Óbuda-Békásmegyer önkormányzati képviselője

Béres András

Az ÁSZ szerint mindenki szabálytalanul gazdálkodik. Miért épp az ellenzéki pártokat teszik fizetésképtelenné?

2019. február 08. - Béres András


Kigyűjtöttem az Állami Számvevőszék decemberben nyilvánosságra hozott jelentéseit. Az eredmény igen tanulságos. Egyhavi elemzés után is felmerül a kérdés, hogy vajon miért jön mindenki szemben az autópályán az ÁSZ-szal? Mindenki szabálytalanul gazdálkodik ebben az országban, vagy az ÁSZ ellenőrzési gyakorlatát kellene átgondolni? Ennek ellenére, miért épp az ellenzéki pártok működését teszik lehetetlenné?

orban_asz.jpeg

 

Az ÁSZ szerint a vizsgált önkormányzatok, önkormányzati cégek, óvodák, iskolák, kórházak, alapítványok, sőt még a  Magyar Nemzeti Levéltár gazdálkodása sem szabályszerű.

Külön aggodalomra ad okot, hogy „a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nél sem mindig találták szabályszerűnek a gazdálkodást és 2013 és 2015 között a mérleg tartalmának valódisága nem volt biztosított, ami veszélyeztette a vagyon megőrzését, az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot.

Szerencsére ennek ellenére nem fagyasztották be a vizsgált intézmények állami támogatását, így az ő működésüket nem lehetetlenítették el.

Vajon milyen közérdek fűződik ahhoz, hogy a szintén közfeladatot ellátó, kormánykritikus ellenzéki pártok esetében aránytalanul durva intézkedéseket hoznak? Miért függesztették fel a teljes állami támogatásukat?

A pártok ebből a forrásból finanszírozzák a működésüket és a 2019-es Európa Parlamenti és önkormányzati kampányt. Ez az aránytalan intézkedés gyakorlatilag azt eredményezi, hogy 4 a kormánnyal szemben igen kritikusan fellépő párt, a Párbeszéd, a Momentum, a Kétfarkú Kutyapárt és a Jobbik indulása is kérdéses az idei választásokon, és kampányolni aligha lesz pénzük.  Sőt az is kérdéses, hogy miből adnak, mondjuk a pénzügyön dolgozó kollégáknak, akiknek az ÁSZ elszámolásokat el kellene készíteniük. Így a volt fideszes képviselő irányítása alatt álló ÁSZ durván beleavatkozik a 2019-es választásokba, és a Fidesz érdekében befolyásolja azok végeredményét, sőt még az EP összetételét is.

domonkos.jpg

Különben a Párbeszédnek annyi volt a „bűne”, hogy az előző igazságtalan ÁSZ büntetés után nem tudtuk fizetni az irodánkat és el kellett költözni. Ezalatt nem kaptuk meg az ÁSZ levelét, amit még a régi címre küldtek. Mihelyst értesültünk a problémáról, elküldtük az új címünket tartalmazó jogerős végzést, és az összes vizsgálandó számlát. A vizsgálat a 2018-as választások kampányköltségeire terjedt ki. A Párbeszéd nem vette igénybe az állami kampánytámogatást, így 0 forint állami kampánytámogatással és csupán 5 millió forinttal kellett elszámolnunk, amit saját forrásból költöttünk el. Az ÁSZ azonban arra hivatkozva, hogy régebben pár napig nem talált minket a címünkön, postán visszaküldte az összes számlát, felfüggesztette az idei 92 milliós állami támogatásunkat és büntető feljelentést tett. Gondolom érthető miért tartjuk igazságtalannak és durván túlzónak a büntetésünket. Ebben a helyzetben csak a támogatóinkban bízhatunk, ha segíteni szeretnél, itt megteheted: http://tamogasdaparbeszedet.hu/

 

Íme az ÁSZ  honlapján található decemberi jelentések összegzése:

Az Állami Számvevőszék befejezte Aba Város Önkormányzata utóellenőrzését, amely a korábbi ellenőrzés javaslatainak hasznosítására készített intézkedési terv végrehajtását értékelte. Az utóellenőrzés megállapította, hogy Aba Város Önkormányzata az intézkedési tervben meghatározott, lényeges feladatokat nem hajtotta végre, a belső ellenőrzés kialakításáról és szabályszerű működtetéséről nem gondoskodott. A pénzügyi elszámoltathatóságra vonatkozó intézkedések elmaradása miatt továbbra sem biztosított a közpénzekkel való felelős és átlátható gazdálkodás.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Flesch Károly Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Kft. 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság kizárólagos tulajdonosa, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki, azonban tulajdonosi jogait nem gyakorolta szabályszerűen. A társaság gazdálkodása, vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A társaság nem tett eleget a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének. Nem volt biztosított gazdálkodásának átláthatósága és az elszámoltathatóság.

Az Állami Számvevőszék befejezte Kőtelek Községi Önkormányzat ellenőrzését és Sajószöged Községi Önkormányzat utóellenőrzését. Az ellenőrzés megállapította, hogy Kőtelek Községi Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, az integritási kontrollok kiépítettsége nem volt megfelelő. Mivel Kőtelek Községi Önkormányzatnál a törvényes gazdálkodás alapvető feltételei nem biztosítottak, az ÁSZ kezdeményezte az önkormányzat államháztartásból származó támogatásai folyósításának felfüggesztését. A Sajószöged Községi Önkormányzatnál végzett utóellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat szabályozottsága javult, ugyanakkor a szabályszerű működés érdekében a nem vagy csak részben végrehajtott intézkedések miatt a belső kontrollrendszer nem biztosította a felelős gazdálkodást és az elszámoltathatóságot. 

Az Állami Számvevőszék befejezte a  Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda gazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy egyik nemzetiségi intézmény működése, gazdálkodása szabályozási környezetének kialakítása, valamint pénzügyi- és vagyongazdálkodása sem volt szabályszerű. A Szerb Országos Önkormányzat alapítási jogkörgyakorlása az intézménye felett szabályszerű volt, az ellenőrzési és munkáltatói jogkörgyakorlása  nem volt szabályszerű. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata alapítási, munkáltatói és ellenőrzési joggyakorlása az intézménye felett szabályszerű volt. Az irányítási jogkörgyakorlás egyik nemzetiségi önkormányzat esetében sem volt szabályszerű. 

Az Állami Számvevőszék elvégezte Paks II. Atomerőmű Zrt. 2013-2016. évekre kiterjedő ellenőrzését. AZ ÁSZ megállapította, hogy a Miniszterelnökség a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta; 2016-ban biztosított volt a társaság elszámoltathatósága és átláthatósága. A társaság gazdálkodásának szabályozottsága 2013-ban és 2016-ban megfelelt a jogszabályi előírásoknak, azonban gazdálkodási tevékenysége ugyanezekben az években nem volt szabályszerű. 2013 és 2015 között a mérleg tartalmának valódisága nem volt biztosított, ami veszélyeztette a vagyon megőrzését, az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot. 

