Óbuda-Békásmegyer önkormányzati képviselője

Béres András

Az ÁSZ szerint mindenki szabálytalanul gazdálkodik. Miért épp az ellenzéki pártokat teszik fizetésképtelenné?

2019. február 08. - Béres András


Kigyűjtöttem az Állami Számvevőszék decemberben nyilvánosságra hozott jelentéseit. Az eredmény igen tanulságos. Egyhavi elemzés után is felmerül a kérdés, hogy vajon miért jön mindenki szemben az autópályán az ÁSZ-szal? Mindenki szabálytalanul gazdálkodik ebben az országban, vagy az ÁSZ ellenőrzési gyakorlatát kellene átgondolni? Ennek ellenére, miért épp az ellenzéki pártok működését teszik lehetetlenné?

orban_asz.jpeg

 

Az ÁSZ szerint a vizsgált önkormányzatok, önkormányzati cégek, óvodák, iskolák, kórházak, alapítványok, sőt még a  Magyar Nemzeti Levéltár gazdálkodása sem szabályszerű.

Külön aggodalomra ad okot, hogy „a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nél sem mindig találták szabályszerűnek a gazdálkodást és 2013 és 2015 között a mérleg tartalmának valódisága nem volt biztosított, ami veszélyeztette a vagyon megőrzését, az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot.

Szerencsére ennek ellenére nem fagyasztották be a vizsgált intézmények állami támogatását, így az ő működésüket nem lehetetlenítették el.

Vajon milyen közérdek fűződik ahhoz, hogy a szintén közfeladatot ellátó, kormánykritikus ellenzéki pártok esetében aránytalanul durva intézkedéseket hoznak? Miért függesztették fel a teljes állami támogatásukat?

A pártok ebből a forrásból finanszírozzák a működésüket és a 2019-es Európa Parlamenti és önkormányzati kampányt. Ez az aránytalan intézkedés gyakorlatilag azt eredményezi, hogy 4 a kormánnyal szemben igen kritikusan fellépő párt, a Párbeszéd, a Momentum, a Kétfarkú Kutyapárt és a Jobbik indulása is kérdéses az idei választásokon, és kampányolni aligha lesz pénzük.  Sőt az is kérdéses, hogy miből adnak, mondjuk a pénzügyön dolgozó kollégáknak, akiknek az ÁSZ elszámolásokat el kellene készíteniük. Így a volt fideszes képviselő irányítása alatt álló ÁSZ durván beleavatkozik a 2019-es választásokba, és a Fidesz érdekében befolyásolja azok végeredményét, sőt még az EP összetételét is.

domonkos.jpg

Különben a Párbeszédnek annyi volt a „bűne”, hogy az előző igazságtalan ÁSZ büntetés után nem tudtuk fizetni az irodánkat és el kellett költözni. Ezalatt nem kaptuk meg az ÁSZ levelét, amit még a régi címre küldtek. Mihelyst értesültünk a problémáról, elküldtük az új címünket tartalmazó jogerős végzést, és az összes vizsgálandó számlát. A vizsgálat a 2018-as választások kampányköltségeire terjedt ki. A Párbeszéd nem vette igénybe az állami kampánytámogatást, így 0 forint állami kampánytámogatással és csupán 5 millió forinttal kellett elszámolnunk, amit saját forrásból költöttünk el. Az ÁSZ azonban arra hivatkozva, hogy régebben pár napig nem talált minket a címünkön, postán visszaküldte az összes számlát, felfüggesztette az idei 92 milliós állami támogatásunkat és büntető feljelentést tett. Gondolom érthető miért tartjuk igazságtalannak és durván túlzónak a büntetésünket. Ebben a helyzetben csak a támogatóinkban bízhatunk, ha segíteni szeretnél, itt megteheted: http://tamogasdaparbeszedet.hu/

 

Íme az ÁSZ  honlapján található decemberi jelentések összegzése:

Az Állami Számvevőszék befejezte Aba Város Önkormányzata utóellenőrzését, amely a korábbi ellenőrzés javaslatainak hasznosítására készített intézkedési terv végrehajtását értékelte. Az utóellenőrzés megállapította, hogy Aba Város Önkormányzata az intézkedési tervben meghatározott, lényeges feladatokat nem hajtotta végre, a belső ellenőrzés kialakításáról és szabályszerű működtetéséről nem gondoskodott. A pénzügyi elszámoltathatóságra vonatkozó intézkedések elmaradása miatt továbbra sem biztosított a közpénzekkel való felelős és átlátható gazdálkodás.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Flesch Károly Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Kft. 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság kizárólagos tulajdonosa, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki, azonban tulajdonosi jogait nem gyakorolta szabályszerűen. A társaság gazdálkodása, vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A társaság nem tett eleget a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének. Nem volt biztosított gazdálkodásának átláthatósága és az elszámoltathatóság.

Az Állami Számvevőszék befejezte Kőtelek Községi Önkormányzat ellenőrzését és Sajószöged Községi Önkormányzat utóellenőrzését. Az ellenőrzés megállapította, hogy Kőtelek Községi Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, az integritási kontrollok kiépítettsége nem volt megfelelő. Mivel Kőtelek Községi Önkormányzatnál a törvényes gazdálkodás alapvető feltételei nem biztosítottak, az ÁSZ kezdeményezte az önkormányzat államháztartásból származó támogatásai folyósításának felfüggesztését. A Sajószöged Községi Önkormányzatnál végzett utóellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat szabályozottsága javult, ugyanakkor a szabályszerű működés érdekében a nem vagy csak részben végrehajtott intézkedések miatt a belső kontrollrendszer nem biztosította a felelős gazdálkodást és az elszámoltathatóságot. 

Az Állami Számvevőszék befejezte a  Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda gazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy egyik nemzetiségi intézmény működése, gazdálkodása szabályozási környezetének kialakítása, valamint pénzügyi- és vagyongazdálkodása sem volt szabályszerű. A Szerb Országos Önkormányzat alapítási jogkörgyakorlása az intézménye felett szabályszerű volt, az ellenőrzési és munkáltatói jogkörgyakorlása  nem volt szabályszerű. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata alapítási, munkáltatói és ellenőrzési joggyakorlása az intézménye felett szabályszerű volt. Az irányítási jogkörgyakorlás egyik nemzetiségi önkormányzat esetében sem volt szabályszerű. 

Az Állami Számvevőszék elvégezte Paks II. Atomerőmű Zrt. 2013-2016. évekre kiterjedő ellenőrzését. AZ ÁSZ megállapította, hogy a Miniszterelnökség a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta; 2016-ban biztosított volt a társaság elszámoltathatósága és átláthatósága. A társaság gazdálkodásának szabályozottsága 2013-ban és 2016-ban megfelelt a jogszabályi előírásoknak, azonban gazdálkodási tevékenysége ugyanezekben az években nem volt szabályszerű. 2013 és 2015 között a mérleg tartalmának valódisága nem volt biztosított, ami veszélyeztette a vagyon megőrzését, az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot. 

Az Állami Számvevőszék befejezte az Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány és a Világi Zsidó Iskola Alapítvány 2014-2016 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzéseit. Az ÁSZ megállapította, hogy intézményfenntartóként mindkét alapítvány megteremtette a költségvetési támogatások igénybevételének feltételeit. Az Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány nem alakította ki a támogatások felhasználásának átláthatóságát, elszámoltathatóságát biztosító szabályszerű gazdálkodási környezetet, azonban a köznevelési feladathoz rendelt költségvetési támogatásokat mindkét alapítvány szabályszerűen fordította intézménye működtetésére. Az alapítványok a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségüknek nem tettek eleget, így a közpénzekkel való gazdálkodásuk átláthatóságát nem biztosították a nyilvánosság előtt.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Millenáris Tudományos Kulturális NKft. ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása 2012 és 2015 között nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. 2016-ban a szabályszerű gazdálkodás és vagyongazdálkodás feltételeit kialakították, és ugyanebben az évben a vagyongazdálkodás is szabályszerű volt. Közzétételi kötelezettségének a társaság hiányosan tett eleget, ezáltal nem biztosította a gazdálkodás nyilvánosságát és átláthatóságát. A „Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakítása" beruházás döntés-előkészítése megfelelő volt. A Millenáris NKft. szervezeti és működési folyamatai, belső szabályozottsága kockázatot hordozott a beruházás elszámoltathatóságának biztosítása szempontjából.

