte nyíltan. Ők azonban igen hangosan tették ezt.A

A Horthy-család a Margit-szigeten. Forrás: fortepan.hu

A fent említett napon nyilas röplapok árasztották el az országgyűlés folyosóit. Változatos történetekkel indítottak támadást Horthy két fia ellen, közismert nagyvilági életük egy-egy epizódját túlozva – alaptanul – bűncselekményekké, vagy legalábbis a kor társadalmi szokásaihoz képest kiemelkedően szégyenteljes történetekké.
"...Horthy István, aki Ribbentrop német külügyminiszter budapesti látogatása idején, 1942 januárjában az Arizona mulatóban zsidó társaságban dőzsölt, és részeg állapotban egy német kormányküldöttség, köztük Dürer protokollfőnök jelenlétében az angol himnuszt játszatta a zenekarral. A közönséges és provokatív viselkedése ellen tiltakozó és az esetet később a felettes hatóságoknál jelentő Pajtás Ernő alezredest néhány nap múlva meggyilkolták."

Az epizód több egyértelmű tévedést is tartalmaz. Ribbentrop protokollfőnökét nem Dürernek, hanem Alexander Dörnbergnek hívták. Pajtás Ernő alezredes évtizedek múlva halt meg. Olasz Lajos meglátása szerint a röplap írója feltehetően összekeverte Pajtás Gyula, radikális jobboldali érzelmű ezredessel, aki ebben az időszakban hunyt el szívrohamban. A szöveg szerzője tehát kétségkívül másodkézből szerzett információkból dolgozott. Játszatott-e a kormányzó idősebbik fia angol himnuszt az Arizonában 1942 januárjában? Nem tudjuk. Képszerűsége folytán ez az anekdota azonban a következő hetekben széles körben elterjedt Budapesten.
Ugyancsak Olasz Lajos meglátása, hogy olyan ez a történet, mintha csak a Casablanca című film valamelyik jelenete volna. Valóban. A szintén 1942-ben forgatott Hollywood-i alkotás egyik kulcsjelenete szinte minden pontján megegyezik az Arizona – valós vagy képzelt – eseménysorával. A Warner Brothers műtermeiben készült film közvetlenül Pearl Harbour előestéjén játszódik a Vichy-kormány vezette Franciaroszág marokkói gyarmatán, Casablancában. Főhőse a cinikus, mindentől és mindenkitől távolságot tartó, amerikai származású mulatótulajdonos, Rick (Humphrey Bogart). Népszerű lokálja minden este megtelik. Mikor a városba érkezik Victor László (Paul Henreid), a koncentrációs táborból szökött, híres cseh ellenálló s szép fiatal felesége, az ő útjuk is Rickhez vezet útlevélért, kinek klubját a hamis papírral seftelők és magas rangú német tisztek egyaránt kedvelik. A házaspár épp a bárban tartózkodik, amikor Strasser, a Harmadik Birodalom ezredese és beosztott tisztjei Rick konyakjától felbátorodva hazafias német indulók hangos éneklésébe fognak. Victor László vére felforr a "Wacht am Rhein" pattogó ütemeitől. A bár zenekarához lép, s Marseillaise-t rendel. A fúvósok Rickre pillantanak, aki némán bólint. Felcsendül Franciaország himnusza, melyet először csak László énekel, majd egyre többen, végül felállva a mulató teljes közönsége, túlharsogva Strasser ezredest és tisztjeit, akik vereségüket belátva némán helyükre ülnek. Strasser azonban első döbbenetéből felocsúdva utasítja Casablanca rendőrfőparancsnokát, hogy zárassa be Rick lokálját.

Vajon kimutatható-e közvetlen összefüggés a két történet között?

Horthy István angol himnuszának anekdotája 1942 februárjában árasztotta el a magyar parlament folyosóit, majd március elején jutott el az angolszász sajtóba. Március 2-án tudósított róla a londoni Times, március 4-re pedig átvették vezető amerikai lapok is. A Casablanca forgatása két hónappal később, 1942 májusában kezdődött.

Érdekes ebből a szempontból a film stábjának számos magyar kötődése. Magyar származású amerikai emigráns volt a film rendezője, Michael Curtiz (Mihály Kertész), Peter Lorre, az egyik főszereplő, s a statiszták többsége is. (A Marseillaise-jelenetben egyértelműen látszik, hogy a bár vendégei közül sokan magyarul éneklik a francia himnuszt.) Illetőleg az Osztrák–Magyar Monarchia területén született maga a Victor Lászlót alakító Henreid is."