Az Állami Számvevőszék befejezte az Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány és a Világi Zsidó Iskola Alapítvány 2014-2016 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzéseit. Az ÁSZ megállapította, hogy intézményfenntartóként mindkét alapítvány megteremtette a költségvetési támogatások igénybevételének feltételeit. Az Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány nem alakította ki a támogatások felhasználásának átláthatóságát, elszámoltathatóságát biztosító szabályszerű gazdálkodási környezetet, azonban a köznevelési feladathoz rendelt költségvetési támogatásokat mindkét alapítvány szabályszerűen fordította intézménye működtetésére. Az alapítványok a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségüknek nem tettek eleget, így a közpénzekkel való gazdálkodásuk átláthatóságát nem biztosították a nyilvánosság előtt.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Millenáris Tudományos Kulturális NKft. ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása 2012 és 2015 között nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. 2016-ban a szabályszerű gazdálkodás és vagyongazdálkodás feltételeit kialakították, és ugyanebben az évben a vagyongazdálkodás is szabályszerű volt. Közzétételi kötelezettségének a társaság hiányosan tett eleget, ezáltal nem biztosította a gazdálkodás nyilvánosságát és átláthatóságát. A „Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakítása" beruházás döntés-előkészítése megfelelő volt. A Millenáris NKft. szervezeti és működési folyamatai, belső szabályozottsága kockázatot hordozott a beruházás elszámoltathatóságának biztosítása szempontjából.

Az Állami Számvevőszék befejezte Siklósnagyfalu Önkormányzat, Kiscsécs Község Önkormányzata és Tiszabő Községi Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, az nem biztosította a közpénzfelhasználás szabályosságát és a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodást. A belső kontrollrendszer kiépítettsége egyik esetben sem járult hozzá a korrupciós kockázatok kezeléséhez, az integritás szemlélet érvényesítéséhez.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Dévény Anna Alapítvány gazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az alapítvány gazdálkodása a 2014-2016. években nem volt szabályszerű. Az adományok és egyéb támogatások nyilvántartása szabályszerű volt, a költségvetési támogatások nyilvántartásában azonosított hiányosságokat az ellenőrzés. Az Alapítvány az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetése, az átlátható és elszámoltatható gazdálkodás biztosítása érdekében előremutató intézkedéseket tett.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Nemzeti Levéltár 2014-2016. évi pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Levéltár belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, ezáltal nem volt biztosított az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás. A pénzügyi és vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű. Az integritás kontrollrendszer működtetésének hiányosságai miatt az integritás szemlélet nem érvényesült.

Az Állami Számvevőszék befejezte az Új Média és Teletext Szolgáltató Kft. 2013-2016. közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság működésének szabályozottsága az ellenőrzött időszakban nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Gazdálkodása a szabályozási hiányosságok, továbbá az elszámolások hiányosságai miatt, vagyongazdálkodása a leltár hiánya, valamint a vagyonnyilvántartás szabálytalanságai miatt nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak 2013-ban, illetve 2016-ban. Közzétételi kötelezettségéről az ellenőrzött időszakban nem gondoskodott, ezáltal működésének átláthatósága nem volt biztosított.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet gazdálkodásának 2014 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Ennek során megállapította, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata alapítói jogait szabályszerűen gyakorolta, az intézményhez kapcsolódó egyéb szabályozási, irányítói, munkáltatói feladatait szabályszerűen látta el. Az intézmény belső kontrollrendszere nem teremtette meg az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználás feltételeit, pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű.

Más hónapok jelentéseinek vizsgálata is hasonló eredményt hozna.

A bejegyzés trackback címe:

https://beresandras.blog.hu/api/trackback/id/tr8414615346

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Világít a torony 2019.02.09. 17:10:54

Szerencsére a FideszKDMP példaszerűen gazdálkodott.
Így kell jó példát mutatni.

szepipiktor 2019.02.09. 17:57:49

Most igazat mond az ASZ!
Hogy miért így csinálja?
Szerintem a szerző is tudja, az ÁSZ ben füffetlen szervezet - hasonlóan az ügyészséghez, rendőrséghez- pártutasításokat hajt végre.
És ez sok éve tudott, most felvetni - ellenbzéki kapmánypropaganda csupán.
Érdekes, a mai számtalan "igazmondó" blogger eddig valamiárt nem emelte fel a hangját, most meg igen.
Ott a megoldás: választások.
Meg kell nyerni és akkor az ÁSZ a nekik fog csalni.
Ja, ehhez ellenzék kellene, valós programok? Na az nincs, csak kommunista jellegeű propaganda, lufieregetés, minitüntetések, székházfoglalás stb.
Gyakorlatilag az ÁSZ a társadalom többsége számára jót tesz a megélhetési politikia mozgalmak bszogatásával.

FCUK5 2019.02.09. 20:20:12

A pártnak elérhetőnek kell lenni a székhelyén. Egyébként a postán van olyan lehetőség, hogy adott címre küldött leveleket máshova vigyenek ki, ehhez persze gondolkodni kellene. A számlákat meg azért kaptátok vissza, mert a bemutatásukra volt egy határidő, utána senkit nem érdekel. Lényeg a lényeg, a vonatkozó jogszabályokat nem sikerült betartani, de a pénz kellene. Érdekes.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.09. 20:36:04

A fenti megállapítások kapcsán látszik, hogy a szabálytalanságokat máshol is érzékelik. Ám ezekkel a szabálytalandágokkal szemben más-más jogkövetkezményeket állapít meg a törvény. Nem véletlenül. Mert kmondjuk egy iskola kapcsán kevés a lehetőség arra, hogy valaki kilóra megvegyen politikusokat. Mint annak is, hogy egy olyan ember pénzeljen bármilyen politikai tevékenységet, akit korábban politikai kapcsolatival visszaélve elkövetett bennfentes kereskedelem miatt jogerősen elítéltek, és még csak nem is Magyarországon, nem is egy ellene rendszeresen felszólaló kormányzat alatt.

Ha a párbeszéd ennek kapcsán nem azt mondaná, hogy a bűnöző visszautasítása antiszemitizmus, és szívjon az ország a hamis vád után a nemzetközi következményekkel, hanem elismerné, hogy ez egy adott embernek szól, aki sok esetben nagyon nem egyenes dolgokat támogatott, nagyon nem volt egyenes, akkor kisebb lenne az ideológiai ellentét, több lenne a szavazat.

Éppen így igaz az is, ha a Párbeszéd, ha már költöznie kellett, megoldotta volna, hogy a leveleit utánküldjék, és a költözés alatt már be is jelenti az új címét minden hivatalos helyen és egy percig sem szabálytalan, akkor végig elérhető, ellenőrizhető lett volna. Így egy politikusokkal összefonódva tevékenykedő bűnöző mellett kiálló, vele együttműködő szervezetként nem biztosította azt, hogy végig ellenőrizhető legyen. Ha egy sportoló nem biztosítja a folyamatos elérhetőséget, akkor az azonnal doppingvétség. Ha egy párt nem biztosítja, arra ott van a törvényi büntetés.

Az ellenőrzések menetrendjét a törvény meghatározta. Az ÁSZ nem dönthet úgy, hogy ő bemondásra elfogadja, hogy az elérhetetlenség, a költözés nem bejelentése pont a kötelező ellenőrzés ismert időszakára esett ugyan, de ez csupa ártatlan véletlen volt, és nincs olyan nálatok akinek képesnek kellett volna lennie a szabályok megértésére és betartására.

És az ÁSZ a feltüntetett körnél több szervezetet ellenőrzött, ha megnézed, hogy iskolákat is ellenőriz. És igen, nekik az a feladatuk, hogy MINDEN szabálytalanságot észleljenek. Ha nem vitatjátok, hogy valamit elkövettetek, akkor nincs mit meglepődni ennek a kötelező jogkövetkezményein. Amitől nem is nagyon lehet eltérni.