Az Állami Számvevőszék befejezte Siklósnagyfalu Önkormányzat, Kiscsécs Község Önkormányzata és Tiszabő Községi Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, az nem biztosította a közpénzfelhasználás szabályosságát és a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodást. A belső kontrollrendszer kiépítettsége egyik esetben sem járult hozzá a korrupciós kockázatok kezeléséhez, az integritás szemlélet érvényesítéséhez.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Dévény Anna Alapítvány gazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az alapítvány gazdálkodása a 2014-2016. években nem volt szabályszerű. Az adományok és egyéb támogatások nyilvántartása szabályszerű volt, a költségvetési támogatások nyilvántartásában azonosított hiányosságokat az ellenőrzés. Az Alapítvány az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetése, az átlátható és elszámoltatható gazdálkodás biztosítása érdekében előremutató intézkedéseket tett.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Nemzeti Levéltár 2014-2016. évi pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Levéltár belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, ezáltal nem volt biztosított az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás. A pénzügyi és vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű. Az integritás kontrollrendszer működtetésének hiányosságai miatt az integritás szemlélet nem érvényesült.

Az Állami Számvevőszék befejezte az Új Média és Teletext Szolgáltató Kft. 2013-2016. közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság működésének szabályozottsága az ellenőrzött időszakban nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Gazdálkodása a szabályozási hiányosságok, továbbá az elszámolások hiányosságai miatt, vagyongazdálkodása a leltár hiánya, valamint a vagyonnyilvántartás szabálytalanságai miatt nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak 2013-ban, illetve 2016-ban. Közzétételi kötelezettségéről az ellenőrzött időszakban nem gondoskodott, ezáltal működésének átláthatósága nem volt biztosított.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet gazdálkodásának 2014 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Ennek során megállapította, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata alapítói jogait szabályszerűen gyakorolta, az intézményhez kapcsolódó egyéb szabályozási, irányítói, munkáltatói feladatait szabályszerűen látta el. Az intézmény belső kontrollrendszere nem teremtette meg az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználás feltételeit, pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű.

Más hónapok jelentéseinek vizsgálata is hasonló eredményt hozna.

Meddig szennyezik még Óbudát a Gázgyár cianidjai?

Folytatódik a felelősséghárítás, vagy végre nekilátnak a munkának?

Ma volt szerencsém részt venni a Parlament Fenntartható Fejlődés Bizottságának ülésén, ahol szó volt az Óbudai Gázgyár kármentesítésének ügyéről is. Az ülés is eléggé kiábrándító volt, megtudtuk, hogy 185 ezer tonna mérgezett talajt kell elszállítani és további félmillió tonna földet megmozgatni, de tovább halogatják a megoldást.

mintavetel.jpg

A különböző hatóságok emberei és a kormánypárt képviselői egymásra mutogattak. Mindenki szerint más a felelős, és sok akadálya van a kármentesítésnek. Azt állították, hogy nem állami feladatról van szó, mert a Gázművek jogutódja a NKM Földgázszolgáltató ZRt kötelezhető a kármentesítésre. A cég képviselői elmondták, hogy újabb munkacsoportokat hoznak létre, a kockázatelemzésre és a kármentesítés módjának átgondolására. Miközben a bizottságok üléseznek és a probléma évtizedek óta ismert, még mindig nincs megoldva.

Schmuck Erzsébet elnökasszony jóvoltából szót is kaptam. Így a Párbeszéd III. kerületi képviselőjeként én is elmondhattam az álláspontunkat.

A helyzet a közérthetően a következő:

Adott egy kitűnő fekvésű, 27 hektáros dunaparti telek a III. kerület közepén. A telken állnak  a Gázgyári Tornyok. Ez a közpénzből, több milliárdért felújított műemlék épületegyüttes Óbuda egyik szimbóluma. A telek parti része megmaradt természetközeli állapotban és a vízimadarak kedvelt találkozóhelye. Ehhez képest a terület használhatatlan, szögesdróttal van körbekerítve és kutyákkal őrzik, mert a talajban nagy mennyiségű arzén, cianidok, fenol, benzol, ólom található. A parton mérgek ömlenek a folyóba és a madarak ebben tocsognak. A Greenpeace mostani vegyelemzése szerint az említett mérgek és rákkeltő anyagok koncentrációja egyes esetekben 200-szorosan haladja meg az egészségügyi határértéket amikor a Duna alacsony vízállása miatt ez mérhető. Senki nem tudja megmondani, hogy a magasabb vízállás esetén hová szivárognak ezek a mérgek.


gazgyar_tilos.jpg

 

Az én álláspontom a következő:

 • Ez egy tanulságos történet, megmutatja milyen fontos jól átgondolni egy ipari beruházást, figyelembe véve azt is, hogy mi fog történni, amikor lejár az életciklusa és le kell bontani. 1913-ban jó ötletnek tűnt a város területére építeni a szennyező üzemet, most meg nem tudjuk kármentesíteni a területet. Jó lenne, ha ebből tanulnának azok is, akik most Paks2 felépítését támogatják.
 • Gyenge próbálkozás az állam részéről, hogy máshol keres felelősöket és azt kommunikálja, hogy nem állami pénzből kell kármentesíteni. A kármentesítésre köztelezett vállalat 100%-os állami tulajdonban van, így – ha áttételesen is- de mindenképpen közpénzből kell kifizetni a talajcserét. Nekem, mint adófizetőnek mindegy melyik zsebéből fizeti ki az állam.
 • Nem pártkérdésről van szó, a mérgek egyaránt károsak a kormánypártiak és ellenzékiek egészségére. Különben 2009-ben a jelenlegi kormánypárti polgármester követelt jogosan azonnal kármentesítést.
 • Az újabb hosszadalmas kockázatfelmérés elsősorban a lakosságnak jelent ismételt kockázatot, hiszen csak telik vele az idő, miközben létezik egy terv a teljeskörű kármentesítésre. Fennáll annak a veszélye is, hogy kimutatják, hogy egy kisebb mértékű kármentesítés is elegendő. Legfeljebb ott marad a mérgek egy része, és abból indulnak ki, hogy az emberek kevés időt fognak ott tölteni, így csak kevés méreg jut a szervezetükbe. Ez nem hangzik túl megnyugtatóan. Emellett már elfogadásra került, hogy a kármentesítést a drágább, sátoros technológiával kell elvégezni. Ezen sem kéne változtatni, mert a többi eljárás nagyobb zajjal, környezeti kárral és bűzhatással jár, tehát elfogadhatatlan a környék lakói számára.

A Párbeszéd nem tétlenkedik ez ügyben, Szabó Tímea III. kerületben megválasztott parlamenti képviselő már kezdeményezett költségvetés módosítást annak érdekében, hogy legyen pénz a kármentesítésre és büntető feljelentést is tett a környezetkárosítás miatt. Én a párt kerületi önkormányzati képviselőjeként többször felhívtam a figyelmet a problémára, az ülésen kértem, hogy:

 • ne mutogassanak tovább egymásra az illetékesek, hanem használják ki, hogy minden egy párt kezében van, működjenek együtt és haladéktalanul kezdjék meg a kármentesítést.
 • Mindezt olyan technológiával végezzék el, amely a legkisebb környezetszennyezéssel jár és a legkevesebb kellemetlenséget okozza a lakosságnak és a szomszédos egyetemnek.
 • A III. kerületi lakosok mielőbb kapják vissza ezt a gyönyörű, partmenti telket! Találjanak olyan hasznosítást az állami tulajdonú területre, amely minél több lakosnak lehetőséget ad arra, hogy természetközeli állapotban megőrzött partszakaszon pihenhessenek!

Remélem az illetékesek újabb értekezletek helyett végre elkezdik a kármentesítést.

 

gazgyar_part.jpg

 

 

Mit tehet a III. kerület a fáiért?

avagy milyen intézkedéseket javasolt a helyi Párbeszéd képviselő?

 

fa_ent.jpgBudapest fái mostanság nincsenek biztonságban. Az utóbbi években rendszeresen értesülünk tömeges fairtásokról a fővárosban. Gondoljunk például a Kossuth téren, a Dagálynál, a Városligetben, az Orczy kertben vagy az Etele úton történt fakivágásokra.  A mobil gát projekt miatt bizonytalan a Római-parti fák jövője is.   

Emellett a kerületben rendszeresen történnek fakivágások egyedi engedélyek alapján. A közműcégek megbízásából is gyakran gallyazzák a vezetékek és lámpák környékén a fákat. Ezekben az esetekben néha túlzott mértékben csonkítják a fákat és a lakossági tájékoztatás általában nem megfelelő, így a kerület lakói nem tudják indokolt-e egy favágás, gallyazás vagy nem.  

Így teljesen érthető, hogy gyakran kapunk a favágások ügyében felháborodott és kétségbeesett megkereséseket a lakosság részéről.