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 20:03:31

@Demokrata Hungarofil: Miért támadtak az oroszok? 1. Eleve kizárólag támadásra alkalmas alakzatban állomásoztak az akkori német-szovjet határ közvetlen közelében, tehát eleve támadásra készültek. A példátlanul jól szervezett, példátlanul sikeres német villámháború, a német légierő olyan megsemmisítő csapást mért erre a határon várakozó szovjet hadseregre, hogy csak viszonylag csekély erővel tudtak ellentámadni, visszacsapni. Ők az összes határos államot Finnországtól Bulgáriáig ellenségnek tekintették, ezért bombázták Várnát és ezért támadták meg a bolgár hajókat is...

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 20:13:57

A németek a világ legjobb szervezői eltitkolták a világ elől, hogy tulajdonképpen mi folyik a koncentrációs táborokban. A német megszállás után a németek 100 ezer magyar zsidót kértek hadi munkára, (a fronton harcoló németek helyett...). Hogy ennek a százezer embernek valójában milyen sorsot szántak, azt Magyarországon a kollaboráns Sztójay kormány 5(!) tagja tudta csak. Még a megyei rendőrfőnöknek sem árulták el a szörnyű tervet. - Mindezek alapján végtelen aljasság a magyarokat a holokauszttal megvádolni! Remélem, hogy nemsokára köztörvényes bűncselekmény lesz!

Demokrata Hungarofil 2017.06.28. 20:34:35

Dánia lerohanása: "Stratégiai szempontból Dánia nem bírt különösebb jelentőséggel a németek számára, bár hasznosnak bizonyult a norvég hadműveletek ugródeszkája gyanánt, és mint a Birodalommal határos országot, célszerű volt valamilyen módon ellenőrzés alá vonni. Lévén az ország kicsi és teljesen síkvidéki, ideális terepnek bizonyult a német offenzíva kibontakoztatásához, a csekély erőkből álló dán hadseregnek pedig nem sok reménye volt a sikeres ellenállást illetően. Ennek ellenére április 9-ének reggelén néhány dán ezred megütközött a behatolókkal és megadásuk előtt pár tucat fős veszteséget szenvedtek.

Miután 1000 főnyi német gyalogság szállt partra a koppenhágai kikötőben, a királyi testőrség egységei felvették a harcot a németekkel. Az első lövések eldördülte után azonban He 111 és Do 17 típusú bombázó gépekből álló kötelékek dübörögtek át a város felett. X. Keresztély király, szembesülve a Luftwaffe nyílt, a koppenhágai polgári lakosságot sújtó bombázásokkal való fenyegetésével, – a belügyekkel kapcsolatos szuverenitás megőrzéséért cserébe – szinte azonnal kapitulált. Ennek is köszönhetően Dániának meglehetősen elnéző német megszállást kellett elviselnie, különösen 1943 nyaráig, amelynek révén többek között lehetővé vált az ország zsidó lakossága elleni atrocitások elodázása, amíg a 8000 főnyi zsidó közösség tagjai közül szinte mindenkinek sikerült Svédországba szöknie (összesen kb. 500 dán zsidót deportáltak és közülük is „csak” 50 fő esett áldozatul a holokausztnak)." - Tehát 1000(!) német katona foglalta el Dániát! - Magyarország megszállására bezzeg 100 000 katonát küldtek!

Demokrata Hungarofil 2017.06.29. 06:16:51

@chrisred: Sztálinnak nagyon kínos lett volna egy Horthy elleni per. 1. A per során bebizonyosodott volna, hogy Magyarországot a Sztalin által irányított Gonosz Birodalom támadta meg több ponton, előre kitervelt módon. 2. Kínos lett volna kivégeztetni egy leigázott kis nép vezetőjét, amikor annak kivégzésére maga Hitler adott parancsot 1945.áprilisában és akinek egyetlen, életben maradt fia a mauthauseni koncentrációs táborból került elő a háború végén...

Demokrata Hungarofil 2017.06.29. 06:18:38

"fjabb Horthy Miklós részt vett egy „nemzeti középkormány” létrehozására irányuló kísérletben, és felvette a kapcsolatot a Magyar Front ellenzéki köreivel. Ugyancsak megkísérelte a kapcsolatfelvételt a jugoszláv partizánokkal. Édesapja, Horthy Miklós kormányzó kiugrási kísérletéről értesülve a német titkosszolgálat 1944. október 15-én kicsalta Miklóst a Budai várból, ahol az Otto Skorzeny vezette kommandó rövid tűzharc után elfogta, majd szőnyegbe csavarva elszállította. Miklós Bécsen keresztül a mauthauseni fogolytáborba került. Zárkája a krematórium fölött, a kínzókamrák mellett volt, így éjjel-nappal a megkínzottak ordítását hallhatta. Emellett - feltehetően a lelki terror fokozásaként - közölték vele, hogy kötél általi halálra ítélték. Mauthausenben több magyar politikus, többek között Kállay Miklós egykori magyar miniszterelnök is fogolytársa volt. 1945 áprilisában előbb Dachauba, Innsbruckba, végül Niederdorfba szállították. 1945. május 4-én az amerikai csapatok kezére került és Capri szigetén töltött három hónapot őrizetben. Végül 1945 augusztusában Rómában szabadon bocsátották."