Aki azt mondja, ő ugyan később valamit elküldött, de nem tudja, hogy az ÁSZ mit kért, mert éppen bujkált az ÁSZ elől, mert nem ment az utánküldés, nem ment a költözés alatti átjelentkezés, nem egyezett meg senkivel, hogy a régi címre érkező levelet ott valaki a nevetekben átvegye, az azt sem tudhatja, hogy azt küldte-e el, amit az ÁSZ kért. Pl. szerződések, kapcsolódó iratok kapcsán.

Ha nem tudjátok, hogy azt küldtétek-e el, amivel nektek kell igazolni a szabályszerű gazdálkodást (mert itt nincs ártatlanság vélelme), és bőven tudtak olyat kérni, amit nem küldtetek el, akkor le kell nyelni a következményeket.

És továbbmegyek: Az érdemi tisztességes, átlátható politikai munkára kaptok támogatást. Amíg ebből nincs meg az átláthatóság, mert eltüntetek az ellenőrzés elől, addig baj van.

Ha sok esetben a "csak azért is ellentmondás, minden legyen rossz" irányú ellenzékiségben a választóitokat is becsapjátok, tisztességtelenség mellé is beálltok, akkor az átlátható mellett a tisztességes jelző is kiesik.

Ha vidékre, sok helyre büdös volt lemenni, az érdemi politikai munka elmaradt, akkor még egy dolog kiesik.

Akiknek ezek büdösek, de a közpénzt fel akarnák venni, azokat az ÁSZ büntesse meg. Ha majd esetleg valamikor az ÁSZ nem az ilyenben besározódottakat támadja, hanem tisztességes, esélyes kihívót, akkor valószínűleg a ma a FIDESZre szavazók jelentős része is utcára vonulna, de azt nem tudjuk, hogy ha lenne ilyen kihívó azt támadná-e az ÁSZ...

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.09. 20:42:17

@FCUK5: Nem, nem ezért kapták vissza. A lényeg az, hogy a számlák önmagukban nem mondanak semmit. Hiszem, ha piaci ár alatt kaptak valamit szabálytalan, ha kb. megvan a piaci ár nem. Ehhez a számla mellett a pontos szerződés is kellene, amiből lehet tudni, hogy miről szól a számla. De a teljesítési igazolások, sok dokumentáció. Elszámolások, tervezett költségvetés, stb.

Mivel az ÁSZ-től érkező levelet nem kapták meg, a saját hibájukból, és nem is tudták mi hiányzik, mit kéne kideríteni, hanem minden mással (csupasz számlákkal is) baszogatták az ÁSZ-t, így semmit nem igazoltak.

Ez nem baj. A nagyobb baj az, hogy most nincs bennük annyi tartás, hogy elvigyék a balhét. Ha azt mondanák, hibáztak, nem tudták mit kér az ÁSZ, és lehet, hogy kevesebbet, mást küldtek el, nyilvánosan is később lett elszámolás, és nekik is átláthatónak kellenne lenni, de hibáztak, megbánták, több ilyen nem lesz, és ha hiánypótlásra normális lehetőség van, szeretnének vele élni vádaskodás helyett akkor teljesen más lenne a helyzet látszata.

Ha viszont itt kihagyják, mit nem küldtek el, minden mással vetítenek, nincs meg az ellenőrzött átláthatlanság, és az ügyben vétkezőként még ők vádaskodnak, ködösítenek, a saját szavazóik képébe hazudnak ezzel, akkor mit kellene feltételeznünk a pártjuk gazdálkodásáról? Ebben a helyzetben NEM vállalható, hogy az ÁSZ ne legyen szigorú.

szorokin · http://quauaua.tumblr.com 2019.02.09. 21:37:09

"mindenki szabálytalanul gazdálkodik" - ez nyílván nem igaz, mert a fidesz KDNP nyílván szabályosan gazdálkodik..............

bpbp78 2019.02.09. 21:54:27

@Válasszunk: Miért lenne a Párbeszéd hibája, hogy az ÁSZ rossz helyre küldte a levelet? Az van a cikkben: "elküldtük új címünket tartalmazó jogerős végzést"..tehát az ÁSZ-nál voltak slendriánok, mert a Párt új cím be volt jegyezve hivatalosan...minden más már csak ennek a folyománya...vagyis az ÁSZ vagy szándékosan tette ezt, vagy balfasz, olvasni nem tudó csinovnyikok gyülekezete...

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.09. 21:58:29

@bpbp78: Mert a hivatalos közleményükből az derül ki, hogy kis késéssel küldték el a címet, és az őket nem elérő levelek ekkor keletkeztek.

Így az ÁSZnél van egy csomó "nem kereste" tértivevény arra, hogy az akkor éppen bejelentett címükre küldött levelet nem vették át, és ezért nem is igazolták a kért dolgokat.

Késve bejelenteni a cím változást és nem megoldani az átirányítást súlyos hiba.

Ha a párt ennek kapcsán teljes felelősséget vállalna és nem mocskolódna, akkor elintéznénk azzal, hogy emberi hiba. De így nem.

BobAlice 2019.02.10. 01:39:28

@szepipiktor: Jó, de már rég nem ÁSZ, hanem PÁSZ (Pártállami Számvevőszék). Volt már ilyen 90 előtt, örülhetsz.

BobAlice 2019.02.10. 01:49:19

@Válasszunk: Jó lehet egy olyan hivatalnak az irányítása, amelynek senki nem áll módjában ellenőrizni az állításait még jogi úton sem. Majd akkor is így bólogass, ha a pártállami bürokrácia téged ugráltat.

aachi 2019.02.10. 09:33:56

sok fideszjobbágy elmegy a sunyiba, Matolcsy nem fogta fel a tudata alapján mentegeti fel a fideszes haverja a fideszfőügyész Polt Peti, míg mást meg szarrá büntetnek mondvacsinált okokkal. csak a fideszes nem akarja látni mi megy ebben a fidesz pártállamban.

aachi 2019.02.10. 09:35:17

tegyük hozzá ki is az ÁSZ elnöke, egy bizonyíthatóan korrupt ex fidesz képviselő, és ez büntetget.

lenörd hofstadter 2019.02.10. 09:57:29

@aachi:

Tegyük hozzá, az alsóbb szinteken is ótvar férgek vannak az ÁSZ palettáján. Volt szerencsém egy ilyen patkányhoz egy régi cégnél, nem véletlenül kötött ki az ÁSZ-nál ott ahol a szaros nyelvnek nagyobb szerepe van mint a gerincnek.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 10:10:04

ja, az ÁSZ szerint csak a Fidesz nem gazdákodik szabálytalanul, pedig közpénzből teleplakátolták hazugságokkal az országot. na, ez szabálytalan.