A fák helyzete nem egyszerű Óbuda-Békásmegyeren sem:

 • sok a rossz állapotú, részben életveszélyes fa, melyeket folyamatosan kellene lecserélni fiatal fákra. Mindezt átgondolva és tervszerűen, kéne bonyolítani,  figyelembe véve azt is, hogy az adott helyen milyen fajtájú fa lenne optimális. (várhatóan milyen magas, milyen gyorsan növő, lehetőleg nem allergiakeltő, őshonos, stb).
 • Rendszeresen felmerülő gyanú, hogy a favágás akkor történik, ha valaminek az a magánérdeke, hogy kivágják a fát, miközben a közérdek ezzel ellentétes. Gyakori vád, hogy a fák megőrzésének igényét felülírja a gazdasági érdek.
 • A közműcégek által végzett facsonkítás sem mindig elég szakszerű és indokolt mértékű.
 • A lakosság általában nincs megfelelően informálva, ezért akkor is felháborodnak, ha teljesen indokolt egy favágás, mert nem tudják miért az.
 • Nyilván vannak indokolt fakivágások, ilyen esetekben az Önkormányzat helyesen előírja a kivágott fák pótlását. Jelenleg azonban a kerületiek nem tudják, hogy ez hol és mikor valósul meg és megvalósul-e egyáltalán.

fa1.jpg

 

Ezért is örömteli hír, hogy a III. kerületi Önkormányzat a múlt héten rendeletet fogadott el a zöldterületek és zöldfelületek, valamint a fás szárú növények védelméről. A rendelet előrelépést jelent az eddigi helyzethez képest, ezért magam is megszavaztam azt. Számos javaslatot tettem, amiből elfogadásra került, hogy:

fa_villanyvezetek_512.jpg

„A közterületi fák előre tervezett gallyazását a munkálatok megkezdése előtt 15 nappal a munkálatokat végző cég (különösen a Főkert Nonprofit Zrt., közműszolgáltatók) bejelenti a Hivatalnak, valamint tájékoztatja az érintett lakosságot. A Hivatal a bejelentés alapján a tervezett gallyazási munkálatokról honlapján és egyéb elektronikus felületen az érintett lakosságot tájékoztatja.”

Jó hír, hogy ezen túl a gallyazással kapcsolatban tájékoztatást kap majd lakosság.

Tettem még számos javaslatot, melyeket még nem sikerült elfogadtatni. Ez részben azért is történt, mert azokat más rendeletben lehet csak szabályozni. Ezért még maradtak feladataim ez ügyben.

A következő intézkedésekkel javasoltam kibővíteni a szabályozást, a természet védelme érdekében:

 • Ellenőrizze az Önkormányzat, hogy a gallyazást/facsonkítást kellő szakszerűséggel, a megfelelő mértékben valósítsák meg. (A cégeknek érdekük az indokoltnál többet vágni, hogy többet ne kelljen jönniük, ezzel azonban indokolatlanul nagy károkat okoznak a fáknak)!
 • Írjon elő az Önkormányzat fapótlási kötelezettséget a kerületben, az esetben, ha a csonkítás mértéke meghaladja az 50%-ot !
 • A kerület már rendelkezik fakataszterrel (részletes listával a fákról és azok állapotáról). Kértem, hogy ez a lista legyen minden érdeklődő polgár számára nyilvános és elérhető az interneten. A Polgármester úr azt ígérte, hogy ebben partnerek lesznek.
 • A fakataszter alapján tervszerűen meghatározhatóak a szükséges fapótlások, elkerülendő, hogy bárkiben is felmerüljön az a kétely, hogy egy fát csak azért nyilvánítottunk betegnek és lecserélendőnek, mert valakinek az útjában volt! A fapótlási terv évente tartalmazhatná a lecserélendő fák helyét, az ültetendő fák fajtáját, az ültetés idejét, és abban az esetben, ha a fapótlás valamiért máshol történik ennek indokát és helyét! Javasolni fogom, hogy ez a terv is készüljön el és legyen nyilvános.
 • Kértem, hogy határozzuk meg szigorúbban le azokat az eseteket, amikor indokoltnak tartjuk egy közterületen lévő fa kivágását! Nem szerencsés a sorozatos favágás annak érdekében, hogy valaki több autóval parkolhasson a háza előtt…
 • Javasoltam és újra be fogom terjeszteni, hogy a fakivágási engedélyek ügyében a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Városfejlesztési Bizottság mellett az Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság is szavazzon, mert a környezetvédelmi szempontokat erősebben képviseli ez a bizottság! A 10 fánál többet érintő tulajdonosi hozzájárulások kerüljenek a Testület elé!
 • A lakosság jobb tájékoztatása érdekében kértem, hogy az Önkormányzat honlapján, Facebook oldalán és nagyobb volumenű favágások esetében az Óbuda Újságban is adjunk hírt a tervezett csonkításokról és favágásokról illetve azok indokairól!
 • Sok esetben az Önkormányzat előírja a fapótlást, és ez meg is történik, de erről nem értesülnek a környék lakói. Ezért kértem, hogy lehetőség szerint a fapótlás ugyanazon a helyrajzi számon valósuljon meg, ha ez nem lehetséges, akkor a favágás 300 méteres körzetében!
 • Javasoltam, hogy az Önkormányzat vezessen nyilvános kimutatást a kivágott fákról és arról, hogy ezek hol és mikor lettek pótolva!

Az Önkormányzat vezetése konstruktívan állt a javaslataimhoz, remélem, hogy többségüket el tudom fogadtatni.

Ha ezeket az intézkedéseket sikerül bevezetni, tervszerűbbé válik a fapótlás, kevesebb veszélyes fa marad a kerületben. Kevesebb lesz az indokolatlan favágás és a lakosság is tájékozottabb lesz, a kerületi faállomány megtartásáért tett lépésekről.

 

Miért csalás maga a választási rendszer? Ki, mennyi állami pénzt kapott egyetlen szavazatra?

Mióta kiderült, hogy újra 2/3-ad lesz, rendszeresen felmerül a kérdés: Vajon elcsalta-e a  Fidesz a választásokat? Valóban számos választási visszaélés történt, amely befolyásolhatta az eredményt, de valószínűleg nem ezen múlott a Fidesz győzelme.befolyásolni a 

Az igazi csalás, maga a Fidesz képére formált választási rendszer, csupa olyan elemmel, amely a Fidesznek kedvez. Én most a pénzügyi aránytalanságokat szedem csokorba.

Vigyázat, csalás!

A föníciaiak óta a pénzzel lehet a leghatékonyabban befolyásolni a társadalmi eseményeket, így a finanszírozás módja gyakran megmutatja a valódi szándékokat.

A kormánypártnak nagyságrendekkel több pénz és eszköz áll rendelkezésére, mint riválisainak. Az elmúlt egy évben 65 milliárd forintnyi közpénzt szórt el a Fidesz kormány propagandára, és 80 milliárd tudatosan félretájékoztató "közmédiára". Csak a Stop Soros-kampányra 2,5 milliárd forintot költöttek a sikerpropaganda mellett, és akkor a fideszes médiáról nem is esett szó. Szinte az összes helyi újság és megyei lap is közpénzből népszerűsíti a Fideszt, miközben az ellenzékről maximum rágalmazó lejárató cikkekben tesznek említést.

Nem elég, hogy a Fidesz a teljes államapparátust felhasználva, közpénzből kampányol, de a mi pénzünkből akadályozták meg, hogy választói akaratunk érvényesülhessen. Közpénzből finanszírozzák a kamupártokat sőt az ellenzék megosztását is. Most is a kamupártokon múlott egy mandátum, így az újabb 2/3-ad. Emellett egyre nyilvánvalóbb, hogy az állami kampánytámogatás rendszerével hogyan késztetnek arra egyes ellenzéki pártokat, hogy ne álljanak be a legesélyesebb kihívó mögé. Jó példa erre az LMP esete, ahol kártérítéssel és polgári perrel fenyegetik az ellenzéki győzelem érdekében visszalépett jelöltjüket, miközben a párt is haszonélvezője volt mások visszalépésének. Az LMP a visszalépéseknek köszönhetően nyert mandátumot a Belvárosban (mondjuk ezt sosem köszönték meg :-( ), és így történt, hogy Szél Bernadett is majdnem megnyerte a körzetét, kevesebb mint 296 szavazattal maradt alul, miközben a kamupárti jelöltek több mint 1000 szavazatot kaptak.

https://444.hu/2018/04/10/etikai-eljaras-folyik-a-kunhalmi-javara-visszalepo-lmp-kepviselojelolt-ellen

Emellett kiderültek arra utaló jelek, hogy a Fidesz állami megrendelések odaítélésével is támogatja az ellenzéki együttműködést ellehetetlenítő lmp-s politikusokat:

https://blog.atlatszo.hu/2018/04/euromillios-unios-projektben-vesz-reszt-sallai-robert-benedek-termeszetvedelmi-egyesulete/

De beszéljenek inkább a számok!

Az alábbi táblázatból kiderül, melyik párt mennyi kampánytámogatást kapott szavazónként. Sokatmondó, hogy minden egyes kamupárti szavazat 37 836 forintjába került az adófizetőknek, miképp az is, hogy az együttműködést elutasító pártok szavazatarányosan sokkal több támogatást kaptak, mint azok akiknek a stratégiája a Fidesz leváltása volt. Az MSZP-Párbeszéd és a DK, azaz azok a pártok, amelyek sok helyen nem indultak, annak érdekében, hogy a  legesélyesebb jelölteknek ne legyen kihívójuk, kapták a legkevesebb pénzt. A kamupártok kb 60-szor kaptak többet náluk szavazónként, míg a Momentum 5,5-szer több pénzt kapott egy szavazóra vetítve.