chrisred 2017.06.30. 05:13:27

@Demokrata Hungarofil: Sztálin a saját fiát is hagyta koncentrációs táborban meghalni, nagyon megviselhette, hogy Horthy fiát is odavitték...

Nem tudom, milyen új tény került volna elő a tárgyaláson, amit más úton nem lehetett megtudni. Ami esetleg kínos lehetett Sztálin számára, hogy a kiugrás idején tárgyalásba bocsátkozott Horthyval, és így olyan látszat alakult volna ki, hogy szóba állt egy háborús bűnössel. Ennyit nem ért meg, hogy felhajtást csináljanak körülötte, Horthy kis hal volt, egy akarattalan báb, senkit nem érdekelt és senki nem követte.

Demokrata Hungarofil 2017.06.30. 16:00:02

Kedves Blogtárs! Itt az ideje, hogy fölébredjen csipkerózsika álmából! Rákosi pajtás már 46 éve meghalt! - Horthy Miklós nem hal volt, hanem tengerész, ellentengernagy, az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottájának főparancsnoka, később Magyarország kormányzója! Mivel a Magyar Királyság nem támadott meg senkit sem és Horthy Miklós nem adott utasítást egyének vagy tömegek kivégzésére, népek elpusztítására, mint tették azt a környező győztes államok vezetői, ezért nem lehetett háborús bűnös sem, mint ahogy a szövetséges győztes hatalmak sem tekintették annak, csupán tanúként hallgatták ki.

bao 2017.07.01. 14:28:45

Béres Bandi, hát te nem vagy normális! =D Kikérem magamnak ezt a sekélyes, felszínes, egyoldalú propagandát, ami elemi tényekre hány fittyet!!! Örömmel látom, hogy a kommentelők többsége ezt elutasítja. Mindenkinek joga van a méltányos megítélésre, Horthynak is. Nekünk pedig jogunk van az igazsághoz, hogy jobb döntéseket tudjunk hozni a jövőben.

Demokrata Hungarofil 2017.07.05. 18:15:02

Horthy Miklós 1944. március 19. , a német megszállás utáni helyzetét hasonlítsuk össze Nagy Imre 1956. november 4., a szovjet támadás, megszállás utáni helyzetével. - Német megszállás: 100 ezer német katona megszállja az országot a Tisza vonaláig, a Gestapo, stb. veszik át az ország irányítását a nyomásukra kinevezett kollaboráns kormány segítségével. Horthy Miklósnak csak kormányzói címe és egyetértési joga maradt meg...1956-ban 17 szovjet hadosztály, kb. 60 000 szovjet katona támad a felkelőkre és szállja meg az országot. Nagy Imre a jugoszláv követségre menekül, ő is hatalom nélkül maradt...Lényegében ugyanaz a helyzet, ha szuperhatalmak szállják meg az országot, - semmi esélyünk! - Tehát égre kiáltó pofátlanság Horthy Miklóson számon kérni a holokausztot! - Ezt büntetni kellene, mint a holokauszt tagadást!

Demokrata Hungarofil 2017.07.05. 18:23:24

@Demokrata Hungarofil: Mivel a Szovjetunióban tiltott lett a vallás, templomok ezreit bontották le és papok, egyházi személyek százezreit végezték ki, ezért vallási alapú numerus clausus 1917 után nem szerepelhetett a szovjet törvények között, ezért azt átváltották etnikai alapú numerus claususra, mely a Szovjetunió fennállásáig, 1992-ig töretlenül működött! - Ez ellen miért nem tiltakozott a nemzetközi zsidóság?

zoezoe 2018.02.04. 04:48:45

@Demokrata Hungarofil: Miért titkolja a kilétét? Miért nem közli a nevét? Mitől tart?
Aczél Gábor

Demokrata Hungarofil 2018.02.05. 14:00:36

@zoezoe: A nevem, Demokrata Hungarofil sokkal jobban kifejezi személyiségemet, mint az, hogy az életben máskülönben Kis Pista, vagy Nagy Jóska vagyok. - Hadd kérdezzek én is! Miért fél évvel a cikk után keresett meg? Eddig vívódott magában, hogy megkérdezze-e a nevemet?