és a kamupártokról bár megállapították, hogy szabálytalankodnak, de behajtani már nem hajtják be rajtuk. csak a veszélyes ellenzéki pártoktól.

ez is diktatúra. O1G.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 10:12:57

@Válasszunk: a Momentum lehet, hogy lekésett határidőket, és nem jelentette a címváltozást, de ez nem ugyanaz, mint a törvénytelen pártfinanszírozás. O1G hány határidőt késett már le? egy csomót. és O1G tényleg törvénytelenül plakátolta tele az országot hazugsággal, O1G-t kellene már börtönbe zárni, a Fidesz a tiltott pártfinanszírozás Csimborasszója!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 10:14:08

@Válasszunk: "ha piaci ár alatt kaptak valamit szabálytalan, ha kb. megvan a piaci ár nem. "

a Fidesz 2010-ben ezt csinálta, mikor kerül O1G börtönbe?!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 10:16:45

@Válasszunk:

hirtv.hu/ahirtvhirei_adattar/szonyeg-ala-soportek-a-fidesz-plakatbotranyat-2424602

ez az ordas pártfinanszírozási csalás. az ÁSZ nem kapta el a Fideszt. miért? amíg ez így van, addig arról van szó, hogy az ÁSZ a pitiáner ügyekre csap le, az ordas diktatúrát kiszolgálja. ez is diktatúra. O1G.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 10:17:59

@szepipiktor: "Ott a megoldás: választások.
Meg kell nyerni és akkor az ÁSZ a nekik fog csalni."

na, ez a diktatúra. amikor valaki elfogadja, hogy az ÁSZ a kormánynak csal.

torró 2019.02.10. 12:02:04

Amikor Simicska a Jobbikot látta el plakát helyekkel, érdekes módon senki nem őrjöngött. Meg jó nagy pénzekkel! Ahogy Simicska kilépett ebből a buliból a Jobbik mint a rózsa szirma úgy hullik folyamatosan lefelé. Amúgy ha ezek az ellenzéki pártok , egyszer a büdös életben tisztességesen próbálnák a dolgaikat rendezni, jogosan követelhetnék a fidesz átvilágítását. De így?

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 13:47:56

@math0: A rendszer úgy működik, hogy akkor ennek nem volt szankciója. Ez azt a helyzetet teremtette, az MSZP-SZDSZ kormány alatti választási rendszerrel kapcsolatos mulasztásos alkotmánysértések mellett, hogy aki versenyezni akar, az él a nem szankcionált lehetőségekkel.

A mostani helyzet viszont azt jelenti, hogy bezárták a kiskapukat. A FIDESZ tud akár piaci áron vásárolni, akár a velük partner CÖF éppen úgy tud hirdetni, mint ellenzéket támogató civil szervezetek is, éppen úgy van most is kormányzati kommunikáció, mint 2006-ban.

A FIDESZ és a KDNP az a két párt, aki pontosan tudja, hogy milyen kiskapukat zártak be, egy olyan törvénnyel amit a bonyolultsága miatt más nehezebben tart észben, de ami még fontosabb tudják, hogy milyen általuk felismert kiskaput NEM zártak be, így nekik nem kell esetlegesen törvénytelennek működő lehetőségeket keresni.

Ha ez az ellenzéknek fáj, akkor tetszettek volna a kiskapukat a baloldali kormányzás alatt bezárni.

aachi 2019.02.10. 13:54:48

@Válasszunk: azt nem sikerült megmagyarázni hogy közpénzből miért kampányolhat a fidesz. azt sem hogy fideszes korrupt ÁSZ vezért miért csak az ellenzéki pártokat vegzálja. mindenki látja mi folyik ebben az országban csak te vagy helikopter.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 14:01:11

@aachi: Az, hogy csak az ellenzéki pártokat vegzálná hazugság, mert mint látjuk sok más téren állapítottak meg hiányosságokat. Az, hogy nem sikerült megmagyarázni, hazugság, mert tudjuk melyik pártokat mikor, milyen menetrend szerint vizsgálják, és azt is, hogy ezt az MSZP-SZDSZ találta ki.

Az, hogy hazudozni tudsz és ezen az alapon személyeskedve beszólni, mert nincs olyan valós érved, amiben te is hiszel, elég beszédes a kérdés kapcsán is, de annak kapcsán is, hogy te mennyire vagy becstelen. Sőt arról is, hogy milyen becstelen, bunkó viselkedést tanultál otthon, mit hoztál onnan.

Mivel nem feltételezek róluk látatlanban rosszindulatut, gondolom azért neveltek ilyenre, mert ők ezt szeretik kapni, és végülis meg is érdemlik. Gondolom szólok, hogy más esetleg nem örül a becstelen hazug személyeskedésednek, így érdemes ezt inkább azoknak tartogatni akik ilyenre neveltek.

aachi 2019.02.10. 14:12:00

@Válasszunk: Te hazudozol, állításoddal ellentétben fidesz kdnpnél soha semmilyen hiányosságot nem talált az ÁSZ. A KÖZ TV 24/7 kampányol a fidesznek, az ellenzékről hazudoznak benne, az ország állandóan tele van plakátolva állami pénzből fidesz kampánnyal. A gyurcsány féle DK-t meg az MNB azért büntette meg mert túl magas kamatért adott hitelt az ÁSZ meg azért mert túl alacsonyért. Az ÁSZ elnöke egy korrupt fideszes, az MNB elnöke fideszes, a közt. elnök fideszes, a média ellenőrök fideszesek, itt egy pártállam van, a világban arról cikkeznek hogy fasisztoid típusú diktatúra épül magyarországon. Az ÁSZ nem azért van hogy az ellenzék pártokat ok nélkül büntesse, nem azért vannak a párt vagyon gazdálkodási szabályok hogy a pártokat ellehetetlenítsék velük, nem ez a törvény célja, ha egy párt tisztességesen gazdálkodik és egy két határidő miatt basznak direkt ki velük akkor nincs mit magyarázni. Érdekes 90 óta soha semelyik ellenzéki pártot nem emlékszem hogy megbüntették volna, most meg hirtelen egy éven belül az összessel gond van? Volt is cikk róla hogy eddig az ÁSZ segítette a pártokat az elszámolásban, megmondta mi hiányzik még stb. Most meg egyetlen cél van a fidesz érdekében a mindenképpen büntetés.

Kuglóf. Az 2019.02.10. 14:15:10

Aha, b+ "régebben nem talált minket pár napig a SZÉKHELYÜNKÖN". Hábazz, ha téged holnap az ADÓHIVATAL nem talál EGYETLEN másodpercig a SZÉKHELYEDEN, te többet nem fox semmit vállalkozni.

Tudod a SZÉKHELY az nem az az iroda, ahol fotelek, SZÉKEK vagy kanapék vannak, hanem ahol TE normál mindennapi időben FÖLLELHETŐ vagy.
Ha NEM vagy föllelhető, akkor csaló vagy, mert valamiért NEM AKARSZ átvenni olyan dokumentumokat, amelyeket neked át akarnak adni.

Tudod kismillió egy lóf.Sza FORMAI követelmény van, emléxem egy Legfelsőbb Bírósági esetben még a beadvány ALAKJÁT is előírás rögzítette, és bizony aki NEM így adta be, annak már nem is IKTATTÁK a papírját. Pech.

Ami titeket érint, B.Szátok meg az ügyvédeteket meg a könyvelőtöket, akik láthatóan ALKALMATLANOK a feladatra.

Kuglóf. Az 2019.02.10. 14:18:43

@math0: Drága ŐrültMatyi, BEMÁSOLNÁD azt a törvényt amely alapján 2010-ben Orbánt börtönbe kellett volna csukni?
Olyan egyszerű vagy mint a faék, csak még korhadt is.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 14:25:20

@aachi: Érdekes, az MSZP, az LMP, sőt még a DK kapcsán sem találtak semmi ilyet.

A Jobbik gazdálkodása nyilvánvalóan és látványosan a törvény kijátszására irányult.
Az MKKP bár kritikus, a támogatói kb. fele inkább kormánypárti. Mint szatirikus párt kevésbé profi pénzügyi és egyéb szervezettel rendelkezik. Megállapításokat náluk tudunk, amire a stílusokban közlekményt adtak ki, de nem látunk büntetést.