 

Összesen két és fél milliárd forint kampánytámogatást kaphatnak a kamupártok. Egy részük már most az eltűnésre készül: üres telekre és üdülőbe bejelentett pártot is találtunk a listát állítók között. Legalább 16 körzetben rokonok indultak egymás ellen.

A valós ellenzéki tevékenységet folytató pártokat anyagilag is igyekszik lehetetlen helyzetbe hozni a Fidesz. Jó példa erre az Állami Számvevőszék akciója, amikor közvetlenül a kampány előtt, alapos indoklás nélkül jelentős összegekkel megbüntette az összes nagyobb ellenzéki pártot.

Ez különösen cinikus eljárás a Fidesztől, hiszen ők még értékes székházat kaptak az államtól,  azt szabálytalanul eladták és ebből szerezték meg a saját hirdetési cég megvételéhez szükséges összeget a 90-es években. Most meg van képük komoly pénzbírsággal sújtani azokat az ellenzéki pártokat, amelyek nem kaptak székházat az államtól,  a piaci árakon történő irodabérlésükért és azért, mert a normál kedvezmények igénybevételével béreltek plakáthelyet.

A számos korrupciós ügyet leleplező Együtt párt különösen pórul járt, hiszen ők ténylegesen működő és kampányoló pártként nem érték el az 1%-os eredményt, de az ő vezetőik ismertek és utolérhetőek, így tőlük elméletileg behajtható a rossz szereplés miatt visszajáró állami támogatás. A párt vezetői gyűjtést szerveztek az interneten, és biztatóak az eddigi eredményeik, remélhetőleg összejön a szükséges összeg.

 

 

 

 

 

 

Sorozatos választási visszaélések Óbudán

 

tepett_plakat.PNG

A Fidesz érdekében megalkotott választási törvény számos választási visszaélésre ad lehetőséget.

Sajnos az idei kampányban Óbudán ismét számos ilyen szabálytalansággal kellett szembesülnünk.

Kamupártok

Azzal kezdődött a történet, hogy a választási rendszer tudatosan óriásira tárt kiskapuit kihasználva, Óbudán mintegy 50 jelölt kezdett ajánlást gyűjteni. Közülük 29-en adtak le ajánlásokat. A kerületben a Választási Bizottság korrekten dolgozott, így a 20 jelöltet sikerült kizárni, mivel nem volt elegendő érvényes aláírásuk, vagy visszaélésekre derült fény. Így is maradt még 3 kamupárti jelölt.

Plakáttépkedés

Az összes ellenzéki párt panaszkodik arra, hogy plakátjaikat szervezetten rongálják.

Egyetlen éjszaka alatt Szabó Tímeának, a legesélyesebb ellenzéki jelöltnek több mint 100 plakátját tépték le a Flórián tér környékén. Bár már-már megszoktuk, hogy az ellenzéki plakátolás olyan, mint magos Déva várának építése, mert amit felrakunk estére eltűnik reggelre, azért feljelentést tettünk ez ügyben.

A plakátok letépése választási bűncselekmény és komoly anyagi kárt is okoz, hiszen új plakátokkal, újra el kell végezni a munkát. Sok plakátot a kerület által üzemeltetett térfigyelő kamerák előtt rongáltak meg, ezért kértük a rendőrséget, hogy nézzék vissza a felvételeket. Azóta több mint két hét telt el, de érdemi választ nem kaptunk, pedig az ilyen ügyeknél az lenne a visszatartó erő, ha a kampány alatt és nem a választások után születnének nyomozati eredmények…

Így a hajrában a fizikai erőszakig fajultak a dolgok, bántalmaztak egy a plakátrongálókat felelősségre vonó jobbikos képviselőt. Az általa megosztott képeken elég rosszul fest és arra panaszkodik, hogy két fogát kiverték. Így az idei kampányt sem úsztuk meg pofozkodás nélkül.

http://www.atv.hu/belfold/20180406-osszevertek-a-jobbik-obudai-onkormanyzati-kepviselot

szanyo.PNG

 

Óbuda Újság

Az Óbuda Újság legutóbbi számában Menczer Erzsébet fideszes jelölt 5 cikkben is szerepel, többször képpel és egyszer a pártja kampányplakátja mellett. Mindezt úgy, hogy Menczer semmilyen állami, vagy önkormányzati tisztséggel nem rendelkezik. A másik fideszes jelölt, Varga Mihály munkássága még eggyel több cikket ihletett, de ő legalább miniszter és a körzet egyik parlamenti képviselője.  Eközben egyetlen riválisuk sem szerepelhet az újságban még fizetett hirdetéssel sem, mivel az Óbuda Újság nem jelentkezett be a politikai hirdetéseket megjelentető médiumok közé, mert „nem akart belefolyni a kampányba”…

A választási kampányban a médiumok kötelesek lennének kiegyensúlyozottan, arányosan tájékoztatni a jelöltekről, ehhez képest az újság semmilyen ellenvéleményt sem közöl, és nem is említi az ellenzéki képviselőjelölteket. Az előző kampányba még a fizetett politikai hirdetésünket sem jelentették meg, mert szerintük nem volt megfelelő a tartalma. Mindezt úgy, hogy az Önkormányzat évi több mint 80 millió forint közpénzzel támogatja a lapot.

Impresszum nélküli rágalmazó szórólapok

A héten elkezdték kiszórni a Szabó Tímeát rágalmazó és lejárató, impresszum nélküli szórólapot. Ezt a szórólapot sok esetbenMenczer Erzsébet kampányanyagával együtt, azzal összehajtva terjesztették a kerületben. Nyilvánvalónak tűnik, hogy ugyanaz rendelte meg mindkét anyag gyártását és terjesztését.

A kampányban választási visszaélésnek számít az impresszum nélküli kiadványok terjesztése, mivel így nincs felelőse a kiadványnak, nincs ki ellen eljárást indítani a rágalmazás és becsületsértés miatt.

Névtelen és visszakövethetetlen telefonos rágalomkampány

Számos lakossági bejelentést kaptunk arról, hogy a héten elkezdődött a kerületi polgárok telefonon történő zaklatása is. Sokan nem értik, hogyan jutottak hozzá a mobilszámukhoz, amit nem adtak meg marketing célokra és nem kötötték a III. kerületi lakcímükhöz. Visszanyomozhatatlan számokról telefonáló aktivisták azt hazudják nekik, hogy a Fidesz legesélyesebb kihívója migránsokat akar beköltöztetni a kerületbe.

Az is figyelemre méltó egybeesés, hogy a Facebook oldalán Menczer épp azokat a rágalmakat sugalmazza Szabó Tímeáról, amelyekkel az anonim telefonhívásokban és impresszum nélküli szóróanyagokon riogatják az embereket.

Menczer Erzsébet tagadja, hogy bármi köze lenne ezekhez a visszaélésekhez és állítólag maga is feljelentést tesz, amiért megvádolták azzal, hogy megszavazta a fia menyasszonyának kiutalt önkormányzati bérlakást. (Ez azért érdekes, mert a fideszes vezetésű önkormányzat igazolhatóan egyhavi tiszteletdíjának megfelelő pénzbüntetésre ítélte, amiért nem jelentette be érintettségét.)

Mindez választási visszaélésnek minősül, az MSZP és a Párbeszéd meg is tette a bejelentését. Sajnálatos módon az ilyen visszaélések befolyásolhatják a választási eredményeket, de általában nem követi ezeket megfelelő hatósági szankció. Ugyanis általában megállapítják a választási szabálysértés de bizonyítékok hiányában nem találnak felelőst, vagy jóval a választások után születik elmarasztaló határozat. Ezért azok akiknek a hátrányára elkövetik a visszaéléseket, maximum annyit tehetnek, hogy nyilvánosság hozzák a tényeket.

Érthető az idegesség, mert a Fidesz, mindezek ellenére vesztésre áll a körzetben. Elképesztő, azonban, hogy abban a választási rendszerben, ahol minden a Fidesznek kedvez, arra sem képesek, hogy a saját maguk érdekében hozott szabályok szerint törvényesen és szabályszerűen kampányoljanak.  Felháborító, hogy mennyi visszaélést követnek el a Fidesz érdekében, a többi párttal szemben és különösen a legesélyesebb ellenzéki kihívó ellen.

Kormányváltás vagy újra Orbán? - LogIQs szavazási útmutató

 mérlegxx.png

A vasárnapi választás fő kérdése, hogy marad-e Orbán Viktor kormánya és az előző 8 év kormányzási gyakorlata, vagy kormányváltás lesz Magyarországon. Vajon folytatódik-e

 • az ipari mértékű büntetlen korrupció kora,
 • milliók további elszegényedése,
 • a fiatalok tömeges külföldre menekülése,
 • az európai értékek ázsiaira cserélése, a demokrácia leépítése
 • az egészségügy és az oktatás tönkretétele,
 • hagyjuk magunkat tovább hülyíteni a közmédiában és plakátokon sulykolt hazugságáradattal

vagy változás történik? 