2 olyan párt van, aki:

1. Maga is elismerte, hogy ellenőrizhetetlen volt.
2. Van amiben határidőt mulasztott.
3. Van ami kapcsán nem tudja, milyen dokumentumokat kértek be tőle, így nem is tudta azokat bemutatni.
4. Azért kellett volna sokmindent bemutatni, mert az nem volt ellenőrizhető anélkül, így már kellett hiánypótlás.
5. Mivel ezekből a hiteles dokumentumok nem voltak elérhetőek, pedig listaárakon nincs üzleti titok és lehet időbélyegzéssel digitális példányt azonnal közölni, ezért az elszámolást igazoló dokumentumok hiányosan voltak elérhetőek ezért kellett hiánypótlás.

Ez szerintem nem csak egy határidő.

Az, hogy te az összesnek adott büntetésről hazudozol éppen úgy nem érv, csak a te becstelen, bunkó hazug viselkedésed példája. Az, hogy mire nem emlékszel a te bajod.

Azt mondod eddig az ÁSZ segített. Ezt úgy hívják, hogy a hiánypótlásra felhívta őket. Vajon az ÁSZ nem küldött most ilyen kérést, vagy a költöző pártok, a saját bevallásuk szerint, a saját hibájukból nem kapták meg az ilyen kérést, segítséget?

És bizony adott típusú finanszírozást amikor az állam megtiltott és arra KÖTELEZŐ fix értékű büntetést írt elő, akkor azzal a tiltással a tiltást meghozó FIDESZ vagy számolt, vagy nem. Amikor rájuk kerül a sor, meglátjuk ők mennyivel lesznek sárosak.

Mert az igazság az, hogy a büntetés mértéke a törvénytelen finanszírozás mértékével arányos. Azaz bőven benne van a pakliban, hogy a FIDESZt is elő fogják venni, csak náluk mondjuk a kisebb-nagyobb hibákért való felelősségvállalás kapcsán várható költség negyedét viszi el, és nem a teljes költségvetést, mert a pénzügyeikben kevésbé durvák ezek az elemek.

Ha megnézed, ezért az igazán durva összeget a Jobbik kapta, nyilvánvalóan törvénytelen, durva összegű ügy után. Az irodabérletek kapcsán sáros pártok kisebb büntetését simán kiköhögték, akinek kellett költözött. Aki viszont se utánküldést nem állított be, se nem jelentett be idejében a költözést, se nem küldött elsőre hiánytalan elszámolást, se nem nyilvános az végig, az nem csak 1 dologban hibázott.

Hanem egy kötelező büntetéssel járó ügyben való automatikus vizsgálat után jött a következő lépés. Ahol azt vizsgálták, hogy MINDEN dokumentumot az elszámoláshoz idejében beadtak-e és stimmelnek-e a számok. Ezen a próbán a Jobbik sem csúszott meg, nem vették elő az MSZPt, a DK-t. Ja, mert ők amikor segítséget most is megkapták elküldték a dokumentumokat.

n3spr3ss0 2019.02.10. 15:31:08

Domokos Lászlót kinevezése előtt olyan bűntettért ítélték el,amilyen bűnök üldözése most a feladata lenne.

n3spr3ss0 2019.02.10. 15:32:24

@Kuglóf. Az: Orbánt bármilyen törvény alapján el lehet ítélni, annyi van a rovásán.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 15:36:21

@Válasszunk: " A FIDESZ tud akár piaci áron vásárolni, akár a velük partner CÖF éppen úgy tud hirdetni, mint ellenzéket támogató civil szervezetek is,"

Hazudsz, a kurva anyád sem tudja közpénzen teleplakátolni az országot, csak a geci Fidesz.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 15:37:48

@Válasszunk: a Fidesz pontosan úgy kapott Simicskától reklámhelyet, mint a Jobbik. a kettő közül a geci Fidesz csak a Jobbikot ítélte el. kétszínű, hazug faszok vagytok!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 15:39:17

@Kuglóf. Az: ami alapján a Jobbikot az ÁSZ elítélte, azt a Fidesz csinálta 2010-ben.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 15:40:53

@Válasszunk: "Ez szerintem nem csak egy határidő. "

de. a Momentum késve, de beküldött minden papírt, amit a geci ÁSZ meg se vizsgált.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 15:43:20

@Kuglóf. Az: "ha téged holnap az ADÓHIVATAL nem talál EGYETLEN másodpercig a SZÉKHELYEDEN, te többet nem fox semmit vállalkozni."

kismillió Fideszes vállalkozó tette ezt már meg, és azóta is lopnak. idióta, hazug fasz vagy.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 15:45:08

@Válasszunk: azt nem sikerült megmagyarázni hogy közpénzből miért kampányolhat a Fidesz.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 15:45:39

@math0: Az, hogy te otthon kurva anyázást tanultál, mert anyád nyilván hivatásos, nem jelenti azt, hogy ezt mással szemben is megteheted. Ez az első dolog. A másik az, hogy pontosan elhangzott már itt a különbség a FIDESZ számára anno kínált plakáthely és a mostani között: Az egyik támogatás úgy történt, hogy azt a törvény nem rendelte szankcionálni, a másik esetben viszont már belekerült a szankció. Így ellenőrizhető, tényszerű dologban hazudozol és anyázol, mert nyílván a te családodban ez a norma, ilyen emberek vagytok, ezt tanultad.

A "senki sem tudja" c. szöveged apró hibája, hogy látványos hazugságban kevered azt, hogy a mindenkori kormány, a kommunista tömeggyilkosok és nácik örököseiből álló senkiházi elvbarátaid is, kampányoltak közpénzből. Ez a mindenkori hivatalban lévő kormány előnye, ami akkor téged kurvára nem zavart, amikor a hozzád hasonló beteg, senkiházi geciládákat segítette, most viszont zavar.

A normális ember viszont felméri, hogy a világ minden táján folyik kormányzati kommunikáció. Ez itt is belefér. Akkor is, amikor a másik oldal volt pozícióban, és ebből következik, hogy most is. Ha ezt törvénnyel betiltjuk ÉS ahhoz szankciót is rendelünk, akkor majd nem fog.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 15:49:58

@math0: Azt egy 3 éves gyerek is meg tudja számolni, hogy:

1. Nem küldtek be valamit időbe
2. Nem volt a székhelyük bejelentve
3. Nem vettek át dolgokat...

Az nem egy dolog, hanem minimum 3.

A Momentum közölte, hogy ők pedig minden SZÁMLÁT elküldtek. Az ÁSZ viszont jelezte, ők szerződésekre, teljesítési igazolásokra kíváncsiak.

Azt hogy a számla, meg a szerződés nem azonos egy átlagos 4 éves is tudja.

Innen amit előadsz az egy szánalmas, átlátszó, mindenkit hülyének néző hazudozás, ami az anyázásaid sorával együtt csak azt mutatja be, hogy te, a családod, és az elvbarátaid mennyire vagytok szar alakok és senkiháziak, és hogy nincs értelmes és igaz érved.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 15:56:54

@math0: A forrás nélkül vádaskozás hazug becstelen féregtől nem lesz igaz. Piszok sok vállakozó fantomizált céget, adta el külföldi hajléktalannak, stb. de azt, hogy megtalálhatóak legyenek ebben az értelemben azt megoldották. Mert, pontosan tudták, hogy mikor rossz a törvény, mit lehet megúszni, és mi az amit a versenytársaik is megúsznak így nekik is meg kell, és mi az amit NEM lehet megúszni.

A FIDESZ és az ellenzéke között az a különbség, hogy a fenálló nem bezárt kiskapukat mindkét oldal kihasználja ugyan, de a FIDESZ több kiskaput zárt be, az ellenzéke meg több kiskaput nyitott. Ez a melyik a borzalmasan rossz, de kisebbik rossz kérdést ezen a témán belül eldönti.