Ehhez képest minden más kérdés, miszerint XY közkedvelt, vagy közutálatnak örvendő politikus, képviselő lesz-e, bejut-e egy kis párt a Parlamentbe, vagy valamelyik kamupárt eléri-e az állami támogatáshoz szüksége 1%-ot sokadrangú probléma  a választók döntő többségének és a magyar társadalom szempontjából.

Tudjuk, hogy a választók többsége kormányváltást akar, de ezt az akaratot az érvényes szabályok mellett nehéz érvényesíteni. Ezért kell okosan, taktikusan szavaznunk.

A Fidesz új választási törvényében teljes mértékben saját érdekei szerint szabályozta a szavazást és sokan nem látják át teljesen az új választási rendszert, igyekszem a kormányváltás/kormány-újraválasztás szempontjából elemezni a lehetőségeket. Elmondom, ki hogyan maximalizálhatja szavazata értékét, egy olyan rendszerben, amely a kormány újraválasztására és az ellenzéki szavazatok leértékelésére lett megalkotva. Magyarán most, hogy 4 év után először nyilváníthatjuk ki eredményesen a politikusokkal kapcsolatban kialakult véleményünket, mit eredményez a szavazatunk?  

A választást, azaz a kormány sorsát elsősorban az egyéni jelöltekre leadott szavazatok döntik majd el. Az egyéni szavazatunk azért is értékesebb, mert sok körzetben néhány szavazaton fog múlni, hogy kormánypárti, vagy ellenzéki jelölt kerül be a Parlamentbe. A választás egyfordulós, és a Fidesz érdekeinek megfelelően sok a kamupárti jelölt, számos körzetben több mint 30-an versengenek az első helyért. Egy ilyen körzetben akár nagyon alacsony támogatottsággal is végezhet valaki a mandátumot érő első helyen, ha a többi szavazat megoszlik a másik 29 jelölt között. CSAK AZ ELSŐ HELY számít, mindegy ki lesz a második és ki a 25. Ezért ha valaki azt szeretné, hogy a szavazata kormányváltó szavazat legyen, úgy a győzelemre legesélyesebb ellenzéki kihívóra érdemes szavaznia. No de ki a legesélyesebb?   

Sok körzetben ez egyértelmű, például Budapesten szinte mindenhol a baloldali közös (MSZP-Párbeszéd, Liberálisok, DK, Szolidaritás) jelölt, vagy az általuk támogatott Együtt politikus (Csepelen és a XVI kerületben) a legesélyesebb. Vannak helyek, ahol a helyzet  bonyolultabb, nekik az alábbi összehasonlítás átnézését ajánlom: https://atlatszo.hu/2018/03/27/eselyes-jeloltek-mit-kell-tudni-a-taktikai-szavazasra-buzdito-oldalakrol/

Az esélytelen jelöltekre leadott szavazat a kormányváltás és a fideszes jelölt leváltása szempontjából elvész és csak töredékszavazatként hasznosul tovább. Ennek a szavazatnak az értéke sokkal kisebb lesz, mert míg az egyéni jelöltek versenyében akár néhány szavazat is megfordíthatja az eredményt, addig majdnem 85 000 töredékszavazatra lesz szükség egy mandátum megszerzéséhez.

A pártlistákra leadott szavazatok CSAK azoknál a pártoknál hasznosulnak, akik elérik az 5%-os küszöböt. A határon túli szavazatok miatt ez az 5% az itthoni szavazatok kb. 5,5%-a, mert kb. ennyi kell majd a bejutáshoz. ( Kétpárti szövetségek esetében ez a küszöb 10%.)  A jelenlegi közvélemény-kutatási adatok szerint ez biztos sikerülni fog a Fidesz-KDNP-nek, a Karácsony Gergely vezette MSZP-Párbeszéd listának  és a Jobbiknak, emellett stabilan 5% fölé mérik a DK-t és az LMP-t.  Azaz aki azt szeretné, hogy a listás szavazata biztos hasznosuljon, annak az 5 legerősebb pártlista egyikére érdemes szavaznia. Sokat hallani manapság, hogy listán szavazzunk a legszimpatikusabb pártra, támogatottságtól függetlenül. Sajnos 1% köré mért pártoknak szinte semmi esélye nincs arra, hogy pár nap alatt szerezzenek még úgy negyedmillió új szavazót, ha 4 év alatt 60-80 000 embert tudtak csak megnyerni. Ráadásul, az így meggyőzendő szavazók is megoszlanak majd legalább 3 kispárt között. Ez a kampány csak arra jó, hogy nagyobb eséllyel legyen meg az állami támogatást garantáló 1%-uk.  Így a többi pártra leadott listás szavazat szinte biztosan elvész, azaz áttételesen Orbán Viktor győzelmét segíti. (Az lenne az egyetlen esély, ha kölcsönös visszalépések eredményeképpen a kispártok egyéniből juttathatnának be pár képviselőt a Parlamentbe, így erre kell törekedni.)

Ezen logika alapján kinek mire érdemes szavaznia?

Aki szeretne további 4 évet adni Orbánnak a folytatásra, annak célszerű a Fideszre szavaznia egyéniben és listán is. Ha támogatja Orbánt, de elégedetlen a helyi fideszes jelölttel, akkor egyéniben támogassa a legszimpatikusabbat.

Aki szeretné leváltani a kormányt, annak a Karácsony vezette MSZP-Párbeszéd szövetségre érdemes ikszelnie, mind egyéniben, mind listán, mert minden eddigi kutatás szerint a jelenlegi ellenzék közül nekik lesz a legnagyobb frakciójuk. Így ha nem Orbánt, akkor Karácsonyt fogják felkérni a kormányalakításra. Emellett a demokratikus ellenzék hozhat igazi változást, mivel eddig is sok esetben a szélsőjobb programját hajtotta végre a Fidesz. Ahol a visszalépések miatt nincs MSZP-Párbeszéd jelölt, ott egyéniben a legesélyesebb ellenzéki jelöltre célszerű szavazni, mert csak így lehet meg a kormányváltáshoz szükséges parlamenti többség.

Mivel a DK is részese a baloldali együttműködésnek, és biztos bejutónak számítanak, a rájuk leadott szavazatok is a kormányváltást segítik.

A Fidesz sokszor a Jobbik programját hajtotta végre, akit ez nem zavar és nem tart egy Fidesz-Jobbik koalíciótól, vagy attól, hogy visszatérnek az EU-s zászlók égetéséhez, annak érdemes a Jobbikra szavaznia listán, mivel a Jobbik is biztos bejutónak számít.

Az LMP esetében kérdéses, hogy mire is szavaz az ember. Ugyanis az ökopárt jelenlegi viselkedése a Fideszt erősíti, mivel nem működnek együtt másokkal, így akár 15-25 körzetben is elősegíthetik a a Fidesz győzelmét. Ezzel nagyon megnehezítik a kormányváltást, és esélyt adnak egy újabb 2/3-adra. Emellett minap bejelentették, hogy gyakorlatilag senkivel sem tudják elképzelni a közös kormányzást. Így a rájuk leadott voksok aligha eredményeznek a kormányváltást.

dilemma.PNG

Aki más, várhatóan a parlamenti küszöböt távolról ugató pártokra szavaz, az biztosan elvesztegeti a szavazatát. Tehát pont akkora hatással lesz a végeredményre, mintha otthon maradt volna.

Aki nem megy el szavazni, az mások kezébe adja a döntést, és egyértelműen Orbánt segíti, mivel az alacsony részvétel a Fidesznek kedvez. Ők a Kubatov lista segítségével egyenként megkeresik a szimpatizánsaikat és elviszik őket választani, míg a kormánnyal is elégedetlen bizonytalanok véleménye nem kerül kifejezésre. Nekik ajánlom az alábbi vicces és egyben tanulságos  videót:

http://www.comedycentral.hu/videok/h1s86u/valasztas-2018-emoke

Ha olyan, győzelemre esélyes egyéni jelöltet indítanak a kormánypártok, vagy legerősebb kihívójuk, aki a választó számára korrupciós ügyek, vagy eddigi közéleti szereplése miatt vállalhatatlan és pártpreferenciájától függetlenül büntetni szeretné ezt a jelöltet, annak érdemes a legerősebb ellenjelöltre szavaznia. /Fideszes „büntetendő” jelölt esetében az ellenzékre és fordítva/

Összességében a kormányváltás érdekében helyben a legesélyesebb ellenzéki jelöltre és listán valamelyik nagyobb ellenzéki listára (Mszp-Párbeszéd, DK vagy Jobbik esetleg LMP) érdemes szavazni, a kormány újraválasztásáért pedig a Fideszre. Az többi párt egyéni jelöltjeire leadott szavazatok csak töredékszavazatként hasznosulnak, sokkal kisebb súllyal, azaz nyilvánvalóan a Fidesz kormány maradását segítik elő.