Amikor a konszenzusos választási törvények, összeférhetetlenségi szabályok, miről kell nyilatkozni, stb. kérdést 1994ben az országgyűlési választás után visszamenőlegesen változtatták, és később sok évig volt meg az MSZP-SZDSZnek kedvező mulasztásos alkotmánysértés a körzethatárokkal, stb. akkor csak annyit kell mondanom, hogy a FIDESZ legalább nem írja át a választás után a szabályokat, nem használ a saját szabályaitól eltérő szavazási rendet, és nem maradt rajta az alkotmánysértés évekig.

És bár a körzethatárok érdekek szerinti átszabása nem szép, de megszokott dolog, viszont azóta a szavazótábor jelentős részei kicserélődtek, így pedig az akkor szerzett előny egy része hátránnyá is vált.

Ha anyázás helyett azon dolgoznál, hogy legyen olyan ellenzék aki nem sokkal rosszabb a FIDESZnél, hanem kicsivel jobb, és a hozzád hasonló bunkók is ezt tennék, már nem lenne Orbán a hatalom közelében sem.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 15:59:37

@Válasszunk:

1) nem otthon tanultam, hanem az ilyen kis gecik ellen alkalmazom, mint te. tökéletesen meg is érdemled, ahogy a mellékelt ábra mutatja

2) azzal is elmész a kurva anyádba, te féreg, hogy sírsz a kurvaanyázás miatt, de közben kurvaanyázol, ráadásul komolyabb, rágalom szintjén. értsd. bíróságon téged hamarabb ítélnének el, mint engem a mondatodért

"Az egyik támogatás úgy történt, hogy azt a törvény nem rendelte szankcionálni, a másik esetben viszont már belekerült a szankció. "

1) Ez erkölcsileg nem menti fel a Fideszt.
2) A törvény alkotmányellenes volt:

index.hu/belfold/2017/06/23/rendkivuli_parlamenti_ulesen_szavaznak_a_plaktattorvenyrol/

"a kommunista tömeggyilkosok és nácik örököseiből álló senkiházi elvbarátaid is, kampányoltak közpénzből. "

Ja, most te jössz azzal, hogy ha szerinted más is csinálja a törvénytelenséget, akkor a Fidesznek szabad. A jó édes kurva anyádat, te elvtelen görény patkány!

Másrészt olyan nem volt a korábbi kormányoknál, hogy ennyire pártkampányt, ennyire nyílt módon, ráadásul hazugságokat plakátoltak volna ki, és ilyen mértékben sem, hogy a legutolsó zsákfaluba is jutott belőle.

Úgyhogy a hülyeségeiddel visszabújsz szépen Orbángeci seggébe, te idióta, görény, patkány állat, és kussolsz!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 16:07:03

@Válasszunk:

"1. Nem küldtek be valamit időbe
2. Nem volt a székhelyük bejelentve
3. Nem vettek át dolgokat...

Az nem egy dolog, hanem minimum 3."

Azt egy Down-kóros elmebeteg is felfogja, hogy ez 1 dolog 3 következménye.

"A Momentum közölte, hogy ők pedig minden SZÁMLÁT elküldtek. Az ÁSZ viszont jelezte, ők szerződésekre, teljesítési igazolásokra kíváncsiak."

Nem, az ÁSZ NEM VIZSGÁLTA EZEKET.

"hiába próbálták beküldeni a dokumentumokat, az ÁSZ visszadobta azokat"

hvg.hu/gazdasag/20190119_asz_parbeszed_momentum_vizsgalat_jelentes

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 16:09:10

@math0: A lófaszt.

Ha megkérdezik mi volt a kurvaanyázás, akkor én az alátámasztott véleményt tudom megjegyzeni. Sőt még azt is, hogy az emberi méltóság egyenlő tisztelte emberi jog, és az ezt szándékosan mindenkivel szemben sértő bűnöző folyamatos támadásaival szemben, mivel:

A. A névteleneségük miatt nem lehet reálisan máshogy megállítani
B. Mivel Béres András, mint a blog moderátora a folyamatos viselkedésedet hagyja, pedig értesítést kap és a tartalmat ellenőrzi, ezért rosszhiszeműen hozzájárul az emberi méltóság megsértéséhez.

Így a szükséges visszatartó erőt a bűncselekményetek ellen, csak a szükséges önvédelem, és a következményekkel "milyen a másiknak" helyzettel való szembesítés tudja kiváltani.

Mindkettő legitim cél.

Azt mondod "erkölcsileg nem menti a FIDESZt", hogy legális volt. De pontosan tudod, hogy nem is erkölcsi kérdésről van szó, és a borzalmasan rossz, de legkisebb rossz kapcsán nem is kell erkölcsileg védeni.

Te azt mondod, hogy a "most te jössz azzal, hogy ha szerinted más is csinálja". Nem. Azzal jövök, hogy amikor azt hazudjátok, hogy ezt csak a FIDESZ csinálja akkor hazugság.

Azzal jövök, hogy SZERINTED erkölcstelen a kormányzati kommunikáció kampányidőszakban.

SZERINTEM nem feltétlenül.

SZERINTED ez alapján különbséget lehet tenni a pártok között, ha elkövették mert Fúj FIDESZ.

Szerintem NEM, mert univerzális.

A törvény változtatása nem univerzális, az alapján lehet különbséget tenni.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 16:15:23

@Válasszunk: "Piszok sok vállakozó fantomizált céget, adta el külföldi hajléktalannak, stb. de azt, hogy megtalálhatóak legyenek ebben az értelemben azt megoldották. "

hu.wikipedia.org/wiki/Kaya_Ibrahim_%C3%A9s_Josip_Tot

most, hogy Kaya Ibrahim és Josiph Tot elérhetőek lettek volna, azt nem tudom, de, hogy ez kurvára nagyobb disznóság, mint elfelejteni bejelenteni egy költözést, az biztos.

"a FIDESZ legalább nem írja át a választás után a szabályokat"

egyrészt hazudsz, másrész a Fidesz visszamenőlegesen adóztatott, te kis hazudós köcsög!

"nem maradt rajta az alkotmánysértés évekig."

a Fidesz sok esetben sértett alkotmányt. a nyugdíj einstandtól kezdve a rabszolgatörvény szavazásáig.

"Ha anyázás helyett azon dolgoznál, hogy "

amíg Magyarországon van hozzád hasonló 2,8 millió idióta, meg még pár millió passzív idióta, és ráadásul csalás a rendszer, és nincs rendes sajtószabadság, meg ilyenek, addig itt a legjobb ellenzék se tud nyerni. nem olyan rossz ez a mostani ellenzék, csak idióta az ország egy jelentős része, illetve Orbán egy gátlástalan geci.

ennek az a következménye lesz, hogy az ország eléggé megszenvedi, és Orbán nagyon durván fog bukni.

és a te kurva anyád is nagyot fog szopni.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 16:15:34

@math0: Igen, annak a következménye, hogy a Momentum gazdálkodása nem szabályos, mert leszarják a szabályokat. Csak az nem egy határidő elmulasztása.

A határidő elmulasztása az, hogy ELEVE az elszámolást késve küldték be.

Az ÁSZ pedig SENKINÉL nem vizsgálta a random beküldött dolgokat, CSAK és kizárólag azokat amiket kért.

A Momentumnak 6 egymástól független lehetősége lett volna.

1. Idejében átelentkezik.
2. Ha tudja, hogy az 1. kapcsán a kötelességét megszegi megoldja az utánküldést. Ez független döntés
3. Ha nincs utánküldés, akkor odaküld aktivistát minden nap megszerezni az értesítőket, átveszi a levelet.
4. A teljes gazdálkodás végig nyilvánosan, hitelesítetten ott van, és az ÁSZnek küldött első beszámolóban erre van hivatkozás, ezt határidőre elküldik. Ez a fentiektől függetlenül megoldás.
5. Olyan beszámoló csomagot készít, amihez NEM kell hiánypótlást benyújtania.
6. Önmagát ismerve, tudva, hogy a fenti egymástól függetlenül is megvalósítható megoldások közül egyik sem fog működni, úgy gazdálkodik, hogy eleve bekalkulálja a bírságot, mert vállalja a következményeket.

Az elszámolást elküldeni akkor is lehet időben, ha a költözésnél mulasztasz, késel, stb. ezek független sorozatos hibák. És arról szól, hogy aki a nagy pofájával a törvény fölé képzeli magát, és nem tanul a hibáiból, az addig fogja őket ismételni amíg el nem tűnik a süllyesztőben. HA akár nekik, akár neked lenne annyi agyad, hogy tudj a hibádból tanulni, akkor rég nem jutnánk el ide.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 16:18:55

@math0: 1. Nem a cégvezetőnek, a cégnek kell elérhetőnek lenni. Nem kérdés, hogy az mekkora volt.
2. Adóztatott, aminek nincs köze a választási rendszernek, ezt te is tudtad, csak hazudsz, mert gerinctelen féreg vagy.
3. Való igaz, csak amikor az AB felszólította a változtatásra, akkor változtatott. Vagy a törvényen, vagy az alaptörvényen. Nem fenntartotta az alkotmánysértést. Az AB döntésének, mint jogerős döntésnek a tartós ignorálása sem az a jogállamiság, amiről beszél az ellenzék.
4. Ez az ellenzék kibaszott szar, és mégis kicsin múlt, hogy nem nyert. Az, hogy te azt hiszed, hogy egy kicsit jobb, de még mindig nem jó ne tudna nyerni az vak, buta, megalapozatlan hit.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 16:19:05

@Válasszunk: még egy alkotmánysértés a geci Fidesz sok disznósága közül: a hajléktalanokat sújtó törvény. jogi abszurdum valakit büntetni azért, aminek a megváltoztatása nem áll módjában.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 16:23:14

@math0: Azt ugye te is tudod, hogy bemehet a menhelyre, az a módjában áll. Az, hogy szar ügy Audi nélkül élni, nem legitimálja az autólopást, még akkor sem, ha nem áll módodban Audit venni.

A hajléktalanos törvény egy végtelenül gyáva szabályozás volt, mert a közterület beszennyezése, a részeg fetrengés mint a közösséget megbotránkoztató magatartás addig is kriminalizált volt, és a problémát a törvény betartatása is megoldotta volna, az új szablyozás viszont nem volt kellően szelektív, mert olyan helyen is büntetett, ahol nem volt érdemi probléma.

Így ebben a kérdésben az például a FIDESZ részéről egy rossz törvény. De az alkotmányossági problémáit végül megoldották.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 16:29:10

Ráadásul amikor az a baj, hogy a hajléktalanok döntő többsége képes a társadalmi együttélés normáinak betartására. Arra, hogy egy kisebbség a legforgalmasabb helyeket elfoglaja, mert minden metróval, minden hévvel jön pár ember aki bedob némi pénzt, és évtizedek óta baj az, hogy a koldulás, gyűjtögetés mögött a szervezett bűnözés is megjelent, aki az adakozókat átveri, sajnos egyáltalán nem megoldás az, hogy a kiküldött koldusnak van lakcíme. Vagy az, hogy áll. Az sem, ha éjjel a menhelyre megy, de még zavaróbb nappal.

Borzasztó csalódás attól a párttól, aki az olajügyekben a kiskaput bezárva azonnal fel tudott lépni nagyobb ügy ellen, ez ellen nem képes a rendvédelem tisztességes és normális eszközeivel fellépni. A "de legalább megpróbál valamit tenni" viszont szerény vigasz.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 17:36:00

@Válasszunk: akárhogy is hazudozol, valójában a Momentum egy határidőt mulasztott el, az ÁSZ pedig nem tisztázni akart, hanem csak a büntetésben. ez pedig pitiáner, geci dolog és egy diktatúra eszköztára.

ez a qrmány törvényellenes kampányaihoz képest semmiségek.

egy idióta, geci kis Orbánfasszopó vagy.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 17:39:22

@Válasszunk:

"Adóztatott, aminek nincs köze a választási rendszernek, ezt te is tudtad, csak hazudsz, mert gerinctelen féreg vagy."

Tehát elismered, hogy alkotmányt sértett, azzal akarod elütni, hogy más témában. Mert egy geci, kis Fideszes patkány vagy.

" Nem fenntartotta az alkotmánysértést. "

De. Fenntartja.

"az ellenzék kibaszott szar"

szerintem meg nem. mivel ezen állításodnak semmi tényszerűsége nincs, totál feleslegesen jössz ilyenekkel, te Fidióta elmebeteg!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 17:41:31

@Válasszunk: ha már jogállamiságról beszélünk, a Fidesz jogerős bírósági ítéletek sorozatát nem hajlandó betartani. kezdve attól, hogy Strasbourgban elmarasztalták kvótaügyben, de a törvénysértést fenntartják, egészen addig, hogy a bírósági ítélet szerint kiadandó dokumentumokat nem adják ki.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 17:42:19

@math0: Te kettőig nem tudsz számolni. Mert ugye volt határidő a beszámolóra, Momentum elismerte, hogy elmulasztotta.
Volt más határidő a költözés bejelentésére. Azt is elmulasztotta.

Ha neked a 2 már sok, akkor értem mi a 0 a nicked végén, a matektanárod valószínűleg úgy gondolta, hogy az egyesért, ehhez képest még tanulnod kellene.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 17:44:10

@Válasszunk:

"bemehet a menhelyre, az a módjában áll."

1) sokszor nem áll módjában, mert tele vannak a menhelyek
2) ez az emberi mozgás, szabadság korlátozása. éktelen emberi jogi disznóság

ki a faszomnak képzeli magát a Fidesz, hogy ártatlan embereket röghöz köt?!

elmész a jó édes kurva anyádba, te középkori, retardált, geci fasz!

"Így ebben a kérdésben az például a FIDESZ részéről egy rossz törvény. De az alkotmányossági problémáit végül megoldották. "

NEM.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 17:44:57

@Válasszunk: faszfejkém, a második határidőről az első miatt nem tudtak.

te nem tudsz kettőig számolni, te Down-kóros faszfej!

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 17:45:55

@math0: Természetes.

Csak kettőnk között az a különbség, hogy te a saját emberi jogokat sértő szélsőségeseidre azt hazudod, hogy jó, így kb Hitler erkölcsi szintjével válalsz közösséget.

Nekem sok törvénysértésre elegendő azt mondanom, hogy sosem mondtam a FIDESZt, jónak, hanem rossznak mondtam, például ezért. Így ezen az alapon azt, hogy a FIDESZ rossz, nem kell megdönteni.

Az kellene, hogy a Momentum által mulasztott határidők kapcsán felismerd, legalább 3 törvényi, és egy maguknak állított határidőt elmulasztottak. És mindegyiket lett volna lehetőségük betartani akkor is, ha a többit nem sikerült.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 17:51:57

@math0: Arról, hogy a TÖRVÉNY előírja, mikorra kell a választás után az elszámolást elküldeni TUDTAK.