 

 

Most megtudhatod ki, mennyit tett a kormányváltásért /avagy kinek fontosabb a pártérdek?

 

dilemma.PNG

A választások előtt naponta különböző közvélemény-kutatási adatok érkeznek. A pártok pedig egymásnak ellentmondó közleményeket adnak ki. Választó legyen a talpán, aki jól átlátja a helyzetet. Ebben szeretnék segíteni azzal, hogy leírom, szerintem mik a pártok választástechnikai érdekei, hogy világosabb legyen, miért mondanak valamit a politikusok, hogy mit tarthatunk igaznak és miben akarnak megvezetni minket.

A Fidesz hatalmon maradása érdekében kialakított választási rendszerben az ellenzék nehéz helyzetben van. Egyrészt az egyfordulós választásokon nyilvánvalóan kénytelenek együttműködni, másrészt igyekeznek a pártérdekeiket szem előtt tartani. A pártok érdeke sok szempontból a helyzetüktől/támogatottságuktól függ. 

A választóknak azonban másféle érdeke van. Egy részük Orbán győzelmében érdekelt, ők jelenleg kisebbséget, de egy nagyon jól szervezett kisebbséget képviselnek. A csendes többség kormányváltást szeretne, de sok egymással rivalizáló párt között kell választaniuk.

Az 1% körüli támogatottsággal rendelkező pártok érdeke az 1% elérése, hogy ne kelljen visszafizetni a kampánytámogatást és a párt állami támogatásban részesüljön a következő 4 évben. Ez a párt szempontjából fontos ugyan, de nem eredményez parlamenti képviseletet, sőt megnehezítik a kormányváltást, mert szavazók tömegét bírják rá arra, hogy elvesztegessék a szavazatukat.

A közepes támogatottsággal rendelkező pártok célja az 5%-os parlamenti küszöb elérése. (A határon túli szavazatok miatt, ez a belföldi szavazatok kb. 5,5%-a lesz). Kétpárti szövetség esetén pedig 10% kell. Akinek ennyi támogatója van, az számos (kb. 20-30) helyen tudja érdemben befolyásolni azt, hogy ki nyeri meg a körzetet, ezért nagy a pártok felelőssége.

Aki a kormányváltásért küzd, annak az a fontos, hogy az ellenzék a 106-ból minél több egyéni körzetben legyőzze a Fideszt, mert csak így lehet parlamenti többséget szerezni. Akkor lesz változás, ha minimum 55-60 helyen egyértelművé tesszük, ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt és a választók őket támogatják. Ehhez azonban együttműködésre, visszalépésekre van szükség, amely áldozatvállalással jár a szűken értelmezett pártérdekkel szemben.

Ezért érdemes megnézni, hogy az egyes pártokra leadott szavazatok mennyire szolgálják a szavazók valódi szándékát, a kormány megtartását vagy leváltását, illetve, hogy mely pártok tesznek valóban a változásért, kik hoztak áldozatot, és kik azok, akik inkább csak beszélnek róla…

Az alábbi táblázatban próbáltam összehasonlítani a pártok lépéseit saját érdekükben, és a kormányváltásért tett eddigi gesztusaikat. Az utolsó oszlopban kaptak egy értékelést arra vonatkozóan, hogy mekkora áldozatot hoztak a kormányváltásért. Ezt a párt támogatottságának és az elengedett körzetek számának szorzatával határoztam meg, így minél nagyobb az érték, annál többet engedett az adott párt. (Ez azért igazságos, mert egy nagyobb párt részéről nagyobb gesztus, ha átenged egy körzetet, mivel sokkal több szavazatról mond le.)

Ezt a listát az MSZP-Párbeszéd vezeti, mert ők nagy támogatottság mellett sok körzetet engedtek el, és a Jobbik és az LMP zárja, mivel ők nem működnek együtt másokkal.

 visszalepesekvegleges.PNG

 Remélhetőleg még minden párt javít az értékelésén, igyekszem majd naprakészen tartani a változásokat. 

A Fidesz esetében egybeesik a szavazói akarata és a párt érdeke, hisz mindannyian újabb Orbán kormányt szeretnének. Nincs szükségük taktikázásra a saját képükre formált választási rendszerben. Sok közutálatnak örvendő, korrupciós ügyekben lejáratott egyéni jelöltet is indítanak. Orbánnak ez az érdeke, hiszen könnyebb zsarolható, önálló politikai akarattal nem rendelkező képviselőkkel dolgoznia. A korrupció a Fidesz szavazóknak sem érdekük, de kevesen büntetik az egyéni jelöltet. Aki mégis ezt tenné, az csak listán szavazzon a kedvenc pártjára, egyéniben válasszon szimpatikusabb jelöltet.

Az MSZP-Párbeszéd a Liberálisok támogatásával a demokratikus ellenzék legerősebb pártszövetsége. Nekik van a legnagyobb esélyük a kormány leváltására és Karácsony Gergely személyében az ő miniszterelnök-jelöltjük Orbán legesélyesebb és legnépszerűbb kihívója. (Várhatóan a Jobbik több listás szavazatot kap, de az egyéni képviselőkkel az MSZP-Párbeszédnek lesz nagyobb frakciója) Ez a szövetség megegyezett a DK-val, csak 61 helyen indult el a 106-ból és azóta is visszalépett 3 civil, illetve 1 helyen az Együtt és 2 helyen az LMP  jelöltje javára, hogy esélyt adjon egyéni győzelmükre. Az utolsó pillanatig tárgyaltak további visszalépésekért. Így áldozatot hoznak a pártérdek szempontjából, de jelentősen növelik a kormányváltás esélyét.

A DK támogatottsága 6% körüli. Ők megállapodást kötöttek az MSZP-Párbeszéddel, így nem indulnak egymással szemben. 45 helyen indultak és két helyen visszaléptek az LMP és 1 helyen az Együtt javára.  

A Jobbik a legtámogatottabb ellenzéki párt. Várhatóan ők kapják a legtöbb listás szavazatot. Az ő helyzetük érdekes, mert szélsőjobboldali pártként a fővárosban elsősorban a Fidesztől vettek el szavazókat, míg vidéken jórészt a baloldaltól. A szavazóik többsége kormányváltást akar és együttműködést ennek érdekében. A Jobbik ennek ellenére senkivel sem tárgyal, elindul mindenkivel szemben mind a 106 körzetben. Az együttműködés teljes hiánya sok körzetben a Fideszt erősíti.

Az LMP reális célja a parlamenti küszöb elérése. Emellett 6-7%-os támogatottságuk miatt számos egyéni körzetet lehetne megnyerni, amennyiben az LMP hajlandó lenne együttműködni. Ez esetben ő közös jelöltjeik is esélyesek lennének egyéni győzelemre, így jóval több mandátumhoz juthatnának, ráadásul más körzetekben elősegíthetnék az esélyes  ellenzéki jelöltek győzelmét. A párt szavazóinak több mint 90%-a kormányváltást akar és elvárná, hogy a pártja is támogassa azt. Szavazóik többsége szívesen átszavaz egy esélyes baloldali jelöltre. Az LMP esetében így egybeesik a technikai pártérdek és a kormányváltás elősegítése. Ennek ellenére a párt határozottan elutasít minden együttműködést másokkal, ezzel nagy mértékben segítve Orbán hatalmon maradását. Összesen 6 helyen léptek vissza, így is 100 helyen van még jelöltjük, nem támogattak olyan civil jelölteket, mint Mellár Tamás vagy Kész Zoltán és a fideszes ajánlásokat elfogadó képviselőjük sem lépett vissza egyelőre. Érdekes kérdés, hogy vajon miért viselkednek ilyen illogikusan. Tényleg vakon hisznek valamilyen a valóságtól elrugaszkodott elvben, vagy a párt vezetőinek egyéni érdeke a Fidesz hatalmon tartása? Végül is, mindegy mi az ok, a lényeg, hogy az LMP választói akaratával szembefordulva, bármit is próbál kommunikálni, gyakorlatilag a Fidesz hatalmon maradását támogatja.

A Momentum támogatottsága 2% körüli. Így ők jó eséllyel meghaladják az 1%-os eredményt, ezáltal kapnak állami támogatást a következő ciklusban, amiből építhetik a pártot, de kis eséllyel szerzik meg pár nap alatt az 5%-os küszöb eléréséhez szükséges kb. 180 000 új szavazót. Új pártként számukra ez az eredmény is siker. Szinte az egész országban, 97 helyen sikerült jelöltet állítaniuk és eddig is hajlottak az esélyes ellenzéki jelöltek támogatására, egyoldalú gesztust gyakorolva 11 helyen visszaléptek. A Momentum pártérdeke a minél jobb listás szereplés, esetleg az 5% elérése, ennek érdekében tesznek gesztusokat. Ugyanakkor nagy esély van arra, hogy a kormányváltó választási akarat nem érvényesül a rájuk leadott listás szavazatokkal, mert ezek elvesznek, ha a párt nem éri el a parlamenti küszöböt.

Az Együtt 1% körüli támogatottsággal rendelkezik. Számukra reális veszély, hogy becsúsznak 1% alá, elveszítve ezzel a kampánytámogatást és a későbbi állami támogatást. Tovább nehezíti a helyzetüket, hogy csak 45 helyen sikerült jelöltet állítaniuk, amiből 15 helyen visszaléptek. Nekik azonban pár helyen van olyan esélyes jelöltjük, akik a visszalépéseknek hála megnyerheti a körzetet. Így az Együttnek is lesznek parlamenti képviselői. Stratégiájuk segített a választók kormányváltó akaratát és a párt parlamentbe jutási érdekét összehangolni. Listán szinte biztos nem érik el az 5%-ot, mert ehhez kb. 240 000 új szavazóra lenne szükségük, miközben 6 év alatt kb. 60 000-t gyűjtöttek csak. Így a rájuk leadott listás szavazatok várhatóan elvesznek  kormányváltás szempontjából.

A Kétfarkú Kutya Párt is 1% körül áll. A viccpárt 39 helyen indított képviselőjelöltet. Szinte biztos nem érik el pár nap alatt az 5%-os küszöböt és sehol sincs győzelemre esélyes jelöltjük. Így a rájuk leadott szavazatok nagy eséllyel elvesznek. Ettől még várhatóan lesz annyi szavazójuk, hogy némi állami támogatást kapjanak a következő ciklusban.

Összességében az látszik, hogy aki meg akarja buktatni az Orbán kormányt, annak továbbra is a legesélyesebb ellenzéki jelöltre érdemes szavaznia, míg listán érdemes olyan ellenzéki pártra szavaznia, akik biztosan elérik az 5%-os küszöböt.

Nőnapról férfiként, avagy mit tehetnénk a nők egyenlő jogaiért

 

virag.jpg  Ma van a Nemzetközi Nőnap 

Ilyenkor szoktak a férfiak hirtelen észbe kapva átadni egy szál virágot közeli hölgyismerőseiknek. Zoltán nevű barátaikat meghívják egy sörre. Aztán megnyugodnak, hogy ők minden tőlük telhetőt megtettek, és a dolgok épp úgy mennek tovább mint addig.  

Ritkán jut eszünkbe, hogy hány területen vannak még mindig hátrányban a nők. Férfiként mennyivel könnyebb érvényesülni, több pénzt keresni. Azon sem gondolkodunk el, hogy mi mit tehetnénk az igazságtalanságok csökkentéséért. Pedig teendő van bőven:

 

 • Ma a magyar nők, ugyanazért a munkáért átlagosan 20%-kal kevesebb pénzt kapnak, mint férfitársaik. 

 • Durván működik az úgynevezett üvegplafon, középvezetőnél magasabb beosztásba sokkal ritkábban kerülnek nők, mint férfiak, pedig sok nő alkalmas(abb) lenne ilyen feladatra és sokkal több nő rendelkezik felsőfokú végzettséggel, mint férfi. Ma Magyarországon csak elvétve találunk női csúcsvezetőket a gazdasági életben és a politikában. Jelenleg egyetlen női miniszterünk sincs, miközben a nálunk sokkal sikeresebb skandináv országokban a gazdasági és politikai vezetésben arányos a nemek képviselete.                               uvegplafon.jpg
 • Még mindig rengeteg nő áldozata a családon belüli erőszaknak, és nem kapnak megfelelő segítséget a társadalomtól és a hatóságoktól. Csaknem kivétel nélkül az áldozatot teszik felelőssé a bántalmazó erőszakos viselkedéséért, A statisztikai adatok szerint a partnerbántalmazás az esetek 95 százalékában férfi elkövetőt és nő áldozatot jelent. MINDEN ÖTÖDIK nőt rendszeresen bántalmaz férje vagy partnere.  Magyarországon a családon belüli erőszak hetente legalább egy nő életét követeli.                                      nema_tanuk.JPG
 • A nők jogaiért küzdő civil szervezetek minimális összegből gazdálkodnak. Az egyik legismertebb szervezet a NANE, 2016-ban  összesen 18 millió forintos bevételből működött. Az állam alig támogatja ezeket a szervezeteket, miközben milliárdok mennek el, mondjuk lówellnessre vagy határon túli focisták támogatására.

Nyilvánvalónak tűnik, hogy egy szál virággal nem oldható meg a probléma.

Mit tehet, aki TÉNYLEG tenni akar a nőkért?

Íme, néhány tipp:

 • Ha sok információ újnak tűnik, ossza meg a cikket legalább egy ismerősével!
 • Kevés pénzből lehetetlen országosan segíteni a bajba jutott nőket. Aki teheti önkéntes munkával, pénzadománnyal, az SZJA 1%-nak felajánlásával támogasson a nők egyenlő jogaiért küzdő szervezetet!
 • Évente egyszer, jöjjön el egy demonstrációra, mondjuk a Néma Tanúk Felvonulására, annak érdekében, hogy a mindenkori hatalom érezze a helyzet súlyosságát és lássa az ügy társadalmi támogatottságát! 
 • Az esélyegyenlőséget ki is kell harcolni! Ezért fontos, hogy kiálljunk, ha a nőket hátrányos nemi megkülönböztetés éri, ne fogadjuk el a bántalmazási és erőszakos ügyekben az áldozathibáztatást!
 • Végül egy aktuális politikai teendő. A jelenlegi kormány nem akarja ratifikálni az Isztambuli Egyezményt, az Európa Tanács Egyezményét a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról. Az elmúlt 8 évben megszokottá váltak a nőket sértő kijelentések a Parlamentben és a közéletben. Szóval, itt az ideje a szemléletváltozásnak. Jönnek a választások, a sok szempont közé vegyenek fel még egyet: olyan jelöltekre és pártokra szavazzunk, akik kiállnak a nők jogaiért, elhatárolódnak a szexista kijelentésektől és lehetőleg nemi kvótát alkalmazva biztosítják mindkét nem arányos képviseletét a pártvezetésben. 

kormanyok.jpg

Ugye a kép nyilvánvalóvá tette, hogy Svédország az esélyegyenlőség területén is jobban teljesít?

Tegyünk azért, hogy Magyarországon se csak üres gesztus legyen az édesanyáinknak, kedvesünknek és lányainknak adott nőnapi virág!

Vészharang!!! – vajon demokrácia van nálunk, vagy egyszemélyi, korlátlan hatalomgyakorlás?  

diktatura.jpg   

A Wikipédia szerint: „a demokrácia a társadalom jelentős számú, szavazati joggal rendelkező tagjainak hatalmából eredő politikai rendszer, ahol hatalmi fékekkel és ellensúlyokkal biztosítják a társadalom jól szabályozott működését, mint például a közhatalom gyakorlóinak kizárólagos hatalomra törésének a megakadályozását, a társadalmi igazságosságot és a jóléti társadalom megvalósulását.”

 Évszázadok óta tudjuk, hogy a hatalmi ágak szétválasztása a hatalommal való visszaélés intézményesített gátja. Szerepe, hogy az egyes önállóan gyakorolható, azonos szintű döntéshozói tisztségek körét és felhatalmazását elkülönítse egymástól, és biztosítsa az egymástól független kiválasztásukat és megbízatásukat. Eredetileg három hatalmi ágat különböztettek meg:

·        a törvényhozást (parlamenthelyi önkormányzat),

·        a közigazgatást (kormány),

·        és az igazságszolgáltatásnak (a bírói szervek és az ügyészség)

Azóta továbbiak jöttek létre vagy kaptak ide besorolást, mint a demokráciában ellenőrző feladatokat ellátó szervezetek és intézmények, ilyen például az Alkotmánybíróság, adatvédelmi biztos vagy a közösségi támogatással működő tömegtájékoztatási eszközök.

Ezeknek hatáskör tekintetében, és személyi vonatkozásban is el kell válnia egymástól és kölcsönösen korlátozniuk, ellenőrizniük kell egymást.

Mindez az önkényuralom megakadályozására irányult, ma pedig a demokratikus hatalomgyakorlás és berendezkedés elengedhetetlen feltételeként működik.

Ehhez képest mi a helyzet ma Magyarországon, van-e okunk az aggodalomra?


Orbán Viktor 8 éves kormányzása alatt következetesen, lépésről-lépésre bontották le a kizárólagos hatalomgyakorlás korlátait. Pedig a fékek és ellensúlyok rendszere nem működik, a hatalmi ágak nincsenek szétválasztva. Mára már alig vannak lehetőségek a hatalmon lévők ellenőrzésére, felelősségre vonására vagy leváltására. Már Montesquieu is megállapította, hogy a hatalmi ágak szétválasztásának hiánya zsarnokságot eredményez.