Minimális késéssel el is küldtek valamit.

Arról, hogy a költözést be kell jelenteni adott határidőre a törvényből tudtak.

Jelentős késéssel elküldték.

Arról, hogy az ÁSZnek mikor van határideje hiánypótlást kérni, tudtak...

De ekkor nem is keresték a tértivevényes leveleket. De ezt akkor is kereshették volna, ha az első kéréssel nem csúsztak volna. Sőt akkor is, ha a másikkal sem.

Majd felhívták a figyelmet, hogy jön tőlük elszámolás, mert minden pontosan kész van, csak fel kell tenni azt ami elment az ÁSZnek, oda nem szemét ment... Majd ehhez képest késéssel rakták fel az elszámolást, mert el kellett készíteni így önmaguknak mondtak ellent. Ez a törvényi határidőtől független.

Azt közölték, hogy ők számlát küldtek el... Az ÁSZ nem azt vizsgálja elsősorban, az a NAVnak kell. Ami az ÁSZnak kell rögtön el lehetett volna küldeni.

Az a baj, hogy amit az ÁSZ vizsgálna, és aminek a nyilvánosságra hozatalát megígérték, a később saját ígérethez képest is késve összerakott anyagban is csak a töredéke van meg, azóta is tovább késnek.

És ami még nagyobb baj: Ha már hibáztak, lehet gyűjteni, kifizetni, tanulni belőle. Az nem akar a tanulás irányába elmozdulni aki később is hibázni akar...

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 18:09:33

@Válasszunk: kettőnk között az a különbség, hogy te a Momentum által elfelejtett címváltozáson lovagolsz, ami egy pitiáner kis dolog, és a szőnyeg alá söpröd, hogy a Fidesz milliárdos tételekben lop és sérti a törvényt, és csinál belőle propagandát.

bazdmeg, ha itt valaki Hitler szintjén van, az te vagy, te kis Fideszes, geci patkány!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 18:12:49

@Válasszunk:

"Minimális késéssel el is küldtek valamit."

és te, geci fasz ezen lovagolsz, miközben a Fidesz milliárdokat lop és költ kampányra törvénytelenül.

"Az a baj, hogy amit az ÁSZ vizsgálna, és aminek a nyilvánosságra hozatalát megígérték, a később saját ígérethez képest is késve összerakott anyagban is csak a töredéke van meg, azóta is tovább késnek."

az a baj, hogy az ÁSZ ezeket nem hajlandó megvizsgálni, amivel lelepleződik, hogy nem az elszámolás volt a cél, hanem a büntetés. na, ez a diktatúra.

meg az, hogy a geci nagy csalót nem is vizsgálták.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 18:29:39

@math0: Az ÁSZ nem is vizsgálhat olyat, ami az akkori vizsgálati tervek szerint nem vizsgálandó és ami nem rájuk tartozik.

A Momentum számlákat küldött. Az ÁSZ joggal mondja azt, hogy számlák a NAVra tartoznak, nem rá.

Ugyanis a számla csak azt vizsgálja, hogy te X összeget fizettél Y cégnek reklámfelületért.

A NAV ennek a fizetési tranzakciónak a megtörténtét vizsgálja.

Az ÁSZ azt vizsgálja, hogy maga a szerződés, ami alapján számláztál, nem volt-e tiltott kampányfinanszírozás (áron alul vett reklámfelület), közpénzpazarló lopás (saját 0 olvasottságú oldalon milliókért vett reklámfelület), a szerződés és a szerződéskötés feltételei megfelelnek-e a pártok gazdálkodására vonatkozó előírásoknak, vagy "eltűnt a közpénz nem is lehet vele elszámolni" helyzet van.

Az ÁSZ a te gyermeteg buta postjaidat sem vizsgálja, mert nem rá tartozik.

Az ÁSZ piszok sok megállapítása arról szól, hogy az általuk ellenőrzött szerződéskötési és egyéb folyamatokban benne van ellenőrzés. Olyan ellenőrzés ami arról szól, hogyha csalni akarnak, akkor ahhoz túl nagy összeeesküvés kelljen, nehéz legyen simán lopni. Hogy ezek a belső ellenőrzési és egyéb folyamatok is megfelelnek-e az elvárhatónak.

Ebből a szempontból az elszámolás alapját képező számlák elküldése az ÁSZ felé felesleges, mert a számla a NAVra tartozik.

Annak az ülésnek a jegyzőkönyve, amikor egy dologról döntenek, stb. viszont fontos. Erre kirívó esetben jön büntetés, és itt az érintett pártok az előző büntetésre, előtte való segítőkész ÁSZ figyelmeztetéseire is hivatkoznak, tehát visszaesők.

És az ÁSZ nagyon kemény szigora pont a pártok érdeke. Ha ugyanis a gazdálkodás rendben van, akkor sok vádat el lehet kerülni. A túl olcsó szolgáltatás is lehet önmagában "fizetség", de lehet az is, hogy a párt más (korrupciós) bevételből fizetne pluszban. Ezért kell a pontos piaci alapú, korrekt gazdálkodás szerződéseit ellenőrizni.

A FIDESZ, az MSZP és talán a DK kellő vagyonnal és megmozdítható bevételekkel rendelkezik, talán az LMP is, de a többi párt nagyon nehezen tud versenyezni más bevétel nélkül. Így trükközés, törvénytelen gazdálkodás nem meglepő. Az, hogy sok dolog nem átlátható már nagyobb ügy.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 18:44:26

@Válasszunk:

Még mindig ott tartunk, hogy te, geci fasz egy késésen lovagolsz, ami egy pitiáner dolog. És magyarázkodsz, hogy az ÁSZ bürokratikus, merev, bigott módon jár el. Amivel lelepleződik, hogy nem az elszámolás volt a cél, hanem a büntetés. na, ez a diktatúra.

Közben a geci Orbán milliárdos tiltott kampányát és lopását meg nem vizsgálják. De ez neked nem baj, mert te csak egy kis geci, patkány, elvtelen Fideszes seggnyaló vagy, erkölcs és gerinc nélkül.

Ennyit tudtok, ti Fidióták. Elmebeteg pszichopaták vagytok, ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

Válasszunk · http://valasszunk.blog.hu 2019.02.10. 18:48:31

@math0: Vizsgálták azokat is. Meg is lett az akkori szabályoknak megfelelő döntés.

Az pedig, hogy a Momentum azóta sem mutatott fel megfelelő elszámolást, és a költözésnél is törvényt sértett, az elszámolása tartalmával, időpontjával is baj volt nem csak egy késés.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 19:09:42

@Válasszunk: Még mindig ott tartunk, hogy te, geci fasz egy késésen lovagolsz, ami egy pitiáner dolog. És magyarázkodsz, hogy az ÁSZ bürokratikus, merev, bigott módon jár el. Amivel lelepleződik, hogy nem az elszámolás volt a cél, hanem a büntetés. na, ez a diktatúra.

Közben a geci Orbán milliárdos tiltott kampányát és lopását meg nem vizsgálják. De ez neked nem baj, mert te csak egy kis geci, patkány, elvtelen Fideszes seggnyaló vagy, erkölcs és gerinc nélkül.

Ennyit tudtok, ti Fidióták. Elmebeteg pszichopaták vagytok, ti vagytok a magyar társadalom legalja, a selejt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.02.10. 19:10:18

@Válasszunk: "a Momentum azóta sem mutatott fel megfelelő elszámolást"

hazudsz, Fideszgeci!