A közigazgatást Orbán Viktor vezeti miniszterelnökként. Vajon ki és miképp korlátozhatja a hatalmát?

A végrehajtó hatalmat a törvényhozásnak, azaz a Parlamentnek kellene ellenőriznie. Ez azonban nem valósul meg, mivel Orbán személyesen, teljhatalommal választja ki az összes fideszes parlamenti képviselőjelöltet, csak maximálisan lojális és gyakran zsarolható politikusok indulhatnak, ők kizárólag Orbánt képviselik, nem a választóik érdekét. Alig van példa arra, hogy bárki is a lelkiismerete alapján szavazzon, akár egy kevéssé lényeges kérdésben. Ha ez mégis előfordul, akkor pénzbüntetéssel sújtják a renitens képviselőt és politikai karrierje is könnyen véget érhet.

A harmadik klasszikus hatalmi ág az igazságszolgáltatás. Itt a bíróságok szintjén még jórészt működik a függetlenség, annak ellenére, hogy a Fidesz belső köréhez tartozó Handó Tünde lett az Országos Bírói Hivatal elnöke. Az ügyészség azonban 2010-től, amióta Polt Péter volt fideszes parlamenti képviselőjelölt a legfőbb ügyész pártirányítás alatt áll. A fideszes politikusok korrupciós ügyeiben az ügyészség szinte sosem látja indokoltnak a nyomozást és a kormány által irányított rendőrség sem jeleskedik ezekben az ügyekben. Tehát a hatalom embereit nem érheti el az igazságszolgáltatás.

A sajtót szokás negyedik hatalmi ágként emlegetni. Az elmúlt 8 évben a közmédia és a Fideszhez közel álló médiumok durvábban cenzúráznak és manipulálnak. Gyakorlatilag semmilyen kritikus hír nem jelenhet meg a kormányról és a Fideszről, az ellenzékről viszont szinte csak negatívan tudósítanak. A médiának ez az egyre növekvő része kizárólag az Orbán rezsim kiszolgálásával foglalkozik. A fideszközeli vállalkozók, átjátszott állami pénzekből felvásárolták a TV2-t, számos vidéki lapot és hírportált.Folyamatos a kritikus hangvételű médiumok gazdasági és adminisztratív ellehetetlenítése, gondoljunk csak a Népszabadság megszüntetésére, a Klubrádió elleni hadjáratra. A frekvenciaengedélyek kiadásakor csökken a sugárzási területük, az állami vállalatok és minden olyan cég, amely tart az államhatalomtól, kizárólag a fideszes médiában hirdet. Az óriásplakát piacról épp most szorítják ki az ellenzéki politikai hirdetéseket. A politikai hirdetéseket egyre durvábban korlátozzák, miközben a kormány közpénzből tízmilliárdokat költ Orbán propagandára. Most újabb merénylet készül az újságíró kamara megalakításával. Ezután a hatalom könnyen elnémíthatja a számára kellemetlen újságírókat.

Ezek eredményeképpen a kormánypropagandát már-már goebbelsi szinten művelik, miközben az ellenzék hangja egyre kevesebb emberhez juthat el. Többmillió magyar állampolgár nem jut kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz.

Emellett működhetnének a demokráciában ellenőrző feladatokat ellátó szervezetek, ilyen például az alkotmánybíróság vagy az Állami Számvevőszék. Sajnálatos módon ezeket a pozíciókat is megszállták a Fidesz pártkatonái. Az Alkotmánybíróságban többségben vannak Orbán delegáltjai Az ÁSZ elnök a volt kormánypárti képviselő, és épp most, a választások előtt lehetetleníti el igazságtalan, nagyösszegű pénzbüntetésekkel az összes jelentősebb ellenzéki pártot.

A kormányt elméletileg korlátozhatja a népszavazás intézménye is. Az Orbán rezsim épp ezért durván megnehezítette a népszavazás kezdeményezését. A budapesti kerületekben például az összes szavazó 25%-nak aláírása kell egy népszavazás kezdeményezéséhez. (ezt 30 nap alatt összeszedni sokkal nehezebb, mint megnyerni egy népszavazást). Emellett a Fidesz által uralt választási bizottságok döntenek egy-egy kérdés hitelesítéséről, ezek csak nagyon kevés kérdést engednek át. Volt példa arra is, hogy a vasárnapi boltzár ügyében kopasz verőemberekkel akadályozták meg egy kérdés leadását.

2010 óta folyamatosan nyirbálják, a helyi önrendelkezés, az önkormányzatok lehetőségeit. Drasztikusan lecsökkentették az önkormányzati képviselők számát, egyre kevesebb hatáskör marad helyben, különösen a kisebb településeknél. Nyilvánosságra került tervek szerint a választások után tovább folytatódik az önkormányzatok önállóságának felszámolása, a  2000 fő alatti településeken nem lenne választás. Egy elképzelés szerint csak a megyeszékhelyeken lenne rendes polgármester-választás és a budapesti kerületeket is átszerveznék.

Maradt még néhány a kormánnyal szembeszállni képes szervezet és intézmény. Ezeket azonban törvényi és kommunikációs eszközökkel is igyekeznek ellehetetleníteni.  

Ilyenek például a civil szervezetek, melyek durva kormánypropaganda célpontjai. A megmaradt néhány kormánykritikus oktatási intézmény,például a CEU-t is támadások érik.

Folyik az ellenzékiek megfélelmítése, különösen vidéken bevált gyakorlat az ellenzéki érzelmű emberek elbocsátása az állami szférában, vagy a közmunkából történő kizárásuk.

Az ellenzéki pártok lehetőségei meg sem közelítik Orbánék mozgásterét. Minimális pénzből gazdálkodhatnak, most azt is elvonja az ÁSZ, csak magyar magánszemélyektől fogadhatnak el adományt, de 500 000 forint felett közzé kell tenni az adományozó nevét, és ettől sokan tartanak, így inkább nem adnak pénzt. Az ellenzékiek nem kerülhetnek be pozitív vagy semleges hírekkel sem a média nagy részébe, tagjaik és aktivistáik féltik az állásukat vagy a vállalkozásukat,

A választási rendszer csak a Fidesz érdekeit szolgálja, és rendszeresen módosítják Orbán pillanatnyi  érdekeinek megfelelően. Egyfordulós választásokon 35-40%-os eredménnyel többségük, kb 45%-tól 2/3-uk lehet a Parlamentben. A választások tisztasága felett őrködő bizottságokban is többségben vannak az állam és a Fidesz delegáltjai. Az ellenzéki kampányt gyakorlatilag kiszorítják a közmédiumokból és az óriásplakátokról, miközben milliárdokat költhetnek közpénzből kormánypropagandára ezeken a felületeken. Az ilyen választási rendszer önmagában is nagyon komoly eszköz a Fidesz leválthatatlansága irányában.

Az Orbán rezsimre jellemző a köz erőforrásainak teljes alárendelése a pártérdeknek.  Már magától érthetődő az állami megrendelések és a közbeszerzések leosztása Fideszhez közel álló cégekhez. Rajtuk kívül más alig kap ilyen megrendelést. Így az Orbán rezsim hatalmas pénzügyi hátteret épített ki magának. Ezeknek a pénzeknek a többsége azonban EU-s forrás.

Épp ezért gazdasági okok miatt Orbán egyelőre még érdekelt valamilyen látszat fenntartásában a külvilág felé. Azonban az EU-s források várhatóan kiapadnak a 2020-as évek elejére így rövidesen napirendre kerülhet az EU-ból történő kilépés kérdése is.

Nagyon aggasztó, hogy a felsorolt változások egyfelé, a demokrácia megszüntetése irányába mutatnak, következetes, tervszerű lépések, Orbán Viktor teljhatalmának biztosítása érdekében. Lassan bárkivel bármit megtehetnek, következmények nélkül. A jogállamiság látszata még számít, de egyre kevésbé.

A Viktátor terv gyakorlatilag megvalósult.

Összegezve, Orbán Viktort és kormányát, már szinte senki sem ellenőrizheti, vagy kérheti számon, tehát egyetlen ember kezében összpontosul szinte minden hatalom. Egyelőre vannak korlátozottan szabadnak mondható választások, ahol a Fidesz minden területen durva versenyelőnyből indul, de nagy többséggel most még leváltható lehet demokratikus úton, de erősen kérdéses, hogy ez meddig marad így. Esélyes, hogy ez az ellenzék utolsó esélye.

Nyilvánvalónak tűnik, hogy 2018-ban az ésszerűen gondolkozó ellenzéknek mindent meg kell tennie Orbán leváltása érdekében. Később, még antidemokratikusabb körülmények között, még inkább a Fidesznek kedvező helyzetben, kilépve az EU-ból, erre aligha lesz lehetőség.